ב"ה מוצאי ש"ק, י" כסלו תשע"ז | 10.12.16
 
מזל טוב לר' מיכאל ורעייתו וייגל מכפר חב"ד להולדת הבן
ט' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ורעייתו מעטוף מחדרה להולדת הבת
ט' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' עודד ורבקה אוהב-ציון מירושלים להולדת הבן
ט' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' מאיר ורבקה דויד מצפת להולדת הבת חנה

ה' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שמעון ואסתי ועקנין מכפר חב"ד להולדת הבת
ה' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' יוסי ומושקא לסקר מירושלים להולדת הבן

 

ה' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' נחמיה ורבקי קנלסקי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' אברהם ושרה קנלסקי, קרית מלאכי. ר' יוסף יצחק וגיטה אבלסקי, מולדובה.

ולזקניהם: ר' נתן ורחל לאה קנלסקי, קרית מלאכי. ר' דב וטובה ברוק, עמנואל.

ה' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' ישראל ורחל חזן מקרית גת להולדת הבת

ולהוריהם: ר' חיים מאיר וחוה חזן, קרית מלאכי. ר' יעקב ומוסיה מנדלזון, בני ברק.

ד' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לשליח ר' בנימין ואיטה וואלף מהלסינקי פינלנד להולדת הבן

ולהוריהם: הרב אליקים ורעייתו וואלף. הרב יהושע בנימין ורעייתו רוזנפלד.

ד' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ובלומה רוט מביתר עלית להולדת הבת

ולהוריהם: ר' נפתלי ורעייתו רוט, ירושלים. ר' עוזר ורעייתו אלפרוביץ, כפר חב"ד.

ד' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' אליהו ונעחא וולפא מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יצחק-זבולון ודפנה וולפא כפר חב"ד. גב' לאה סטמבלר כפר חב"ד.

ד' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחמי ולפליאה טורנהיים מלוד להולדת הבת.

ולהוריהם: ר' יעקב ורות טורנהיים ביתר עילית ,ר' גדי ועדנה שפרלינג מעלות.

א' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' שאולי וחיה יודקין להולדת הבת

ולהוריהם: ר' טוביה יודקין, כפר חב"ד. ר' חיים גולדשטיין, ביתר עלית.

א' בכסלו תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' חיים וצביה זקס מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' משה ורחל זקס, כפר חב"ד. ר' זלמן ורבקה גופין, כפר חב"ד.

א' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' ישראל ושרי כהן מלוד להולדת הבת חיה מושקא
א' בכסלו תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' משה אהרן וחיה מושקא קוט מביתר עלית להולדת הבת.

ולזקניהם: ר' שמואל קוט, ר' דוד וולס, ר' עמרם בלוי, ר' דב וולס ור' חיים אהרן דוברוסקין

כ"ט בחשוון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' מוטי ובסי הרצוג מכפר חב"ד לרגל הולדת הבן

ולהוריהם: ר' ישראל וחנה הרצוג, קרית מלאכי. ר' שלום וחנה גרינוולד, כפר חב"ד.

כ"ו בחשוון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' שבתאי וחיה מקובצקי מביתר עילית להולדת הבת

ולהוריהם: ר' אהרון ולאה מקובצקי, בני ברק. ר' ליפא ומינה גרינברג, ביתר עלית.

כ"ו בחשוון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' אורן וחנה רוזנברג מקרית גת להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שלמה ופנינה אמזלג, עתניאל. מרת שושנה רוזנברג, חיפה.

כ"ו בחשוון תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ורעייתו וועג ממגדל העמק להולדת הבן

כ"ג בחשוון תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ורעייתו לוין מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ב בחשוון תשע"ז איחולים