ב"ה מוצאי ש"ק, ג' תשרי תשע"ח | 23.09.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים