ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
האם לי טוב?

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם 'שטורעם' • השבוע מתוועד הרב שמעון אליטוב (התוועדות חסידית)
מערכת שטורעם

ישנה אמרה חסידית של הבעש"ט על שביעות רצון המבוססת על הפסוק "ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'". נפתלי נמשל לאיילה שלוחה בשל זריזותו והחן הנסוך על פניו תמיד כאיילה שמקרינה כי היא מרוצה.

"נפתלי שבע רצון" הוא סימן ההיכר של חסיד שכל הווייתו היא כאדם שאינו חסר מאומה אלא "מלא ברכת ה'". הוא מאמץ את הפן החיובי ומתעלם מחצי הכוס הריקה.

לעומתו יש המבקשים לוודא ראשית כל שהם אכן 'מלאים', ורק אז מסכימים לחוש אושר. זהו מתכון בטוח לאי שביעות-רצון מכיוון שדאגה מתמדת למדד הגשמיות אינה באה על סיפוקה; היעד שהושג מתפוגג, ורף הציפיות עולה בהתמדה כדברי הגמרא "מי שיש לו מנה – רוצה מאתיים". איש כזה מעולם לא יהא שבע-רצון, אלא יחמיר את הקריטריונים החומריים שלו ללא הרף.

הדרך לשביעות רצון היא פשוטה וקלה למעבר, כפי שמגדיר אותה הבעש"ט ש: אם אנו נדע ונפנים כי אנו מקבלים מהשי"ת הרבה יותר מכפי שמגיע לנו ביושר על-פי מעשינו – אנו נעשה שבעי רצון... והלא ברי לנו שאנו מקבלים שלא בערך כלל לעומת עבודתנו.

נאמר: "מלכותא דארעה כעין מלכותא דרקיעא". ניקח לדוגמא ארוחת ערב משפחתית. אחד הילדים מבקש מאביו זית אחד. האב מעולם לא יסתפק בזית בודד אלא ייתן לו חופן זיתים...

רצונו של הקב"ה בעבודתנו הוא "לא לפי כוחי אני מבקש אלא לפי כוחם". לעומת-זאת, כשאנו מבקשים ממנו משהו – הוא נותנו בהתאם למושגיו שלו ומ'ידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה'.

לכן, כשהיהודי יבחין שבעצם הוא מקבל הרבה יותר מאשר מגיע לו באמת – הוא יוכל להגיע בקלות לשביעות רצון מושלמת.

נאמר בגמרא שכשניתנה תורה לישראל, היה קולו של הקב"ה הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל עובדי-כוכבים אחזתן רעדה... נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו? שמא מבול בא לעולם? אמר להם: חמדה טובה יש לו וביקש ליתנה לבניו.. שנאמר: 'ה', עוז לעמו יתן'. מייד פתחו כולם ואמרו: 'ה' יברך את עמו בשלום'. כלומר: בעת נתינת התורה קיבלו בני-ישראל את השלום.

מוסבר על-כך בחסידות, שאותיות המילה "שלום" מרכיבות בסדר שונה את התיבה "מושל". משמעות הדבר: התורה מעניקה כוח לכל יהודי למשול על התאווה, הקנאה והכבוד ש"מוציאין את האדם מן העולם". בשעה שהאדם מושל בקנאתו, למשל, הוא מסוגל לחיות בשלום.

להשלמת העניין די בהזכרת הסברם של חז"ל לפסוק "על כן יאמרו המושלים באו חשבון": "המשלים – אלו המושלים ביצרם". יהודי המושל על עצמו מביא שלום כשהוא שבע-רצון בקנה-מידה נכון, כפי פירוש הבעש"ט הנ"ל.

בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.

לחיים, חסידים!

ב' בניסן תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. יש לי שאלה
כל זה בחיים נורמאליים, ומה כשיש באמת צרות?????????????
כ"ח בניסן תשס"ז