ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
 
מזל טוב לר' מענדי ודבורה אליאס מפתח תקווה להולדת הבת
י"ג בטבת תשע"ז איחולים