ב"ה יום שני, ג' ניסן תשע"ח | 19.03.18
 
מזל טוב! לר' שניאור-זלמן ורבקה פלדמן מכפר חב"ד לרגל הולדת הבת בשעטו"מ.

ברכות להוריהם: ר' ברוך ויהודית פלדמן מכפר חב"ד ור' שלמה וחנה מרגולין מכפר חב"ד.


כ"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אבשלום והילה ליסק מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אוהד ולאהלה ריגר מקרית מלאכי להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ניסים וטובהלה יהושע מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ידידיה ויפעת חסין מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל ויוכי הלפרין כפר חב"ד להולדת הבן.

לסבים ולסבתות: הרב יצחק מאיר ושרה הלפרין קריית מלאכי והרב חיים מנחם מענדל ולאה חפר כפר חב"ד.

לזקניהם: הרב שמואל הלוי ורבקה חפר בני ברק, הרב יוסף צבי הלוי ומטילדה סגל ירושלים, מרת זלדה קוזלינר נחלת הר חב"ד.
כ"ב באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שאולי ויהודית לידר מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"א באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' חיים עזרא ומרים גורביץ מקראון הייטס להולדת הבן

י"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' צביקי ועדי ריבקין מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' דוד ואסתר חיה שמח מלוד להולדת התאומים בן ובת
י"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שמואל ונחמה סטניסלבסקי מפתח תקווה להולדת הבן
י"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יודי ורעייתו בלוי מנתניה להולדת הבן
ט"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' בערלה ורעייתו פרידמן מאילת להולדת הבת
ט"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יוסף ורעייתו למברוזו מביתר עלית להולדת הבת
ט"ו באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' שלמה וחני ביסטריצקי מהמבורג להולדת הבן

ט"ו באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' יואל ומוקה הסופר מקרית מלאכי להולדת הבן

ט"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יוסי וחיה מושקא סנדורי מכפר חב"ד להולדת הבת
ט"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יוסי וחיה שפר מרחובות להולדת הבן
י"ב באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' נחום ומושקא מרכוס מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
י"ב באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אליהו ושושי לוין מביתר עלית להולדת הבן
י' באדר תשע"ח איחולים