ב"ה מוצאי ש"ק, ב' סיון תשע"ז | 27.05.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים