ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
לא לקפוץ מההר בנושאי משיח

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם 'שטורעם' • השבוע מתוועד הרב מנחם מענדל גרונר • לחיים חסידים


בקשר לכ"ז - כ"ח ניסן, יום בו הטיל עלינו הרבי את התפיד "עשו כל אשר ביכולתכם", אני חושב שכדי לבצע את ההוראה הזו כדבעי צריך לזכור הוראה נוספת מהרבי.

כולם יודעים את דברי הרבי על אורות דתהו בכלים דתיקון, ישנם כאלו שבבואם לבצע את הוראותיו הק' של הרבי ישימו דגש מיותר על ה'אורות' וישנם כאלו שישמו דגש מיותר על הכלים.

בהתוועדות י"ג ניסן תשמ"ג הרבי שם דגש על העבודה של פסח ואמר כי את העבודה הזו עלינו לקחת איתנו בחיי היום יום שלנו. הרבי אמר באותה התוועדות שפסח ענינו קפיצה ודילוג, שזו למעשה בעצם עבודתו של כל חסיד, עבודה זו היא ממאפיני תורת החסידות - "לכתחילה אריבער", ומיד אחר כך הדגיש הרבי שגם ה'לכתחילה אריבער' אמור להיות ב'כלים'.

במהשך לדברים אלו אמר הרבי שישנו אדם, אחד משלוחי הרבי, שלקח על עצמו הלוואות באופן של 'לכתחילה אריבער' אבל בלי כלים, והרבי המשיל זאת לאדם שקופץ מהר מבלי לדעת לאיזה גובה הוא קופץ וכו'. הרבי המשיך ואמר כי לא זו הדרך, אלא כשקופצים צריך תמיד לזכור שלמטה יש קרקע ולאחרי ה'לכתחילה אריבער' אמורה להגיע התיישבות.

במילים אחרות, בנוגע לפעולת והפצה בכל ענין, מלכתחילה צריך לגשת לזה ללא הגבלה, אבל צריך שתהיה 'נחיתה' נורמלית.

לאחר שהרבי סיפר על אותו חסיד, אמר שאותו חסיד עשה אותו מעשה, מכיוון שישנם כאלו שלא עושים כלום בהפצה ומסתגרים בד' אמותיהם, לכן אותו חסיד מוציא ידי חובה את כולם, ואכן הרבי בירך אותו שיצא מכל ההגבלות הכספיות שהוא נכנס אליהן, וכפי שבאמת היה שבמשך השנים הוא קיבל מספר פעמים תרומות בסכומי עתק לכסות את כל חובותיו ולחיות בנותר...

על כל פנים יש לנו הוראה ברורה מהרבי באותה שיחה בנוגע להפצה; שמצד אחד להתעלות מכל הקשיים - אורות דתהו, אבל שיהיו בכלים.

כך בכל עניני הפצה וכן הוא לגבי ענין של משיח. מצד אחד אלו שהם יותר מידי 'כלים' - המתעלמים מכל הנושא של משיח אומרים שזה לא רלוונטי והם אדישים לענינים אלו. עליהם לדעת שזה היפך רצונו של הרבי. כנ"ל גם לאלו שהם יותר מידי 'אורות' - שקופצים יותר מידי בלי לנחות, עליהם לדעת שזהו ההיפך הגמור מרצונו של הרבי.

והסיבה לכך שרבי דיבר על אותו חסיד בהתוועדות - בפומבי ולא ביחידות הוא פשוט כי הרבי התווה לנו את הדרך איך לפעול בכל ענין וענין.

בבואנו לכ"ח ניסן כשבאוזנינו מהדהדת הקריאה "עשו כל אשר ביכולתכם" אנו צריכים לזכור, לעבוד גם עם השכל, לא רק עם הרגש.

לחיים, חסידים.

כ"ה בניסן תשס"ז