ב"ה ערב ש"ק, י"ח ניסן תשע"ד | 18.04.14
 

מזל טוב לחתן הת' ברוך לייבוביץ מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רעות ברוך מלוד

כ"ד בטבת תשע"ג איחולים