ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז תמוז תשע"ה | 04.07.15
 
מזל טוב לחתן הת' בנימין פרידריך לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אור חנה נחשון מרחובות
כ"ה בטבת תשע"ג איחולים