ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
התפקיד כעת: לכבס!

היום מתוועד משפיע תות"ל לוד הרב משה שלמה לויטין • כיצד ממשיכים את מתן תורה גם אחרי חג השבועות? ומהי העבודה הנדרשת כעת?


מאת הרב משה שלמה לויטין

כאשר אנו מגיעים משבועות חג מתן התורה, ורוצים 'לקחת' איתנו את מתן תורה כל השנה, עלינו להתבונן בההכנה שאנו אמורים להתכונן לחג השבועות.

את ההכנה לשבועות ראינו אצל הרבי כאשר היה נוהג לומר את הנוסח הקבוע 'קבלת התורה בשמחה ובפנימיות'. קבלת התורה בשמחה ובפנימיות היא על ידי הנאמר בתורה בציווי הקב"ה למשה 'וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם' שעל כך מוסבר בחסידות, שהציווי 'וקדשתם היום ומחר' זוהי העבודה שנעשית על ידי משה רבינו שמקדש את בני ישראל, והציווי 'וכבסו שמלותם' זוהי העבודה המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו לכבס את הלבושים שלו לנקות את המחשבה דיבור ומעשה שלו שהם הלבושים של האדם כמובאר בתניא, ולדאוג שכל אלו הלבושים שלא היו לה' יתוקנו.

על פרשת נשא אומר אדמו"ר הזקן שכל המסעות שהיו לבני ישראל במדבר הם הכנה לגאולה העתידה ולגילוי האלוקות, ומסברי אדמו"ר הזקן, שנסיעת בני ישראל במדבר היתה להכניע את קליפת נחש שרף ועקרב - מקור הקליפות שהיו מזיקים במדבר והם היו השורש של ישות והיו פרודים מאלוקות, וע"י נסיעת בני ישראל במדבר עם מכן העדות הם ביטלו את הקליפות וסללו את הדרך להכנס לארץ הקודש וזוהי ההכנה לעת"ל לגילוי אלוקות בעולם.

זהו העבודה ב'עולם'.

עד"ז קיימת העבודה ב'נפש'. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את המשכן לה' הפרטי השוכן בתוכו - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו - בתוך כל אחד ואחד, ועל ידי שהאדם מכין בגופו ונפשו לה' הוא גורם שגופו יהיה כלי לאלקות ולקבלת השכינה.

וסדר העבודה הוא: שלכתחילה יש להוסיף באור, לא להתמקד בגירוש הרע ולא לחכות לסור מרע, אלא להוסיף טוב ואור כמה שיותר ועי"ז באופן ממילא יוסר הרע.

זוהי ההכנה שנדרשה מבני ישראל לפני מתן תורה 'וכבסו שמלותם' שכל אחד מבני ישראל היה צריך להכין את לבושיו - המחשבה דיבור ומעשה שלו כנ"ל לקבלת גילוי השכינה..

זוהי ההוראה אלינו כאשר אנו רוצים להמשיך את מתן תורה הפרטי שלנו במשך כל השנה, עלינו להתעסק בועשה טוב לעשות אור ובמילא כל הנחש שרף ועקרב המונעים גילוי אלוקות בגופינו יעלמו ממילא, ונזכה בכל השנה כולה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

לחיים, חסידים.

ח' בסיון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
2
1. תודה לאכסניה על ההתוועדות השבועית, אכן יש מה לחזור בכל שבת ליד שולן שבת.
תודה רבה על העבר ובקשה גדולה על העתיד
ט' בסיון תשס"ז
2. אני רואה 50 שנה עם אותו כעת
אני רואה 50 שנה עם אותו כעת
י"א בסיון תשס"ז