ב"ה ערב ש"ק, ג' שבט תשע"ח | 19.01.18
 

מזל טוב! לשלוחים הרב שניאור זלמן ורחלי שניאורסאהן מרובנא, אוקראינה, להולדת הבת פייגא רבקה תחי'.

ולזקניהם: מרת מטאלה שניאורסאהן, רמת שלמה, ירושלים, ולרב מנחם יעקב וסלווה רייניץ, לוד, והרב שמואל מנחם מענדל שניאורסאהן, ירושלים.

 


ג' בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לשליח הרב שניאור ורוחל'ה גערליצקי מפוריה-עילית, לרגל הולדת הבת בשעטו"מ.

ולהוריהם: השלוחים הרב יוסף והינדא גערליצקי, תל אביב, והשלוחים הרב יוסף ואיטא קרמר, טבריה.

 

כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' לוי וצילה סוסובר מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ופנינה כהן מאלעד להולדת הבן
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לר' יוסי ואסתי הלפרין מחולון להולדת הבן בשעטומ"צ.

ולסבים הרב משה-צבי ורעייתו הלפרין מירושלים והרב שלמה ומלכה סגל משלוחי הרבי בעפולה.
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' נתי ופייגי פריז מקרית מלאכי להולדת הבת
כ"ח בטבת תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שמריהו וחיה מושקא סגל מצפת להולדת הבת

ולהוריהם: ר' שלמה ומיכלא סגל, קראון הייטס. ר' אלימלך ונחמה שחר, רחובות.

כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מרדכי וחיה מושקא חזן מחולון להולדת הבן
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ורעייתו מעטוף מחדרה להולדת הבן
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ברוך ורעייתו ליפשיץ מביתר עלית להולדת הבן
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ורעייתו מעודה מכפר חב"ד להולדת הבת
כ' בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ובתיה רותם להולדת הבן
כ' בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם-מענדל ומושקא סולומון מכפר חב"ד לרגל הולדת הבן

ולהוריהם: ר' יעקב ורחל סלומון, נתניה. ר' נחשון ואסתר פקטור, כפר חב"ד.

לזקניהם: הרב טוביה ורבקה פלס, כפר חב"ד.
כ' בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לשליח הרב שמוליק חיטריק ורעייתו מפטרבורג, רוסיה, לרגל הולדת הבן.

ברכות לזקניהם: השליח הרב יוסף יצחק חיטריק ורעייתו, צפת, ולר' שלמה מרגולין ורעייתו, כפר חב"ד.
ט"ז בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' יוסי וחיה בייטש מכפר סבא להולדת הבת
ט"ז בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' דובי וחני ערנטרוי מירושלים להולדת הבן
ט"ו בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור וחני אמיתי מחולון להולדת הבן
ט"ו בטבת תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' יהודה ואסתר בק מביתר עלית להולדת הבת

ולהורים: הרה"ח ר' יצחק ורעייתו בק, נווה יעקב ירושלים. הרה"ח ר' שמואל ורעייתו מנדלזון, ביתר.

י"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' חיים ומשי הלפרין מקרית מלאכי להולדת הבן
י"ג בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' טל ומושקא גומברג להולדת הבן
י"א בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור וליבא נג'אר להולדת הבת
י"א בטבת תשע"ח איחולים