ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג חשוון תשפ"א | 31.10.20
הרבי אומר תהילים
הרבי אומר תהילים
להתייצב!

"שבת בראשית": שבת רגילה כביכול. לא מתח של "תקיעות" או שמחה של "הקפות". אך שעת התייצבות היא (הרב מ"מ קפלן - עלה במחשבה)
"אזוי ווי מ'שטעלט זיך אוועק שבת בראשית, אזוי גייט א גאנץ יאר". כך אמרו רבותינו נשיאינו בפתגם שהיה שגור על לשון קדשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע עם בואו של יום זה, היום המסכם את החודש השביעי והמשובע בכל, והמברך והפותח את שאר חודשי השנה.

הפתגם, בנוסחו זה, מתפרש לרוב כעוסק במעלתו של יום: מסגולותיו של יום "שבת בראשית" הוא, שאופן ההנהגה ביום זה פועל ומשפיע על אופן ההנהגה בכל השנה, ולכן יש להשתדל במיוחד שההנהגה ביום זה תהיה כדבעי.

לפי זה יתפרש הביטוי "מ'שטעלט זיך אוועק" במובן של הצבת האדם את עצמו במעמד ומצב מסויים: אותו מעמד ומצב שבו מציב האדם את עצמו בשבת בראשית - עתיד להיות מעמדו ומצבו במשך כל השנה.

כך התפרש הדבר גם בעיני זמן רב - עד שנתקלתי, במקומות בודדים בשיחות ובמכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע, בנוסח מקוצר יותר של הפתגם: "אזוי ווי מ'שטעלט זיך אוועק - אזוי גייט דאס", ללא כל אזכור של זמן מסויים.

נוסח קצר זה טומן בחובו, לעניות דעתי, משמעות מעמיקה הרבה יותר של הפתגם.

מעתה אין המדובר רק בתכונתו הסגולית של יום פלוני, אלא בתכונתה של פעולת "זיך אוועקשטעלן", כפעולה הקובעת את כל מהלך הדברים שלאחריה. וכיון שכן, שוב אין פירושו של הביטוי "זיך אוועקשטעלן" עצם העמידה במעמד ומצב מסויים בלבד, אלא הוא נושא בחובו צליל של התייצבות, היערכות למשימה.

זוהי, אם-כן, משמעותה המלאה של ההוראה: אופי ההתייצבות למשימה - הוא הקובע את מהלך המשימה כולה. רצונך שהמשימה תצלח בידך - "שטעל זיך אוועק" כדבעי!

מהי המשימה? - "א גאנץ יאר": שנה שלמה לפנינו, בידינו היא כחומר ביד היוצר. ברצותנו - תהיה זו שנה של ניצול כל יום וכל רגע, של התקדמות ושל עשייה; וברצותנו - תחלוף חלילה על פנינו כלא היתה.

ומהו תאריך ההתייצבות למשימה - "שבת בראשית": שבת רגילה כביכול, כשאר שבתות השנה. לא מתח והתרגשות של "תקיעות", לא שמחה פורצת-גדרות של "הקפות". סתם שבת רגילה, ולא עוד אלא שבת מברכים, שבה יש להשכים קום ולומר תהילים בציבור...

מה יקרה אם בדיוק הפעם נגיע קצת מאוחר לתהילים? האם לא מגיע לנו לנוח מעט אחרי החודש המייגע שעבר עלינו, במיוחד בקביעות כזו שלא הותירה לנו ולו יום אחד של מנוחה?!

עלינו לזכור: "אזוי ווי מ'שטעלט זיך אוועק שבת בראשית - אזוי גייט א גאנץ יאר"! לא שעת מנוחה היא, אלא שעת התייצבות; הרבי קורא לנו להתייצב - ואיש בל יעדר!

כ"ה בתשרי תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
2
1. ייש כח
ממש יפה ויישר כח , להרב קפלן
כ"ז בתשרי תשס"ו
2. כדאי לעיין באתר הבא
כדאי לעיין באתר הבא
http://www.judaismshop.com/pages/history.html
ד' באדר ב' תשס"ח