ב"ה יום שני, כ"ז אלול תשע"ד | 22.09.14
 
מזל טוב לר' שוקי ושרי פרידמן מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ז באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' טל וקרן קפלן מנחלת יהודה ראשון לציון להולדת הבן

ולהוריהם: הרב יצחק קפלן בני ברק. הרב מיכאל שמעון נתניה.

כ"ו באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' יהושע וחנה ירחי מבני עטרות להולדת הבת

ולהוריהם: ר' שלמה ובתיה ירחי, באר שבע. ר' משה וזלטה אורנשטיין, צפת.

כ"ו באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' אורי וחני שחר מדימונה להולדת הבן

ולהוריהם: ר' אלימלך ונחמה שחר, רחובות. מרת הני קרניאל, כפר חב"ד.

כ"ו באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' אריה לייב וחנה איידלקופ מסוצי'י להולדת הבת רחל

ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ושושנה איידלקופ. ר' טוביה ורבקה פלס, כפר חב"ד.

כ"ו באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' יוסי ומירי אשכנזי מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: הרב מרדכי שמואל וסימה אשכנזי, מד"א דכפר חב"ד. ר' משולם ורחל ברוקמן, קרית מלאכי.

כ"ו באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ישראל אריה לייב וצביה גערליצקי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יוסף שמואל ורעייתו גערליצקי, תל אביב. ר' נפתלי ורעייתו מרינובסקי, להבים.

כ"ו באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי וחני בינשטוק מבאר יעקב להולדת הבן

ולהוריהם: ר' חיים וצפורה בינשטוק, כפר חב''ד. ר' חיים גולדשטיין, ביתר עלית.

כ"ג באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ברלה וגולי לוין מצרפת להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמעון וחנה זוננפלד, קרית מלאכי. ר' יוסף יצחק הלוי וברכה לוין, פריז צרפת. 

כ"ב באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' רפאל ונחמה שחר מביתר עלית להולדת הבן

ולהוריהם: הרב אשר לעמיל וחיה יענטה הכהן, ביתר עלית. הרב אלימלך ונחמה שחר, רחובות.

כ"ב באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' לוי יצחק ורעייתו פבזנר מביתר עלית להולדת הבת
כ"א באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' לוי וחנה פרלשטיין מפרבומייסק אוקראינה להולדת הבן

כ"א באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' לב ואיילת לייבמן מראשון לציון להולדת הבן
כ"א באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ישראל וצפורה לאבקובסקי מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' זלמן ושרה לאבקובסקי, קראון הייטס. ר' שלמה חיים ומרים פלדמן, כפר חב"ד.

כ' באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ברוך ומירי ליפשיץ מביתר עלית להולדת הבן

ולזקניהם: משפחת ליפשיץ, ביתר עלית. משפחת קליין, מגדל העמק.

כ' באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' יחיאל ושושי פרוס מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' חיים ורעייתו פרוס, כפר חב"ד. ר' אלכסנדר זושא ורעייתו הירש, רחובות.

כ' באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' איציק ומיכל ווייספיש מקראון הייטס להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יעקב וזוגות ססיל, ירושלים. ר' צבי ועדינה הנאו, כפר חב"ד.

ולזקניהם: ר' יוחנן ועליזה ספרנאי.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מאיר ומירב שמח מלוד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מרדכי ואסנת שמח, לוד. ר' עמוס ויקרה מיפעי, לוד.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ופייגא פאשטער להולדת הבן

ולהוריהם: ר' צבי דובער ונעמה פאשטער, ברינוא צרפת. ר' בנימין וויטא גרין, כפר חב"ד.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ופריידי ירוסלבסקי מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: הרב יצחק יהודה ושולמית ירוסלבסקי, קרית מלאכי. ר' נחום וחנה לוריא, כפר חב"ד.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' יוסף יצחק וחנה קרץ מקראון הייטס להולדת הבת
י"ז באלול תשע"ד איחולים