ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
 

מזל טוב לחתן הת' אריה זאב שניאורסון מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג לאה בורובסקי מכפר חב"ד

ולהורים: ר' ישראל יוסף ומירי שניאורסון כפר חב"ד. ר' יוסף יצחק וורדה בורובסקי כפר חב"ד.

ז' בטבת תשע"ב איחולים