ב"ה ערב ש"ק, ז' ניסן תשע"ה | 27.03.15
 

מזל טוב לר' מענדי ורוחי קרמר מאשדוד להולדת הבת

ולהוריהם: הרב יוסף ואיטה קרמר, טבריה. ר' שניאור ודבורה גודמן, אשדוד.

ו' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שמואל וחיה מושקא רייניץ מבית שאן להולדת הבן

ולהוריהם: ר' מנחם יעקב וסלווה רייניץ, לוד. ר' יוסף סלומון, כפר חב"ד.

ו' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור ורוחי הרטמן מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יוסף ומתיה הרטמן, קרית מלאכי. ר' איציק וחני בלוי, יד בנימין.

ו' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' פיני וחני מנדלזון מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' לייזער ודובה שייקביץ, קרית מלאכי. ר' יעקב ומוסיה מנדלזון, בני ברק.

ולזקניהם: ר' יצחק יונה מנדלזון, לוד. ר' אליהו ופייגא וולוביק, קרית מלאכי. ר' דב ורבקה שייקביץ, כפר חב"ד.

ו' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שמואל ושרהלה קמינקר מפתח תקווה להולדת הבן

ולהוריהם: ר' אפרים נחום ופייגי קמינקר, עפולה. ר' יעקב ורות בבלי, גבעתיים.

ה' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' איציק וחיה שוורץ מקראון הייטס להולדת הבן

ולהוריהם: משפחת שוורץ, פתח תקווה. משפחת ערד, מגדל העמק.

ד' בניסן תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' ישראל ואסתי מאור מביתר עילית להולדת הבת דבורה לאה
ג' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' ישי ודבורי טויסטר מחיפה להולדת הבן

ולהוריהם: ר' דורון ותפארת טויסטר, רחובות. ר' צבי ורעייתו ברונזברג, עפולה.

ג' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' בנימין וחיה מושקא טויסטר מרחובות להולדת התאומות

ולהוריהם: ר' דורון ותפארת טויסטר, רחובות. ר' יום טוב וחנה סבח, צפת.

ג' בניסן תשע"ה איחולים
 

מזל טוב! לשלוחים הרב אברהם-ברוך ורעייתו מלכה דייטש מז'יטומיר, אוקראינה, לרגל הולדת הבת רבקה-פראדע בשעטו"מ.

ג' בניסן תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' משה ודורית שיינר מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ט באדר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' יעקב וסימה ספייטר ממגדל העמק להולדת הבן
כ"ט באדר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר? אהרון יואל וחיה ריבקין מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמואל וטובה ריבקין כפר חב?ד. ר' אברהם יעקב והדסה סוסובר, קרית מלאכי.

כ"ח באדר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ומוריה מלכה אוירכמן להולדת הבת

כ"ח באדר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור זלמן ורעייתו גרינברג מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ז באדר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' אפי ואפרת עידה מיבנה להולדת הבן
כ"ז באדר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' שבתאי וזהבה ויינטרוב מקרית מלאכי להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' יוסף חיים ואבישג בן משה מברקת להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שלומי וטליה ניימן מרחובות להולדת הבת

ולהוריהם: ר' קלמן ושרה ניימן, כפר חב"ד. מרת מרינה גרידין, רחובות.

כ"ו באדר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל ורינה בייץ מאוקראינה להולדת הבן
כ"ה באדר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ושרה שיף מנתניה להולדת הבן

ולזקניהם: ר' גרשון דובער ובתיה שיף, לוד. ר' בנימין ורעייתו ניאזוב ורעייתו נתניה.

כ"ד באדר תשע"ה איחולים