ב"ה יום שני, ג' ניסן תשע"ח | 19.03.18
 
מזל טוב! לר' שניאור-זלמן ורבקה פלדמן מכפר חב"ד לרגל הולדת הבת בשעטו"מ.

ברכות להוריהם: ר' ברוך ויהודית פלדמן מכפר חב"ד ור' שלמה וחנה מרגולין מכפר חב"ד.


כ"ח באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שניאור-זלמן אייזנברגר ממגדל העמק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה ריבקין מכפר חב"ד.

ברכות להורים: ר' משה אייזנברגר ורעייתו חנה ור' שמעון ריבקין ורעייתו שטערנא-שרה.
כ"ח באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מיכי פיקרסקי מתל אביב לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה רישי וובר מדנייפרופטרובסק, אוקראינה

ולהורים: הרב יוסף-יצחק ואסתר פיקרסקי תל אביב. ר' משה ושושנה וובר דנייפרופטרובסק.

כ"ז באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שניאור זלמן ובר-ארליך מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה מושקא אדרעי מכפר חב"ד.

ברכות להורים: הרב עידו יצחק ובר-ארליך ורעייתו ור' מני אדרעי ורעייתו.
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אבשלום והילה ליסק מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אוהד ולאהלה ריגר מקרית מלאכי להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ניסים וטובהלה יהושע מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' מענדי לבקובסקי מבאפלו, ניו יורק, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא וייספיש ממונטריאול, קנדה.

ברכות להורים: ר' לייזר וחני לאבקובסקי ולר' לוי וחני וייספיש.

לזקניהם: משפחת קוק מכפר חב"ד, משפחת לבקובסקי מקראון הייטס, משפחת וייספיש ומשפחת יארמוש.
כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שלום לאזאר ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה הינדא פרקש מבואנוס איירס, ארגנטינה.

ברכות להורים: רבה של רוסיה השליח הרב בערל לאזאר ורעייתו חנה, והמשפיע הרב אשר פרקש ורעייתו רינה.


כ"ו באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל לרר מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת זלמנוב מצפת
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ידידיה ויפעת חסין מכפר חב"ד להולדת הבן
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שלום ויגלר מיוהנסבורג לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה איידל דינה אוסטר מקראון הייטס
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שניאור-זלמן לבקובסקי מברינוא, צרפת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא אקסלרוד מצ'רקאסי, אוקראינה
כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' בנימין גולדשמיד מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג עדינה ליפסקר מקרית מלאכי 

כ"ה באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' חיים רייניץ מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג פרל קירובסקי מסידני
כ"ד באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל זאיאנץ מברזיל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה וילהלם מתאילנד
כ"ד באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי רונזברג ממונסי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג גיטי אוברלנדר מבודפשט
כ"ד באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' שמואל צבי מנחלת הר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מיכל אמיתי מאופקים.

ברכות להורים: ר' אייל ונחמה צבי מנחל'ה ולר' אבנר ודניאלה אמיתי מאופקים.
כ"ד באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' מני לרר מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חנה זלמנוב מצפת.

ברכות להוריהם: ר' רפי ומירי לרר מכפר חב"ד, ולר' ירמיהו ונעמי זלמנוב מצפת.
כ"ד באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל ויוכי הלפרין כפר חב"ד להולדת הבן.

לסבים ולסבתות: הרב יצחק מאיר ושרה הלפרין קריית מלאכי והרב חיים מנחם מענדל ולאה חפר כפר חב"ד.

לזקניהם: הרב שמואל הלוי ורבקה חפר בני ברק, הרב יוסף צבי הלוי ומטילדה סגל ירושלים, מרת זלדה קוזלינר נחלת הר חב"ד.
כ"ב באדר תשע"ח איחולים