ב"ה יום שלישי, כ"ב סיון תשע"ו | 28.06.16
 

מזל טוב לר' שניאור זלמן ושייני ליברוב מקראון הייטס להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ואיידי ליברוב כפר חב"ד ב'. ר' יצחק ושטרנה גרוזמן ראשון לציון.

כ"א בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' שמואל וטובה אופנר מלוד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יצחק וחנה אופנר, בני ברק. ר' שאול יוסף וחנה הרשקוביץ, לוד.

כ"א בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ופריידי ירוסלבסקי מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: הרב יצחק יהודה ושולמית ירוסלבסקי, מד"א דנחלת הר חב"ד. ר' נחום וחנה לוריא כפר חב"ד.

כ"א בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנשה וחיה מוסיה גילר מלוד להולדת הבת
כ' בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' מנשה ושרי שטרנפלד מטלז סטון לרגל הולדת הבן

כ' בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' מנחמי ואורלי מעודה מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' יואל ורינה מעודה, כפר חב"ד. ר' זוהר וטלי חוטר, כפר חב"ד.

י"ט בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' זכריה ונאווה תעיזי מצפת להולדת הבת

ולהוריהם: ר' שלמה ואיילה תעיזי, לוד. ר' יורם ואפרת מעודה, צפת. 

י"ט בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' ברוך ובת שבע בלוי מלוד להולדת הבן

ולהוריהם: הרב יעקב ודבורה בלוי, ירושלים. הרב יוסף יצחק ואסתר זילברשטרום, לוד.

ולזקניהם: הרב טוביה ורעייתו בלוי, ירושלים. הרב לייבל ורעייתו זלמנוב, בני ברק. גב' מריישא חסקינד, אשדוד. גב' מרים זילברשטרום, ירושלים.

י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' גלעד וטטי בר מלוד להולדת הבן
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' יוסי ורעייתו גרינוולד מלוד להולדת הבן
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' איתן ורחל אחיטוב מלוד להולדת הבן
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' זלמן ואסתר כהן מקרית מלאכי להולדת הבן
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב למוטי ורעייתו קיי מנצרת עלית להולדת הבת
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' איציק וחני קורנט מכפר חב"ד להולדת הבת
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' בנימין ורחל קסל מכפר חב"ד להולדת הבת
י"ח בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' יחיאל ורותי ברג מלוד להולדת הבן
י"ז בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור יהודה ודבורה לאה אייזן מפתח תקווה להולדת הבת

ולהוריהם: ר' ידידיה שלמה ויעל אייזן, קרית גת. ר' משה ומרים ריבר, פתח תקווה.

י"ז בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' מענדל ומנוחי שוחט מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מנחם ורעייתו שוחט, ירושלים. ר' חיים וגיטה שטיינר, קרית מלאכי.

י"ז בסיון תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' דוד וגולדי רוזנצוויג להולדת הבת

י"ז בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' יוסף וחמי גליצנשטיין ממזכרת בתיה להולדת הבן
ט"ז בסיון תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' טוביה ורעייתו לוי מלוד להולדת הבן
ט"ז בסיון תשע"ו איחולים