ב"ה יום רביעי, כ" טבת תשע"ז | 18.01.17
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי זנו מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אסתי קפלן מביתר עלית
י"ח בטבת תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל קארפ ממיאמי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מוסי פוטרפאס מקראון הייטס

ולהוריהם: ר' בנצי וחני קארף, מיאמי. ר' יוסי וחני פוטרפאס, קראון הייטס.

י"ח בטבת תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' לוי נוטיק מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי פרידמן מכפר חב"ד
י"ג בטבת תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' דובי פינקוביץ מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה גרינוולד מכפר חב"ד

ולהורים: ר' מרדכי ויפית פינקוביץ' ירושלים. ר' שלום וחני גרינוולד כפר חב"ד.

ו' בטבת תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' דוד נפרסטק מפריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה-לאה סגל מנחלת הר חב"ד - פתח תקווה

להוריהם: הרב יחזקאל-גדליה ורבקה נפרסטק, פריז, והרב קלמן ונחמה סגל מנחלת הר חב"ד - פתח תקווה

לזקניהם: הרב בנימין-זאב וחנה סגל, ירושלים, הרב אשר ורעיתו סלומון, ירושלים, הרבנית עשקא פעווזנר תחי'.
ג' בטבת תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' לוי סטמבלר מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה שלומית כלב מכפר חב"ד

ולהוריהם: גב' לאה סטמבלר כפר חב"ד. הרב יאיר ורעייתו כלב כפר חב"ד.

ג' בטבת תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שמוליק רויטמן מרחובות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מוריה טויטו מקרית מוצקין
א' בטבת תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' בערלה לרנר מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רוחי יוסוביץ מבני ברק

א' בטבת תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' יוסף יצחק סגל מקראון הייטס לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה טויבי סופר ממגדל העמק

ולהוריהם: הרב שלמה יהודה הלוי ומיכלא סגל, קראון הייטס. ר' מענדי ושטערני סופר, מגדל העמק.

ולזקניהם: הרב פנחס ורעייתו סגל, ירושלים. הרב שלום בער ודבורה בוטמן, תל אביב. הרב יחזקאל ושרה סופר, ירושלים. הרב חיים שלום וחדווה סגל, עפולה.

כ"ז בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' נפתלי רייניץ מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקי דערען מלוד
כ"ז בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' משה ליטוואק מעמנואל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רות פלדמן מכפר חב"ד
כ"ו בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שניאור רייטפורט מונצואלה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית יוניק מקרית מלאכי
כ"ו בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' יוסקה זרביב מביתר  עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה כפלין מכפר חב"ד
כ"ו בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מוישי מוזיקנט מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה לוין מקרית מלאכי

ולהוריהם: ר' יצחק ואלישבע מוזיקנט, כפר חב"ד. ר' שמואל אהרון ואיילה לוין, קרית מלאכי.

כ"ה בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל טרבניק מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת קוביטשעק מקרית גת

כ"ה בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' לוי הניג מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקי גרוזמן ממגדל

ולהוריהם: הרב צבי ומלכי הניג, ירושלים. השליח הרב שמואל ובת שבע גרוזמן, מגדל.

כ' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' משה גרונבערג מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה וויסבערג מכפר חב"ד
י"ז בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אהרון קירנברג לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת שניידר מירושלים
ט"ז בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אליהו דוד סינגאווי מקרית גת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת חלק מבאר שבע
ט"ז בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מוישי פרבר מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה ברנשטיין מנתניה
ט' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן התמים מנדי וויס מרחובות לבואו בקשרי השידוכין עב"ג דיני הלפרין ממירון
ו' בכסלו תשע"ז איחולים