ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
 

מזל טוב לחתן הת' ראובן שניאורסון מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה לאה ליצמן מנחלת הר חב"ד

ולהורים: ר' יוסי ומירי שניאורסון כפר חב"ד. ר' טוביה וזלטה ליצמן נחלת הר חב"ד.

ז' בחשוון תשע"ב איחולים