ב"ה ערב ש"ק, כ"ד אלול תשע"ד | 19.09.14
 

מזל טוב לר' מענדי וחני בינשטוק מבאר יעקב להולדת הבן

ולהוריהם: ר' חיים וצפורה בינשטוק, כפר חב''ד. ר' חיים גולדשטיין, ביתר עלית.

כ"ג באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ברלה וגולי לוין מצרפת להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמעון וחנה זוננפלד, קרית מלאכי. ר' יוסף יצחק הלוי וברכה לוין, פריז צרפת. 

כ"ב באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' חיים דוד לנדא מבני ברק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא מישולובין מקרית מלאכי

ולהוריהם: ר' זלמן וחיה לנדא, בני ברק. ר' שלום דובער ומרים מישולובין, קרית מלאכי.

כ"ב באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' לוי לביוב מנתניה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה יעקובוב מקרית מלאכי

ולהוריהם: ר' אוריאל ורחל לביוב, נתניה. ר' אליהו ויפה יעקובוב, קרית מלאכי.

כ"ב באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' רפאל ונחמה שחר מביתר עלית להולדת הבן

ולהוריהם: הרב אשר לעמיל וחיה יענטה הכהן, ביתר עלית. הרב אלימלך ונחמה שחר, רחובות.

כ"ב באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' לוי יצחק ורעייתו פבזנר מביתר עלית להולדת הבת
כ"א באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' לוי וחנה פרלשטיין מפרבומייסק אוקראינה להולדת הבן

כ"א באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מאיר יפרח מהקריות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא חדד מכפר חב"ד
כ"א באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' לב ואיילת לייבמן מראשון לציון להולדת הבן
כ"א באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ישראל וצפורה לאבקובסקי מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' זלמן ושרה לאבקובסקי, קראון הייטס. ר' שלמה חיים ומרים פלדמן, כפר חב"ד.

כ' באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' ברוך ומירי ליפשיץ מביתר עלית להולדת הבן

ולזקניהם: משפחת ליפשיץ, ביתר עלית. משפחת קליין, מגדל העמק.

כ' באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' יחיאל ושושי פרוס מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' חיים ורעייתו פרוס, כפר חב"ד. ר' אלכסנדר זושא ורעייתו הירש, רחובות.

כ' באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' איציק ומיכל ווייספיש מקראון הייטס להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יעקב וזוגות ססיל, ירושלים. ר' צבי ועדינה הנאו, כפר חב"ד.

ולזקניהם: ר' יוחנן ועליזה ספרנאי.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מאיר ומירב שמח מלוד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מרדכי ואסנת שמח, לוד. ר' עמוס ויקרה מיפעי, לוד.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל ופייגא פאשטער להולדת הבן

ולהוריהם: ר' צבי דובער ונעמה פאשטער, ברינוא צרפת. ר' בנימין וויטא גרין, כפר חב"ד.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ופריידי ירוסלבסקי מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: הרב יצחק יהודה ושולמית ירוסלבסקי, קרית מלאכי. ר' נחום וחנה לוריא, כפר חב"ד.

י"ט באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' יוסף יצחק וחנה קרץ מקראון הייטס להולדת הבת
י"ז באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לר' ישראל ונחמה גנזבורג מכפר חב''ד להולדת הבן
י"ז באלול תשע"ד איחולים
 

מזל טוב לשלוחים ר' שניאור ורבקה לויטין מלרנקה להולדת הבן

ולהוריהם: ר' משה שלמה ומלכה לויטין, לוד. ר' מאיר וחדווה מארק, כפר חב''ד.

י"ז באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' מנחם מענדל ודבורה גערליצקי מתל אביב להולדת הבן
י"ז באלול תשע"ד איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' צביקה פייג מבני ברק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב''ג מושקא גרינפלד מכפר חב''ד
י"ז באלול תשע"ד איחולים