ב"ה מוצאי ש"ק, ג' תשרי תשע"ח | 23.09.17
 
מזל טוב לר' מענדי וצביה לוין מלוד להולדת הבת
ט"ז באדר תשע"ז איחולים