ב"ה יום ראשון, א' תמוז תשע"ז | 25.06.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים