ב"ה יום שלישי, כ"ה ניסן תשע"ו | 03.05.16
 
מזל טוב לחתן הת' בנימין פרידריך לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אור חנה נחשון מרחובות
כ"ה בטבת תשע"ג איחולים