ב"ה יום שני, ג' ניסן תשע"ח | 19.03.18
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים