ב"ה יום חמישי, ב' שבט תשע"ח | 18.01.18
 
מזל טוב! לשליח הרב שניאור ורוחל'ה גערליצקי מפוריה-עילית, לרגל הולדת הבת בשעטו"מ.

ולהוריהם: השלוחים הרב יוסף והינדא גערליצקי, תל אביב, והשלוחים הרב יוסף ואיטא קרמר, טבריה.

 

כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' לוי וצילה סוסובר מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שמחה ירט מאשדוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רעיה לרר מיבנה
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ופנינה כהן מאלעד להולדת הבן
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' בערוש ויספיש מפתח-תקווה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה רחלי קורץ מפסגת זאב.

להורים: הרב אליעזר וזוגתו ויספיש, משלוחי הרבי בפתח תקווה, והרב יצחק ושרה קורץ, שלוחי הרבי בפסגת זאב, ירושלים.

 


כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לר' יוסי ואסתי הלפרין מחולון להולדת הבן בשעטומ"צ.

ולסבים הרב משה-צבי ורעייתו הלפרין מירושלים והרב שלמה ומלכה סגל משלוחי הרבי בעפולה.
כ"ט בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' נתי ופייגי פריז מקרית מלאכי להולדת הבת
כ"ח בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' יוסף משה מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נועה מהאצרי מנחלת הר חב"ד
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שמריהו וחיה מושקא סגל מצפת להולדת הבת

ולהוריהם: ר' שלמה ומיכלא סגל, קראון הייטס. ר' אלימלך ונחמה שחר, רחובות.

כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מרדכי וחיה מושקא חזן מחולון להולדת הבן
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ורעייתו מעטוף מחדרה להולדת הבן
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ברוך ורעייתו ליפשיץ מביתר עלית להולדת הבן
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שניאור זלמן רוזנברג מרמת שלמה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יונתי פרנקל מכפר חב"ד
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אהרון בלשניקוב מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת קרישבסקי מביתר עלית
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי ליפשיץ מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית זבדי מכפר חב"ד
כ"ד בטבת תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל סלונים מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקא מרגולין מכפר חב"ד

ולהוריהם: השליח ר' יוסף יצחק וזהבה סלונים ירושלים. ר' שלמה וחנה מרגולין כפר חב"ד.

כ"ב בטבת תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל אופנר מירושלים לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג חיה מושקא כהנא מקרית גת

ולהוריהם: הרה"ת ר' שמחה מאיר ובתיה אופנר, ירושלים. ר' ברוך ויהודית כהנא, קרית גת.

כ"א בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ורעייתו מעודה מכפר חב"ד להולדת הבת
כ' בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ובתיה רותם להולדת הבן
כ' בטבת תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם-מענדל ומושקא סולומון מכפר חב"ד לרגל הולדת הבן

ולהוריהם: ר' יעקב ורחל סלומון, נתניה. ר' נחשון ואסתר פקטור, כפר חב"ד.

לזקניהם: הרב טוביה ורבקה פלס, כפר חב"ד.
כ' בטבת תשע"ח איחולים
 

מזל טוב! לחתן הת' דניאל מנחם ליטמנוביץ מיקנעם לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה שירה-חנה בר יהודה מכפר חב"ד.

ברכות להורים: ר' אלכס ושרון ליטמנוביץ, יקנעם, והגב? שרה בר יהודה, כפר חב"ד

כ' בטבת תשע"ח איחולים