ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
 
מזל טוב לר' שמואל ודבורה לאה פיש מבית יצחק להולדת הבת
י"ח באדר תשע"ז איחולים