ב"ה ערב ש"ק, ג' שבט תשע"ח | 19.01.18
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים