ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
 

מזל טוב לחתן הת' מענדי הרשקוביץ מאופקים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שני שניאורסון מכפר חב"ד

ולהוריהם: הרב ישראל ושרה הרשקוביץ, אופקים. ר' יוסי ומירי שניאורסון, כפר חב"ד.

א' בסיון תשע"ו איחולים