ב"ה מוצאי ש"ק, ח' ניסן תשע"ה | 28.03.15
 
מזל טוב לחתן הת' בנימין פרידריך לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אור חנה נחשון מרחובות
כ"ה בטבת תשע"ג איחולים