ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח תמוז תשע"ז | 22.07.17
 
מזל טוב לר' שלוימי וחני ריזל מלוד להולדת הבת
ט"ו בתמוז תשע"ז איחולים