ב"ה יום רביעי, כ" מנחם-אב תשע"ט | 21.08.19
שנת תש"ע בחב"ד. סיכום מיוחד (בלי הנחות)
מערכת שטורעם

ערב השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תשע"א, הוא זמן של חשבון נפש פרטי של כל יהודי, של כל חסיד חב"ד, איך עברה עליו השנה החולפת, וזמן של החלטות טובות מה ניתן לשפר ולתקן לקראת השנה החדשה.

ימים אלו הם גם זמן של חשבון ו"סך הכל" כללי בנעשה בתנועת חב"ד, כפי שמשתקף מסך כל אלפי הדיווחים והאירועים עליהם דיווחנו בהרחבה במהלך השנה.

מערכת שטורעם ערכה ומגישה את המאזן הבא, המהווה מעין "חשבון נפש" וסיכום צדדי החיוב והשלילה בשנה החולפת, כאשר התקווה והציפייה שהשנה הבאה תהיה טובה הרבה יותר.

* * *

שנת חמשת אלפים שבע ומאות ושבעים, כחמש עשרה השנים שקדמו לה, מאז שנת תשנ"ד, הייתה שנה נוספת של יתמות, חושך וקדרות. שנה נוספת בה טולטלה הספינה החב"דית במים הסוערים מבלי שזכינו להגיע לחוף המבטחים, אל הייעוד המקווה בביאת משיח צדקנו והתגלות הרבי.

הייתה זו גם שנה של החמצה קשה. שנת 5770 'פרצת' הייתה אמורה להיות שנה של תנופה בעשייה החב"דית על כל מגזריה ופעולותיה. אילו היינו זוכים לשמוע כיום שיחות קודש מהרבי, וודאי היה מעורר ללא הרף על מיוחדותה וסמליותה של שנה זו והכוח שהיא מעניקה בעבודתנו כחסידי חב"ד. היה ניתן לצפות כי בראשית השנה יוכרז על ידי גופי הפעילות המרכזיים על תנופה ופריצה מיוחדת בשנת סגולה של "פרצת", אולם הוחמצה השעה והוחמצה השנה.

בל נשכח – שנת ה'770' הבאה תחול רק בעוד אלף שנה. אף לא רגע אחד קודם.

על כף המאזניים של העשייה והפעילות הציבורית החב"דית במהלך השנה החולפת, ניתן להניח נתונים רבים על כף השלילה ונתונים רבים על כף החיוב. התקווה היא כי במשקל הכולל ובמשקל הסגולי של מה שמונח על כפות המאזניים, תגבר כף הזכות על כף החובה.

ייצוג במוסדות השלטון

שנת תש"ע נפתחה, לפחות מנקודת המבט של הייצוג החב"די כלפי רשויות השלטון, באנרכיה מוחלטת. בחודש תשרי פקדו את לשכות שרי הממשלה והפקידות הבכירה לא פחות מחמש משלחות, המתיימרות לייצג את חב"ד.

כל שר, סגן שר ומנכ"ל משרד ממשלתי זכה לפחות חמש פעמים לנענע (ולא פחות חשוב מזה – להצטלם) בארבעת המינים, לקבל תפוח בדבש וברכת שנה טובה "מחסידי חב"ד", תוך דיון מהותי על צרכי חב"ד וכמובן "הצגת משנתו של הרבי וחיזוק עמדתו המדינית במאבק על שלימות הארץ".

אם מישהו חפץ בערכת ד' מינים מהודרת ללא תשלום – עצתנו לו שיפנה אל מזכירות הכנסת, שם ישמחו להעניק לו סט מעשרות הסטים המונחים במסדרונות הכנסת כאבן שאין לה הופכין.

אם לא יקום מבוגר אחראי ויעשה סדר בנושא זה – החרפה צפוייה להימשך גם בחודש תשרי הקרוב. את הסימנים לכך כבר ניתן לראות באתרי החדשות השונים.

כפר חב"ד ואתרי האינטרנט

חודשי החורף עמדו בסימן המאבק של השבועון 'כפר חב"ד' באתרי האינטרנט החדשותיים החב"דיים.

המאבק שראשיתו היה חינוכי, הפך עד מהרה לבוקה ומבולקה, כאשר גופי כשרות ורבנים מכובדים נקלעו לסבך הצדדים ונכרכו במאבק זה, שאיים לבלוע כל מי שנקלע בדרכו.

אולם המאבק שהחל בקול רעש גדול הסתיים בקול דממה דקה. הצדדים הבינו כי במקום שהם יכולים לבזבז את כוחם את מאבק זה בזה, הם יכולים להסתייע זה בזה, וכך יצאו הצדדים לדרך חדשה ומאוחדת. ומהם יראו וכן יעשו.

