ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
גזר דין מוות בליובאוויטש?

מן הרפת טוען ר' זוסמן ריבקין: אם אני לא לומד חסידות - הפרות מסתכלות עלי אותו יום בבוז • 'לחיים, חסידים!' עם הרב מענדל גורביץ'
מערכת שטורעם

 

סיפר הרה"ח ר' מענדל פוטרפס ז"ל: לאחר שהרבי הריי"צ עזב את רוסיה בשנת תרפ"ח, רוב רובם של החסידים ברוסיה נותרו ללא יכולת להגיע אל הרבי. אפילו הכתיבה אל הרבי הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. אפשר לתאר גודל עוגמת הנפש של חסידים הקשורים בלב ונפש לרבי, ואינם יכולים לקיים עמו שום קשר.

"אני", מספר ר' מענדל, "שהיתי באותו הזמן בעיר חרקוב, בה התגורר באותה עת גם החסיד הנודע ר' איצ'ה דער מתמיד. פעם ישבו חסידים בפארברענגען וחשבו איך להמשיך בכלל את החיים; איך לא להתנתק מאילנא דחיי. נמנו וגמרו לקיים שיעור חסידות בכל בוקר לפני התפילה (בערך ב-5:00 בבוקר) למשך שעה וילמדו תורה-אור.

ההתייחסות לשיעור וללימוד בבוקר בכל יום הייתה כ"כ חשובה ורצינית, שהרה"ח ר' איצ'ה דער מתמיד הכריז באותו מעמד שהוא מקים "בית דין" מיוחד. הוא צירף אליו שני חסידים זקנים, שעוד ראו את הרבי המהר"ש, והודיע אשר הם ה"בית דין" מודיעים: מי שלא יגיע לשיעור לא יוציא את שנתו! – קהל החסידים, כמובן נחרד.

הוסיף ר' מענדל לספר ש"מהשיעור הזה לא היו נעדרים כלל וכלל. אם היה אחד שהשנה תפסה אותו ולא התעורר, רעייתו הייתה דואגת שהוא יתעורר לשיעור בטענה שהיא לא רוצה להישאר אלמנה"...

• • •

אנו נמצאים בערב ל"ג בעומר, יום שמחתו של רשב"י שפתח את הצינור של פנימיות-התורה. בדרושי חסידות דורשים על יום זה את הפסוק "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". באחד ממאמריו מסביר הרבי, שההתקשרות בלימוד פנימית-התורה בל"ג בעומר היא ההכנה ל"הביאני המלך חדריו" (קבלת התורה). זאת-אומרת שעל-ידי לימוד פנימיות התורה מאיר גם בנגלה, שתורת הנגלה אצלו היא באופן נעלה הרבה יותר (אוי ווי... צריך ללמוד גם נגלה...).

במילים פשוטות יותר (מילים של יום חול): אי אפשר להעביר את היום ללא לימוד חסידות. גם אם אתה מאד עסוק, ולמרות שהעיסוקים שלך חשובים הם עד למאוד ובכלל מצווה המה ואפשר שבכלל אתה שליח חשוב ומאד מאד עסוק וכו' – הנה, באם עובר עליך יום שלא למדת בו חסידות (כנראה למדת נגלה), אתה ח"ו מתנתק מכל העניינים שהרבי וכל רבותינו נשיאנו מביאים לך כדי לרומם אותך בכל עניינך (גם את לימוד הנגלה שלך. לרומם את המבצעים שלך, לרומם את החלק הגשמי שלך, לרומם את בני ביתך. האומנם? את כל העניינים האלו אתה רוצה להפסיד?

שמעתי פעם משכני הרה"ח ר' זוסמן רבקין (יתן לו ה' רפואה שלמה): כידוע, פרנסתו הגשמית היא מעבודתו ברפת עם הבהמות (וב"ה הוא לומד חסידות בכל יום ויום).

אומר ר' זוסמן: כשהוא נכנס לרפת והבהמות מביטים בו, הרי אם הוא למד חסידות באותו היום הוא מרגשי שהמבט שלהם שונה מאשר אם ח"ו באותו היום הוא לא למד, אז הבהמות מסתכלות עליו בבוז...

הרבי באחת משיחות הק' מביא דוגמא לדבר מקבצן נדבות שעומד בפינת רחוב. הוא מקבץ לו "דיים" ו"ניקל" ומאושר במטבעות אלו הניתנים לו. אך קבצן זה אינו יודע, כי בדיוק באותו הזמן נפלה לו ירושה של מיליונים.

כך אנו, ממשיך הרבי, יש לנו ביד מיליונים; תורת החסידות – עושר שאין דוגמתו, ותמורת זאת אנו מעדיפים לילך ולקבץ נדבות, פרוטות פרוטות... הייתכן?!

שמעתי פעם מבחור שהתייעץ עם ר' מענדל האם לנסוע לרבי לשנת הקבוצה, או שאולי עדיף לו לנסוע ללמוד שנה נוספת בשליחות בישיבה במגדל העמק (שאז היו בחורים – כשליחות – נוסעים אליה ללימודים).

ר' מענדל השיב לו במשל: פעם הגיע 'מגיד' לאיזו עיירה ובדרשתו תיאר המגיד בצבעים את ביאת המשיח; היאך כל ישראל יעלו ממקום מושבותיהם, "ובאו האובדים והנידחים", "וגר זאב עם כבש", ו"עוד ישבון זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ולילדים וילדות משחקים וכו'".

המגיד סיים את דרשתו באמירה כי "תיכף נעלה כולנו לירושלים ונותיר מאחור את כל ענייני ה'עולם הזה' – פה בעיירה, לנכרים. אחד מתושבי העיירה, פרנסתו הייתה בגידול 'דבר אחר' ל"ע (ודאי, לא מתוך מטרה למוכרם לאחב"י, אלא לנכרים).

הלה שמע את דרשתו חוצבת הלהבות של המגיד, ובא אל אשתו ובהתלהבות גדולה סיפר לה אודות דרשת המגיד, ושעוד מעט אנו עוזבים את הכול כאן ו"עולים לירושלים". אמרה לו אשתו: בעלי יקירי, למה עכשיו, כשהדבר-אחר'ס קטנים...? נחכה קמעה, יגדלו החזירים, ואז... ניסע לירושלים...

סיכם ר' מענדל: "סע לרבי, לפני שהדבר-אחר יגדל". על יסוד זה אף אנן נעניה אבתריה: בוא נתחיל ללמוד חסידות, בטרם יגדל החזיר...

טעמו וראו כי טוב הוי'! פארזוכט און וועט איר זעהן אז דער אויבערשטער איז גוט!

לחיים, חסידים!

ט"ז באייר תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
7
1. yecher coheh
ט"ז באייר תשס"ז
2. תודה הרב גורביץ
מילים חזקות.
ט"ז באייר תשס"ז
3. כמים קרים על נפש עייפה
דברי הרב גורביץ
ט"ז באייר תשס"ז
4. אחסידישע ווארט
תודה לשטורעם על ההתוועדות המענינת בכל יום שישי.
ט"ז באייר תשס"ז
5. כמו תמיד - הרב גורביץ - מילים ישר לעניין!
ט"ז באייר תשס"ז
6. זוהי התוועדות חסידית!!!!
נו.. כשמבאים את הרב גורביץ - זוהי התוועדות אמיתית!!
ט"ז באייר תשס"ז
7. אווי א גישמעק פאבריינגען.
ישכויח הרב גורביץ.

אני מכיר מישהו שבעקבות ההתוועדות שלך, החל להקפיד על לימוד חסידות בכל יום!

אשריך.
כ"ט באייר תשס"ז