ב"ה יום ראשון, א' תמוז תשע"ז | 25.06.17
 
מזל טוב לחתן הת' ארי ברוד מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג לאה לייטר מצפת
י"ט בסיון תשע"ז איחולים