ב"ה יום רביעי, כ"ד תשרי תשע"ז | 26.10.16
 

מזל טוב לחתן הת' ברוך לייבוביץ מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רעות ברוך מלוד

כ"ד בטבת תשע"ג איחולים