ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
צילום: י. בלינקו
לדעת לשלב

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם 'שטורעם' • השבוע מתוועד הרב חיים פרוס • לחיים חסידים
מערכת שטורעם

עומדים אנו כעת בב' אייר יום הולדות של הרבי המהר"ש שעניינו היה 'לכתחילה אריבער'.

מבואר בחסידות ששמש וירח מסמלים על שני סוגים בעבודת ה'. השמש שמאירה באופן קבוע וללא שינויים מסמלת את עבודת הצדיקים, והלבנה שהיא מתכסה ומחדשת מידי חודש מסמלת את עבודת בעלי התשובה שעבודתם מתאפיינת בעליות ומורדות.

לפי זה יובן מה שאנו אומרים בכל שבת בתפילת "נשמת כל חי": "ועינינו מאירות כשמש וכירח". המשפט הזה לא מובן: אם עינינו מאירות כשמש, מה התוספת בכך שיאירו גם כירח?

אלא שבעבודת השמש קיים חיסרון – שאין בה תענוג. מאידך, עבודתה תמידית ללא כל שינוי. לכן אנו אומרים "כשמש וכירח" – אז יש את שתי המעלות גם יחד.

זה גם מה שמובא ש"משיח אתא לאדבא צדיקיא בתיובתא". לכאורה, מפני מה צריכים הצדיקים לשוב בתשובה? אלא שלפי הנ"ל מובן, שעל ידי פעולתו של המשיח ישולב בעבודת הצדיקים גם מומנטום התענוג שקיים בעבודת בעלי-התשובה.

• • •

שמעתי פעם 'ווארט' מעניין על תפילת 'יעלה ויבוא' שאנו אומרים מדי ראש חודש. בנוסח ה'יעלה ויבוא' אנו אומרים: "זכרנו בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים". מובא בספרים שאותיות "בו" – הם מספר 8, ומוזכר ג' פעמים "בו" שזה 3 X 8 = 24 – כנגד כ"ד שעות היממה.

והחלוקה היא כך: "זכרנו בו לטובה"- הולך על 8 שעות של לימוד התורה, כמו שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על תעזובו", "פקדנו בו לברכה" על 8 שעות בהן האדם משקיע בפרנסתו, ובשעות אלו זקוקים לברכה, "וזכרנו בו לחיים טובים" מוסב על שאר צרכי האדם, אכילה לינה וכדו'.

ב'היום יום' ר"ח אדר א', מביא בשם הרבי הריי"צ ש"זכרנו בו לטובה" – הב' היא ב' דגושה, ובהמשך ב"פקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים" הב' היא ב' רפויה.

ויש לומר בדרך רמז, שהחילוק הוא במצב בו ה אדם צריך להוסיף זמן לעניין מסויים – שלא ייקח זאת מהשעות המוקדשות לתורה, שלכן היא ב' דגושה. שעות אלו -"בו"- תמיד יהיו מוקדשות לתורה, וחלילה מלגרוע.

ובימים אלו, של 'לכתחילה אריבער', שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה באופן של 'לכתחילה אריבער'.

לחיים, חסידים!

א' באייר תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
3
1. תיקון
אצלנו הנוסח הוא "והושעינו בו לחיים טובים". אולי כדי לתקן
ב' באייר תשס"ז
2. הרב פרוס
רב חסידי אמיתי!

כל מילה פנינה

שירבו כמותו בחב"ד
ה' באייר תשס"ז
3. הלוואי
הלוואי והרב ייצא מצניעותו ויפעל יותר בחב"ד הכללית

שיהי' רב ומשפיע לכל

דעותיו כל כך חזקות ונכונות
ה' באייר תשס"ז