ב"ה יום ראשון, כ"ב אלול תשע"ו | 25.09.16
 

מזל טוב לשליח הרב אברמי ומושקא וולף מעדי להולדת הבן

ולהורים: הרב מני ופייגי וולף קרית מלאכי. הרב חיים ודבורי פרוס כפר חב"ד.

כ"ב באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' יוני ורחלי שניאורסאהן מירושלים להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יעקב שלום ולאה ערנטרוי, ירושלים. ר' שמואל וחנה שניאורסאהן, כפר חב"ד.

כ"ב באלול תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' דוד ורבקה בייץ להולדת הבת
כ"ב באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' אהרון ורבקה יעקובוביץ מנתיבות להולדת הבת

כ"ב באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לשליח ולראש הישיבה הרב יוסי ושטערני הבלין מפרנפוקט גרמניה להולדת הבת

להוריהם: הרב משה הבלין ורעייתו קרית גת. הרב יוסף יצחק גורביץ ורעייתו מגדל העמק.

י"ט באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' אליהו ודבורה לאה אמסלם מרחובות להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מוטי וקלרה אמסלם, נהריה. ר' יעקב וצילה ימיני, קרית מלאכי.

י"ט באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' שלמה חיים ומיכל פלס מכפר חב"ד להולדת הבן בשעטו"מ.

ולהוריהם: ר' טוביה ורבקה פלס כפר חב"ד. גב' דבורה מונדשיין כפר חב"ד.

י"ח באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' יחיאל מיכל ושושי פרוס מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' חיים ורעייתו פרוס, כפר חב"ד. ר' אלכסנדר זושא ורעייתו הירש, רחובות.

י"ח באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור זלמן ושטערנא שרה רבינוביץ מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: הרב שמואל בן ציון ורעייתו רבינוביץ, ירושלים. הרב שלום דובער ורעייתו הכהן, קרית מלאכי.

י"ח באלול תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שגיא ואסנת טוויל מקרית מלאכי להולדת התאומים
י"ח באלול תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' משה ורעייתו דיין מנתניה להולדת הבת
י"ח באלול תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי וחני בינשטוק להולדת הבת
י"ח באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' צוריאל ודבורה לאה ימיני מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' יעקב וצילה ימיני, קרית מלאכי. ר' משה וחנה מעטוף, קרית מלאכי.

י"ח באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' שלום בער ודרייזי אשכנזי מכפר סבא להולדת הבן

ולהוריהם: מרת סימה אשכנזי, כפר חב"ד. ר' לוי יצחק ורעייתו רסקין, כפר חב"ד.

י"ח באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' לוי ורבקה מרינובסקי מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' משה וחנה מרינובסקי, כפר דניאל. ר' בנצי ואסתר ירוסלבסקי, קרית מלאכי.

ט"ו באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל וחוי כץ מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' גדליה ובלהה כ"ץ, קדימה. ר' ברוך ורבקה וילהלם, קרית מלאכי.

ט"ו באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' יצחק ונחמה שיינברגר מחולון להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמואל שיינברגר, ירושלים. ר' חיים מנחם מענדל חפר, כפר חב"ד.

ט"ו באלול תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' יהודה ורעייתו חסדו מצפת להולדת הבן
ט"ו באלול תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' פיני ואיידי קרישנזפט מניצן להולדת הבן
ט"ו באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' שלום דובער וחנה רעכיל שארף מצפת להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יהושע שארף, ביתר עלית. ר' שניאור זלמן גרוזמן, צפת.

ט"ו באלול תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' ארי' ליב קלמנסון מברינאווה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערנא שרה בקרמן ממוסקבה

ולהוריהם: הרב יחיאל מנחם מענדל ושטערנא קלמנסון, ברינואה, צרפת. הרב אברהם ופרומא בקרמן, מוסקבה, רוסיה.

ט"ו באלול תשע"ו איחולים