ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
 
מזל טוב לחתן הת' לוי נוטיק מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי פרידמן מכפר חב"ד
י"ג בטבת תשע"ז איחולים