ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ה | 19.12.14
 

מזל טוב לחתן הת' ברוך לייבוביץ מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רעות ברוך מלוד

כ"ד בטבת תשע"ג איחולים