ב"ה יום חמישי, ג' ניסן תשע"ז | 30.03.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים