ב"ה ערב ש"ק, ב' תשרי תשע"ח | 22.09.17
 

מזל טוב לחתן הת' אפרים חיים בטאשוילי מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא גלבר מירושלים

י"ג בתמוז תשע"ז איחולים