ב"ה יום ראשון, ד' אייר תשע"ז | 30.04.17
 
מזל טוב לחתן הת' לוי נוטיק מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי פרידמן מכפר חב"ד
י"ג בטבת תשע"ז איחולים