ב"ה ערב ש"ק, כ"א ניסן תשע"ו | 29.04.16
 
מזל טוב לר' דובער ורחל סגל מביתר-עילית להולדת הבן

ולזקניהם: הרב שניאור-זלמן ופסיה סגל מבני-ברק. גב' פרידה-גיטל אדלר ביתר-עילית.
י"ט בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' הראל והדס שאער מרחובות להולדת הבת
י"ט בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' אהרון וחני פריימן מלוד להולדת הבן
י"ט בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' דרור וורד בן קיש מצפת להולדת הבת
י"ט בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי וברכי ריבקין מגבעת זאב להולדת הבן
י"ט בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' יוסי וריבקי קרישבסקי מביתר עלית להולדת הבת
י"ט בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לשליח ר' שמעון ויעל ברגמן מניזני נובוגורד להולדת הבן
ולזקניהם: ר' יעקב ומרים ברגמן ירושלים. גב' הני קרניאל כפר חב"ד.
י"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שלמה ונירה נוגינסקי מכפר חבד להולדת הבת
י"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל ורעייתו גרשוביץ מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' ברלה ורעייתו צוקר מביתר עלית להולדת הבן
ט"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנדי ורחל נפרסטק מצפת להולדת הבן
ט"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מוטי וציפי משי זהב מקרית מלאכי להולדת הבת
ט"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי ואסתי מנדלזון מלוד להולדת הבן
ט"ז בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ומושקא חכמון מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ג בניסן תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' הראל ומיכל ג'רופי מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' שלמה ומירי מעטוף כפר חב"ד. ר' עמוס ואורית ג'רופי ראשון לציון.

י"ג בניסן תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ומושקי שרון משדרות להולדת הבת

ולהוריהם: ר' גדעון ולאה שרון, קרית טבעון. ר' משה זאב וסימה פיזם, שדרות.

י"ב בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' לייזר וחייקי גלוכובסקי מבני ברק להולדת הבן
י"ב בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל ודבורה נימני מביתר עלית להולדת הבן
י"ב בניסן תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לר' עזריאל וריקי יצחקי מקרית מלאכי להולדת הבת

י"ב בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ומירי ברונשטיין מלוד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' ברוך ונחמי מרגליות, לוד. ר' יוסף יצחק וחנה ברונשטיין, צפת.

י"א בניסן תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ודבורי עובדיה מרחובות להולדת הבן
י"א בניסן תשע"ו איחולים