ב"ה יום רביעי, י"ז אייר תשע"ה | 06.05.15
 
מזל טוב לחתן הת' אפי גורנשטיין מבאר שבע לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג בתיה לירן מהקריות
ט"ז באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' אחיקם והודיה זכריה מלוד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' בני ומזל זכריה, לוד. ר' יועץ וענת רידי, ניס ציונה.

ט"ז באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' מוישי וחוי קליין מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: מרת זהבה קליין, קרית מלאכי. ר' מאיר ואלה זיילר, קרית מלאכי.

ט"ז באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' אמיר ומיכל רבינוביץ מביתר עלית להולדת הבת
ט"ו באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שמואל וחיה מושקא גודמן ממגדל העמק להולדת הבת

ולהוריהם: ר' שניאור ודבורה גודמן, אשדוד. ר' מנחם מאניש ורחל מן, מגדל העמק.

ט"ו באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' מתן וסימי סבג להולדת הבת

ט"ו באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' איציק ריבקין מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מירי מנדלזון מוינה

ולהוריהם: ר' שמואל וטובה ריבקין, כפר חב"ד. ר' זלמן ורבקה מנדלזון, וינה.

י"ד באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' אריאל ויוכי נווה מביתר עלית להולדת הבן
י"ד באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' חיים וריבי גולדברג ממגדל העמק להולדת הבן

ולהוריהם: ר' יצחק ושרה גולדברג, מגדל העמק. ר' דובער ורישא וילנקין, כפר חב''ד.

י"ג באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' יצחק ושושנה חיה מושקא שיראל מאופקים להולדת הבת

י"ב באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' ישראל וחיה מושקא גרברצ'יק מביתר עילית להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שלמה וצפורה גרברצ'יק, כפר חב"ד. ר' אברהם משה ויעל קירשנבוים ירושלים.

י"ב באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' משה פנחס וחיה מושקא גכטמן מרחובות להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מיכאל ואלונה גכטמן, מגדל העמק. ר' מנחם ושבי סובול, רחובות.

י"ב באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור זלמן וחיה מושקא פרקש מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: הרב אריה ושרה פרקש, יבניאל. הרב מרדכי וליאורה בן יעקב בני ברק.

י"ב באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' יוסף רוזנברג מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג טובה יפה ברכה הרשקוביץ מביתר עלית

ולהוריהם: ר' ישראל וגנסיה רוזנברג, קרית מלאכי. ר' מאיר יחיאל ודיצה הרשקוביץ, ביתר עלית.

י"א באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' ירמיהו וחיה מושקא קירינברג מירושלים להולדת הבת
י"א באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' ברוך ונחמה דינה ליפשיץ מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' יהושע ומלי ליפשיץ, בלגיה. ר' אריה לייב ומלכה פיקל, קרית מלאכי.

י' באייר תשע"ה איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור ורחלי רבינוביץ מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' ישראל ואלישבע רבינוביץ, ירושלים. ר' שמואל ואילה לוין, קרית מלאכי.

ט' באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' נחום רוטנבורד מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה לאסוו מכפר חב"ד
ט' באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שניאור זלמנוביץ מרחובות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקא גראבסקי מירושלים
ח' באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לר' ישראל וציפי גלוברמן מכפר חב"ד להולדת הבן
ח' באייר תשע"ה איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' לוי נחמיאס מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רונית שמח מלוד
ח' באייר תשע"ה איחולים