ב"ה יום שלישי, ל" מנחם-אב תשע"ז | 22.08.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים