ב"ה יום ראשון, ה' שבט תשע"ח | 21.01.18
 

מזל טוב לר' יוסי ורבקה לנדא מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: הרה"ח ישראל מרדכי וצביה לישנר כפר חב"ד. הרה"ח זלמן וחיה לנדא בני ברק.

ולזקניהם: הרה"ח משה יהודה לייב ורעייתו לנדא בני ברק. הרה"ח צבי אלימלך לישנר כפר חב"ד.

י' בטבת תשע"ז איחולים