ב"ה יום חמישי, ג' ניסן תשע"ז | 30.03.17
 
מזל טוב לר' זעליג ומלכה ריבקין מלוד להולדת הבן
י"ז באדר תשע"ז איחולים