ב"ה יום שלישי, י"ט מנחם-אב תשע"ט | 20.08.19
"נאמרו לנו דברים ברורים"

"בי"ד רבני חב"ד: אנא מכם, אמרו לנו דברים ברורים מה אסור ומה מותר" • מאמר ל'שטורעם' מאת הרב צייטלין • עלה במחשבה
דוד אבשלום


מאת הרב אהרן אליעזר צייטלין

על כ"ח ניסן נאמרו כבר כל-כך הרבה דברים, כך שמה כבר לכאורה אפשר להוסיף?

ובכל זאת, כאשר מגיע כ"ח ניסן; כשאנו רואים כל-כך הרבה חילוקי דעות ומעשים בתוכנו אודות כ"ח ניסן – "מה היום הזה אומר עבורנו?", אני תוהה ומבקש: הרי הרבי אמר שכל עניני חב"ד בארה"ק צריך להיות עפ"י בית דין רבני חב"ד.

אני מתחנן לבי"ד רבני חב"ד: אנא מכם, אמרו דברים ברורים! כשיש מסביבנו דעות ומעשים רבים כל-כך, אמרו דברים ברורים  איזו הנהגה צריכים לעשות ביום פלוני, ואיזה מעשה הוא בבחינת 'בל יראה'.

הרי הרבי אמר מספר פעמים שכאשר יתקיים 'כולנו כאחד' – תיושם גם תחילת הפסוק – 'ברכנו אבינו'. בפרט במצב היום, כאשר רח"ל יש כ"כ הרבה אסונות ה"י במחננו, הגיע הזמן שבי"ד יכוונו את צעדינו!

בכלל, בשנת תשנ"א דיבר הרבי הרבה על ענייני משיח, אם במלחמת המפרץ שאז הביא הרבי את דבר ה'ילקוט שמעוני' המפורסם שבשנה שמלך המשיח מגיע האומות מתגרות וכו', והרבי קישר את זה למצב שהיה בעיראק, כפי שהתבטא בניסים הגדולים שאירעו באותה תקופה – דבר שהרבי שם עליו דגש כל הזמן בהתוועדויות ובמכתבים הכלליים.

כמו כן כאשר החלה העלייה הגדולה ממדינות חבר-העמים אותה קישר הרבי ל'קיבוץ נדחי ישראל' וכו' וכו'.

לאחר שהרבי אמר את השיחה הידועה, היה אפשר לראות בבירור איך שהדברים זעזעו את כולם. למרות שכבר שנה לפני כן נאמרה שיחה עם עניינים דומים, פחות או יותר, בתשנ"א זה היה שונה!

היום, כל אחד מנסה להסביר מה העבודה המוטלת עלינו ולמה הרבי התכוון בדבריו. אבל האמת היא שלא צריכים לחפש הסברים. הרבי עצמו הסביר בשבתות אחרי אותה התוועדות, למה הוא התכוון.

בשבת פרשת שמיני, הרבי אמר שהוא התכוון – פשוט – להוספה בלימוד התורה, לימוד פנימיות התורה ונגלה דתורה וקיום מצוות בהידור. במהלך אותה התוועדות, בפרשת שמיני, אחד מהחסידים צעק: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים, אז שהרבי יתגלה ויביא את המשיח". ועל כך ענה לו הרבי: לא לכך הייתה הכוונה.

בשבת תזריע-מצורע הרבי פירט יותר שהדרך הישרה להביא את המשיח זה על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח ולהוסיף בלימוד התורה בכלל וכו'.

מסתבר, אפוא, שזו החובה המוטלת עלינו!

אחרי אותן שיחות חשבו כמה מאנ"ש לעשות כל מיני מעשים בפועל, שעליהם הרבי הגיב שמה שנאמר בהתוועדות הכוונה היא כפשוטו – הוספה בתורה ומצוות ושאר הענינים שהוא דיבר בהתוועדות.

באותה תקופה, הרב גרשון מענדל גרליק שלח עצומה מחסידים במילאנו שביקשו שהרבי יתגלה. הרבי ענה: "לא בזה מדובר כלל, במענה על פי שכל למה שדיברתי ברור ובכל הנ"ל אין אף תיבה אחת של מענה, כיון שגם אחרים 'עונים', עד"ז הרי זה ..."

וכן במענה לקבוצת נשים שרצתה לנסוע לקבר רחל כדי לעורר שם על ביאת משיח. הרבי ענה שזה תלוי בממון רב והתורה חסה על ממונם של ישראל, וכיוון שכבר חשבה על דרך זה, תיתן מעשר מההוצאות הנ"ל לצדקת תשב"ר.

רואים בפשטות שהרבי התכוון לדברים שהוא דיבר בהתוועדויות אלו כפשוטם, כמו שהרבי כתב בי"א אייר: "דיברתי ברור ובפרטיות בההתוועדות".

היינו; כשמגיעים לכ"ח ניסן, זה מה שאנו צריכים לקחת איתנו וליישם – לימוד ענייני משיח וגאולה וקיום מצוות בהידור. זה מה שיביא אלינו בקרוב ממש את משיח צדקנו, נאו.

ולבי"ד רבני חב"ד, אנא מכם, חוסו על נפשותינו ותאמרו לנו דברים ברורים מה אסור ומה מותר, במה אנו מכוונים לכוונה, ובמה אנחנו נגד, האם לחלק שיחת שבוע או לחלק שיחת הגאולה, האם מותר להכריז יחי או לא ובאיזה מצבים, לאיזה כינוסים צריך ללכת ולאיזה כינוסים אסור ללכת וכו'.

כ"ח בניסן תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
17
1. למה לא כתוב שהרב דוד נחשון צעק את זה??
מעט מוזר...
כ"ט בניסן תשס"ז
2. לא נחשון
לא נחשון צעק אלא ר' אליעזר ריבקין.
כ"ט בניסן תשס"ז
3. הכל יודעים וכו'
הכל יודעים את שורש הבעיה, שכולם יודעים את האמת ואף אחד לא רוצה לפרסמה מחשש שיאבד את כוחו או את אמונתו.

ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים.
כ"ט בניסן תשס"ז
4. אני מאמין להרב צייטלין
בטוחני כי אפילו אם הבי"ד יפסוק כי צריך לפרסם את שיחת הגאולה.. הרי שצייטלין יציית להם.
כ"ט בניסן תשס"ז
5. הסדר קל או הסדר קשה או הסדר בלתי אפשרי
הרב צייטלין שליט"א,
נא להוסיף לבקשתך מאת הרבנים שליט"א, שיתאחדו בדיעה אחידה, לפני שמחליטים. וכן תבקש מהם שאחרי שיחליטו יפרסמו זאת במכתב ברור, כולל מראי מקומות באופן של "מהיכן דנתוני"
כ"ט בניסן תשס"ז
6. גם הרב גינזבורג סובר כך
הרב גינזבורג בכי נוס אחדות ביקש מהבית דין להחליט בנושא משיח
כ"ט בניסן תשס"ז
7. Rabonim
The Rebbe was against publicizing that he is Moshiach! I don't care what Rabbi Yossi Hecht or Rabbi Ashkenazi will "decide"
כ"ט בניסן תשס"ז
8. הרב ירוסלבסקי יגיד לחלק שיחת הגאולה
זה כמו להגיד שאנחנו כעת בחורף מקפיא בארץ...
כ"ט בניסן תשס"ז
9. אני אוהב את התמימות
האם כאשר הבי"ד הוציא מכתב לפני הבחירות מה לעשות [יותר נכון, מה לא לעשות] האם כולם צייתו?
ל' בניסן תשס"ז
10. הרב ציטלין שליט"א שאלה
בס"ד
מדוע באופן תמוה ועקבי אתה מתעלם מהדוגמאות המוכיחות שכן לומר וכו כמו מה שקרה שבת לאחמ"כ שדוד נחשון אמר שהחינו על התגלות הרבי כמלך המשיח והכרזת "יחי" שנאמרה ע"י כל הציבור וזכו לאמירת אמן וחיוך מהרבי עד מתי?????????????
ל' בניסן תשס"ז
11. אנשים כמוני וכמוכם
בי"ד מורכב מאנשים כמוני וכמוכם - רוצים להיות מקובל על כולם ואינם רוצים לאבד את המעט האהדה שנשאר, (וגם לא מחפשים ריב בינם לבין עצמם), והעיקר אינם רוצים להעמיד את עצמם במבחן של דעת הקהל ולשאול את השאלה היודוע "אני לוזר?". אולי יום אחד יקום רב משכמו ומעלה, עם חוט שדרה שמקיים ה"ולא תגורו" ויסחוף שאר הרבנים (עכ"פ רוב ברור) ואז מעניין מה יהי' - אבל בראיה מפוקחת, לדאבון ליבו שהרב צייטלין (ושלי), בעתיד הנראה לעין - זה לא יקרה, והדרך היחידי הוא להסתדר לחיות עם זה.
ל' בניסן תשס"ז
12. דיונים מיותרים
כל השקו"ט בדבר מיותרים כיון שמלכתחילה אין שום מקור וסמכות לומר אחרי ג' תמוז שהרבי הוא המלך המשיח, כיון שכל הרמזים שנאמרו לפנ"ז היו שייכים אך ורק לתקופת קודם ג' תמוז. הגיע הזמן שיפקחו העיניים שסטו מדברי הרבי בנושא.
ל' בניסן תשס"ז
13. לא שומעים
קולו של ביה"ד לא נשמע כמעט בשום תחום, אנא מכם, אולי תתחילו להוביל אותנו.
ל' בניסן תשס"ז
14. להתמקד בעיקר
הרב צייטלין מדבר על כ"ח ניסן, על מה שהרבי אמר דאז אין לנו וויכוחים, הדברים נאמרו מפורשות ובפשטות. אז את הברור בואו ונעשה כמו שצריך.

את הדברים הלא ברורים, דברים שלא נאמרו וכל אחד רואה רמז לכך או לכך, זה לא דברים שנאמרו מפורשות, והרבי יצא בהם במצבעים, אז אולי עדיף שב ואל תחטא.

אבל בברור- קדימה לעבודה.
לימוד משיח וגאולה- ברור וע"כ ללמוד. שכל אחד יקבע שיעור עם ילדיו, אשתו, במוסד בו עובד וכו'.

הידור בקיום תומ"צ- כל אחד בינו לבין קונו ולבין חבירו. כל אחד יכול ולהוסיף.

מבצעים- הנחת תפילין, נרות שבת, ולא לסטות בזמן המבצעים לדברים שאינם ברורים.

כך נגרום בטוח נח"ר, אין בזה ספיקות. ונביא מיד את הגאולה
ל' בניסן תשס"ז
15. מבט אישי
תמיד הערכתי את החיות והלבעדיקער של הרב לכל דיבור או שיחה שלימדת אותנו לפני שנים רבות הרבה מהידע שלי בזכות שיעורך כ"כ הרבה דייקת ותמיד שאפת לעשות בדיוק את מה שהרבי מה"מ מבקש ורוצה והיום משום מה אני עוקבת ולא מאמינה היכן החיות היכן הלימוד האם הכל נגמר הרי כל הדבר מלכות מלאים במילים ברורות וכמו אז גם היום אין שום צורך שהרבנים יואמרו לך או לאחרים מה לעשות ומהב לומר ואיך משום שהרבי מה"מ לא הותיר דברים פתוחים וזהו רק' הקלוגינקער שמבלבל לפעמים חסידים גדולים כמוך מאז ומקדם נאמר משיח בא בהיסח הדעת so וד"ל... בתקוה... רעבע, עד מתי???
א' באייר תשס"ז
16. הרב נשמע מעורר רחמים!
כבוד הרב, הדברים שעליהם אתה מצפה שבית הדין ישמיע את קולו הרי ברורים לכל בר דעת! ומי שאינו בר דעת הרי הוא לא ישמע את הדברים. ואדם כמוך צריך לבקש מבית הדין כיצד אתה צריך להשפיע כיום בקהילתך וכמה אתה צריך להתוועד וכו' וכו' ועד איפה נוגע תפקידך וכו'.
ואת שאר ה"שאלות הקשות" תשאיר לאלו שאינם ברי דעת.
א' באייר תשס"ז
17. להרב צייטלין
כל הכבוד להרב צייטלין רואים בו שהוא אדם אמיתי
ד' באייר תשס"ז