ב"ה יום ראשון, ג' סיון תשע"ז | 28.05.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים