ב"ה יום רביעי, כ"ה כסלו תשע"ח | 13.12.17
 
מזל טוב לחתן הת' לוי נוטיק מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי פרידמן מכפר חב"ד
י"ג בטבת תשע"ז איחולים