ב"ה ערב ש"ק, ג' שבט תשע"ח | 19.01.18
 
מזל טוב לחתן הת' שמואל גינזבורג מחיפה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני הבר מקרית מלאכי
ט"ז באדר תשע"ז איחולים