ב"ה יום רביעי, ט"ו אדר א' תשע"ט | 20.02.19
 

מזל טוב לר' שלום דובער וחיה מושקא חדד מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מנשה וחביבה חדד, כפר חב"ד. ר' שאול ואסנת בן שחר, קרית מלאכי. 

ז' בשבט תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לרב בן-ציון כץ ורעייתו, שלוחי הרבי בקמפוס כרמיאל, לרגל הולדת הבת שיינא.
ו' בשבט תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור וריקי נפרסטק מיוהנסבורג להולדת הבן
ה' בשבט תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' יוסי ודיני סובול מלוד להולדת הבן
ג' בשבט תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' צביקה ומירב פרידמן ממגדל העמק להולדת הבת
א' בשבט תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' יוסי ומרים הלפרין מביתר עלית להולדת הבן
כ"ח בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' ישראל ושייני שחר מכפר חב"ד להולדת הבת
כ"ו בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' מאיר ומושקי בריכטא להולדת הבת יהודית
כ"ו בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' חיים וחני קוט מכפר חב"ד, להולדת הבת
מזל טוב לסבים, הרב שמואל ושושי קוט, ירושלים, הרב חיים ודבורה פרוס, כפר חב"ד
כ"ב בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לר' בועז וחיה שרון מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' גדעון ולאה שרון, קרית טבעון. מרת רבקה גורליק, קרית מלאכי. 

כ"א בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' שניאור והני גרוזמן מקמפוס 'סמי שמעון' באר שבע להולדת הבת

ולהוריהם: הרב שמואל ובת שבע גרוזמן, מגדל. הרב שניאור זלמן ובלה גורליק, באר שבע.

י"ט בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' מענדי ומרים פרוש מאיסנטבול להולדת הבן
י"ז בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ורחלי מעטוף מלוד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' משה ומירב מעטוף קרית מלאכי. ר' רחמים ושושנה חמד לוד.

ט"ז בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לר' מנשה ושרה שטרנפלד מטלז סטון להולדת הבת

י' בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לר' אושיק ושיינא פאריז מפתח תקווה להולדת הבן

ולהוריהם: ר' אהרון וחיה פריז, פתח תקווה. ר' דב מאיר ודבורה קאפלושניק, ירושלים. 

י' בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לרב ינון ורעייתו כהן מכפר חב"ד לרגל הולדת הבת שטערנה שרה

ולזקניהם הרב יחזקאל ע"ה ולאה תחי' כהן מרמת שלמה, משפחת תמם מכפר חב"ד.

י' בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' אליהו וחיה מושקא הנדל ממגדל העמק להולדת הבן
ט' בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אריאל טמסוט מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מיכל ריבר מפתח תקווה
ט' בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' אליהו וחיה מושקא הנדל ממגדל העמק להולדת הבן
ט' בטבת תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לר' מענדלה וצביה מנדלזון מהמושב קדימה להולדת הבת שרה רבקה

ולהוריהם: ר' יעקב ומוסיה מנדלזון, בני ברק. ר' גדליה ובלהה כ"ץ, קדימה.  

ט' בטבת תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' נתן וחייקי כ"ץ מקרית מלאכי להולדת הבת דבורה לאה
ט' בטבת תשע"ט איחולים