ב"ה מוצאי ש"ק, ג' תשרי תשע"ח | 23.09.17
 
מזל טוב לחתן התמים שניאור-זלמן טל מחוף הכרמל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת אבני ממבוא חורון
י"ח באדר תשע"ז איחולים