ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם-מענדל שניאורסון מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה זיסי סגל מכפר חב"ד.

ברכות להורים: ר' יוסי ומירי שניאורסון מכפר חב"ד ור' יוסי ורעייתו סגל מכפר חב"ד. 

ד' בסיון תשע"ד איחולים