ב"ה ערב ש"ק, ו' כסלו תשע"ח | 24.11.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים