ב"ה יום ראשון, כ"ט תמוז תשע"ז | 23.07.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים