ב"ה מוצאי ש"ק, ג' תשרי תשע"ח | 23.09.17
 
מזל טוב לחתן הת' שמואל גינזבורג מחיפה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני הבר מקרית מלאכי
ט"ז באדר תשע"ז איחולים