צבאות השם

גם בירת חסידי חב"ד בארץ, היישוב כפר חב"ד, עבר השנה טלטלה עזה. השנה החדשה נפתחה בסערה חסידית בפעילות 'צבאות השם' של תלמידי הישיבה המרכזית.

אחרי שנים של פעילות אפרורית ורדומה, החיו תלמידי התמימים את ילדי כפר חב"ד בפעילות חסידית חווייתית ותוססת, שזכתה לשבחים רבים ולתודתם של כל תושבי כפר חב"ד.

הפעילות הכבירה הגיעה לשיאה במבחנים פומביים שנערכו לקראת היומי דפגרא החב"דיים, ודומה היה כי החינוך החסידי בכפר חב"ד צועד לדרך חדשה.

אולם בל"ג בעומר כל הפעילות הזו קיבלה תפנית. את התוצאות וההשלכות של השינויים בהנהלת הארגון נוכל לבחון רק בתוך מספר שנים.

בתי חב"ד

רבים מהשלוחים מנהלי בתי חב"ד ברחבי הארץ המשיכו גם השנה לסבול מתעלוליהם של מתחזים שונים שפתחו בסטות מתחרות מעבר לכביש.

מקום לתעל את כל האנרגיות שלהם לפעילות של "יפוצו מעיינותיך חוצה" עם תושבי עירם, נאלצו אחדים מהשלוחים, במרכז בצפון ובדרום, להשקיע אנרגיה כנגד מהרסים "מבית".

הגיבוי שהם זכו לו ממי שאמור לתת גיבוי, היה במקרים רבים מעט מדי, ובמקרים רבים מאוחר מדי.

קראון הייטס

שכונת קראון הייטס, למודת הסבל והמחלוקת שקרעו אותה לגזרים בשנים האחרונות, ציפתה למעט שקט ושלווה.

תוצאות הבחירות של השבוע מלמדות אותנו כי בקראון הייטס מה שהיה הוא שיהיה. אם היה מי שחשב שמועמדותם של כוחות צעירים ורעננים, מסמנים תקווה כל שהיא לשינוי, התבדה במהירות.

שורת כתבי פלסתר מחוצפים שיצאו בעיצומן של ימי חודש הרחמים, והתגברה בימי הסליחות, כאשר חלק מכלי התקשורת החב"דיים שוכח לחלוטין כי אנו נמצאים בימי חודש אלול ומפיץ כתבי שיטנה מרושעים לכל העולם – מוכיחה כי הבחירות הללו מעידים יותר מכל על מה שצפוי לנו לאחריהם...

אגודת חסידי חב"ד

חודש סיוון עמד, כבחמש השנים האחרונות, בסימן ההתנגחות השנתית בין שני "ועידות המנהלים" המיועדים למנהלי מוסדות חב"ד.

המאבק הקשה על דעת הקהל ועל השתתפות כל יחיד וכל איש ציבור בכינוסים המקבילים, חצה השנה קווים אדומים נוספים, וגרם לחילול שם חב"ד אצל כל מי מהפקידות הבכירה שנחשף למאבק הכוחני שבין 2 הקבוצות.

גם השנה לא נמצא מי שיעשה סדר באנרכיה זו, ויחזיר את העסקנות החב"דיות לשפיות. קטנים הציפיות שמשהו בנושא זה ישתנה לטובה בשנה הבאה, ואלמלא נגאל חלילה, ניאלץ לצפות שוב בסיבוב נוסף של קרב האיגרוף.

משפט הספרים

גם "משפט הספרים" הנערך בימים אלו בוושינגטון, מוצא את עצמו בכף החובה של שנת תש"ע. למופע הביזארי המתנהל בימים אלו בהיכלי המשפט האמריקאיים מתאים יותר ההגדרה "פרשת הספרים" השנייה מאשר "משפט הספרים".

כל דרדק יודע כי מפסקי הדין של השופטים הנכבדים לא ייגאל ולו דף אחד מידיהם של שלטונות רוסיה. התוצאה היחידה האפשרית כתוצאה מהמשפט נגד הממשל הרוסי הוא נזק לפעילות השלוחים בחבר העמים, נזק וודאי שאחדים מהשלוחים כבר חווים זאת על בשרם בימים אלו.

גם בפרשייה כאובה זו, חבל שלא נמצא המבוגר האחראי שייקרא את הנוגעים בדבר לסדר, ויסיר את הפרשייה הזו מעל סדר היום הציבורי החב"די.

'כפר חב"ד' והתקשורת החרדית

בימי הקיץ של שנת תש"ע נחשף ציבור קוראי 'כפר חב"ד' והתקשורת החב"דית למאבק שבין עיתון 'כפר חב"ד' לעיתונות החרדית ועורכיה.

מפרספקטיבה של חודש ימים, ניתן לומר כי שני הצדדים טיפסו על עץ גבוה מדי, והמאבק שלא היה אמור להגיע לטונים גבוהים, גלש לפסים מיותרים.

התקווה כי ימצא הדרך לשלום ולהבנה בין כל הנוגעים בדבר, שכולם מחפשים למעשה את אותו הדבר – להוסיף בכבודה של ליובאוויטש.

* * *

לצד האירועים המונחים על כף החובה במאזני חשבון הצדק של העשייה הציבורית החב"דית, הרי שגם כף הזכות גדוש לא פחות, ואין ספק כי במשקל הסגולי מכריע כף הזכות את כף החובה.

התרחבות מפעל השליחות

הדבר הבולט ביותר על כף הזכות הוא המשך התרחבות מפעל השליחות העולמי.

מאות זוגות צעירים יצאו השנה לשליחות בכל רחבי תבל, אם לפתיחת בתי חב"ד חדשים או כסיוע וחיזוק לבתי חב"ד וותיקים. אלפי השלוחים ברחבי העולם המשיכו הרחיבו ופיתחו את מפעלי הפצת התורה והיהדות.

המצב הכלכלי הקשה והאתגרים העומדים לפניהם לא ריפו את ידיהם של השלוחים, ובמסירות נפש שאין משל בעולם דוגמתו הם ממשיכים לחתור בבטחה מבלי להביט ימינה ושמאלה אל היעד שהציב לפניהם המשלח – הפצת התורה והיהדות והבאת הגאולה.

הפצת מעיינות החסידות

השנה האחרונה עמדה בסימן התרחבות חסרת תקדים של פעילות הפצת מעיינות החסידות בחוגים נרחבים.

הפעילות הכבירה המובלת בעיקר על ידי ארגון "תורת חב"ד לבני הישיבות" הגיעה השנה אל ציבורים רחבים שנחשפו לראשונה לאור תורת החסידות.

שיאה של פעילות זו היה בהתוועדות ההסטורית בי"ט כסלו ב"בניני האומה", כאשר אלפים מחסידי פולין וצעירים חובשי כיפות סרוגות שתו בצמא את דבריו של החוזר הרב יואל כהן.

נוכחותם של עשרות לובשי שיראין בכפר חב"ד בשבתות כבר הפכה לדבר שבשיגרה, והתקווה היא כי בשנה הקרובה פעילות זו תלך ותגבר, תלך ותתרחב.

תלמידי התמימים

אלפי התמימים, חיילי בית דוד, השוקדים על תלמודם יומם וליל והרחוקים מכל עניין של היפך כבודה של ליובאוויטש – תופסים חלק מרכזי בכף הזכות.

גם הפעילות הכבירה ההולכת ומתרחבת של "ועד תלמידי התמימים העולמי" ועל ידי ארגונים נוספים.

התפתחות המוסדות

גם התרחבות מוסדות החינוך החב"דיים ברחבי העולם מהווים גורם כבד משקל על כף הזכות במאזניים. מוסדות חינוך חדשים נפתחו, מאות ואלפי תלמידים נוספו בהיכלי הישיבות, וקול התורה בוקע במוסדות החינוך בהיקפים שלא היו דוגמתם בעבר.

ניצחון המוסדות המרכזיים

השנה האחרונה עמדה גם בסימן נצחונות מוסדותיו הקדושים של הרבי.

בשורה ארוכה של משפטים ודיונים כנגד אלו המערערים על המוסדות המרכזיים של חב"ד, ניצחו בכולם ללא יוצא מן הכלל מוסדותיו של הרבי. רק בשבוע שעבר התבשרנו על נצחון מהותי וחשוב של 'המרכז לעניני חינוך' על אלו המערערים על סמכויותיו.

התקווה היא כי האישים הנכבדים העומדים בראשות המוסדות המרכזיים יטו כולם שכם אחד לעבודה משותפת מתוך אהבה ואחווה, ולו לפחות בשביל המשך האתגרים הניצבים לפתחם.

חיזוק 'כפר חב"ד'

גם התחזקותו והתבססותו של עיתון 'כפר חב"ד', בשנה החולפת, ראויה שתהא מונחת על כף הזכות.

ההנהלה החדשה, התייצבות המערכת הכספית והיציאה לדרך חדשה, מעניקים תקווה כי העיתון יעשה חיל בייעודו להביא את דבר חסידות חב"ד לציבור הרחב.

אין לנו אלא לאחל כי נזכה שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה טובה מהשנה היוצאת, שנה שבה ירבה כבוד ליובאוויטש בעולם, שנה של אחדות בין חסידי חב"ד ומוסדות חב"ד, והעיקר שנה שבה נזכה סוף סוף לייעוד "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", שנה שבה "ונגלה כבוד הוי וראו כל בשר כי פי ה' דיבר", בקרוב ממש.

כ"ז באלול תש"ע