ב"ה יום שני, י" תשרי תשפ"א | 28.09.20
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם-מענדל שניאורסון מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה זיסי סגל מכפר חב"ד.

ברכות להורים: ר' יוסי ומירי שניאורסון מכפר חב"ד ור' יוסי ורעייתו סגל מכפר חב"ד. 

ד' בסיון תשע"ד איחולים