ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ו סיון תשע"ו | 02.07.16
 
מזל טוב לחתן הת' בנימין פרידריך לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אור חנה נחשון מרחובות
כ"ה בטבת תשע"ג איחולים