ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים