ב"ה יום שלישי, כ"ו מנחם-אב תשע"ו | 30.08.16
 
מזל טוב לר' זכריה ושולמית טריסטר מרחובות להולדת הבן
כ"ה במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' אפרים ופנינה קמיסר מרחובות להולדת הבן
כ"ה במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שלום דב ורעייתו רבינוביץ מביתר עלית להולדת הבן
כ"ה במנחם-אב תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' יואל שמואל הסופר מרחובות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא מישולובין מלוס אנג'לס

ולהוריהם: הרב ברוך מרדכי ורעייתו הסופר, רחובות, ישראל. הרב בן ציון ורעייתו מישולובין, לוס אנג'לס, ארה"ב.

כ"ה במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' מנחם מענדל ושרה הינדה גולדשמיד מקוסומוי תאילנד להולדת הבן
כ"ד במנחם-אב תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' ישראל גוטליב מניקולייב לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חי' מושקא וולף ממוסקבה - כפר חב"ד

ולהוריהם: ר' שלום דובער ונחמה דינה גוטליב; ניקולייב, אוקראינה. ר' אלי' ונחמה דינה וולף; מוסקבה - כפר חב"ד.


כ"ד במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' נבות ורעייתו מיארה מביתר עלית להולדת הבת
כ"ד במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ואסתי אשכנזי מלוד להולדת הבת
כ"ד במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' שמוליק וחני סלאווין מצפת להולדת הבת
כ"ג במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' נחמיה ומושקא גרייזמאן מצפת להולדת הבת
כ"ג במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' לוי וחוי אנגלסמן מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ג במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' רפאל פופאק מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דיני שצקי מביתר עלית
כ"ג במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' דודי ודרייזי ניימרק מכפר חב"ד להולדת הבן
ולזקניהם: ר' בנציון ובתיה רסקין כפר חב"ד. ר' יואל ובלה ניימרק לוד.
כ"ג במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל ורבקה פליישמן מכפר חב"ד להולדת הבת
כ"ג במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' יוני ושרי הר צבי מחולון להולדת הבן
כ"ב במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' לוי ועטקא מנדלזון מחולון להולדת הבת

ולהוריהם: ר' חוני וגולדי מרוזוב, כפר חב"ד. ר' יעקב וחנה מנדלזון, ערד.

כ"א במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם וציפי אסרף מרחובות להולדת הבן
כ"א במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' לוי יצחק ודינה נאבול להולדת הבת
כ"א במנחם-אב תשע"ו איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' צביקה שטינמץ מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה פאשטער מצרפת

ולהוריהם: ר' יצחק וחני שטינמץ, כפר חב"ד. ר' דב ונעמה פאשטער, צרפת.

כ"א במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' לוי ורעייתו ניסילעוויטש מצפת להולדת הבן
כ' במנחם-אב תשע"ו איחולים
 
מזל טוב לר' עזרא ורעייתו מייערס מביתר עלית להולדת הבת
כ' במנחם-אב תשע"ו איחולים