ב"ה יום חמישי, א' אייר תשע"ז | 27.04.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים