ב"ה ערב ש"ק, ב' תשרי תשע"ח | 22.09.17
 
מזל טוב לחתן הת' בנימין פרידריך לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אור חנה נחשון מרחובות
כ"ה בטבת תשע"ג איחולים