ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
 
מזל טוב לר' שניאור ורעייתו ויינפלד מביתר עלית להולדת הבת
כ"א בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל וחנה נוטיק מצפת להולדת הבת

כ"א בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אביעד ומיכל כלב מחיפה להולדת הבן
כ"א בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' דובי וחני גרינברג מכוכב יאיר להולדת הבן

כ"א בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לר' זעליג ולאה אלטהויז מכפר חב"ד להולדת הבן בשעטו"מ.

ולזקניהם: הרב פנחס אלטהויז ורעייתו חיה, חולון. מד"א כפר חב"ד הרב מאיר אשכנזי ורעייתו פיה.


כ' בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' בנצי ונחמה ברנדלר להולדת הבת שיינא חסיה

ולמשפחות: משפחת ברנדלר כפר חב"ד. משפחת גולדצויג צפת.

י"ט בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ותמי אייזנבך מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' ישראל ומלכה אייזנבך ירושלים. ר' זלמן ונחמה רבקין כפר חב"ד.

י"ח בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי ודבורה קדוש מכפר חב"ד להולדת התאומים בן ובת
ט"ז בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' צביקי ודבורה לאה מרגליות מלוד להולדת הבת
ט"ז בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' לוי יצחק ורבקי הניג מאלעד להולדת הבת

ולזקניהם: הרב צבי ומלכה הניג, ירושלים. השליח הרב שמואל ובת שבע גרוזמן, מושבה מגדל.

י"ג בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לר' אלימלך וחיה-מושקא מרילוס מברן, שווייץ, לרגל הולדת הבן בשעטו"מ.
 
ולזקניהם ר' ישראל ורבקה מרילוס, בני ברק, ר' טוביה ורבקה פלס, כפר חב"ד.
 
י"ב בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לשלוחים הרב יוסף ורעייתו אלה וורזוב, מוסקבה, לרגל הולדת הבן
י"א בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' נטע וחנית איכר לרגל הולדת הבת.
י' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אהרון ומרים פרידקיס מקרית מלאכי להולדת הבת
ט' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ירחמיאל משה וחנה וועג מכפר חב"ד להולדת הבת
ח' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אסף וגיטי פרומר מקרית שמואל להולדת הבן
ז' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' אוריאל ושבי ויגלר ממנהטן להולדת השלישייה
ז' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מני ושרהלה שחר מרחובות להולדת הבת
ו' בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ורעייתו בן שמעון מקרית מלאכי להולדת הבן

ו' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור וריקי נפרסטק מיוהנסבורג להולדת הבן
ה' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' רועי ורעייתו בכר מירושלים להולדת הבת
ה' בשבט תשע"ח איחולים