ב"ה יום חמישי, ט"ו שבט תשפ"א | 28.01.21
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ורעייתו אסתי פרוס מקראון הייטס להולדת הבת. ולזקניהם: ר' אהרן ופייגי פרוס מלוד, ור' יוסי ומירי שניאורסון מכפר חב"ד.

ב' באייר תשס"ו איחולים
אסתי

אסתי

מזל טוב והרבה נחת!
mam

mam

mazal tov