ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ז כסלו תשע"ו | 28.11.15
 
מזל טוב לחתן הת' עקיבא הרשקופ מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקא בקרמן מבאר יעקב
כ"ה בטבת תשע"ג איחולים