ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
מבני ברק עד הונלולו

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם אתר 'שטורעם' • השבוע מתוועד המשפיע הרב וועלוול סלאווין


מאת הרב וועלוול סלאווין

בעומדנו ימים ספורים לפני יום ההתקשרות לרבי נשיא דורינו, חושבים לעצמנו, כיצד אנו יכולים לחזק את ההתקשרות שלנו לרבי, התשובה על כך טמונה במאמר הראשון שאמר הרבי בעת קבלת הנשיאות, מאמר שהתווה את מאפייניה של העבודה של נשיא דורנו ודורנו.

במאמר 'באתי לגני' מסביר הרבי את העניין של המשכת השכינה למטה, דבר שהחל באברהם אבינו ע"ה שאמנם הוריד את השכינה, אבל היא עדיין נשארה ברקיע, עד משה שהוא השביעי וכל השביעין חביבין, הורידה למטה בארץ, (אגב, המושג ש"כל השביעין חביבין" אנו אומרים בכל יום לאחר פרשיות ק"ש אנו אומרים "ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב" והתואר השביעי הוא ו"חביב").

ועד"ז בנשיא דורינו שהרבי שהוא השביעי, הוא הוריד את השכינה למטה, לא רק הורדה מרקיע לרקיע, אלא לתחתונים, למטה בארץ.

מהי שכינה? בסוף חומש בראשית, מסופר כי יעקב רצה לגלות לבניו את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, ומסביר ע"כ הרבי שנסתלק מיעקב אבינו את המושג 'שכינה' גילוי הקב"ה כפי שהוא נמשך לתוך העולמות, שלמרות שקיימו האבות את התורה לפני מ"ת אבל החפץ הגשמי נשאר גשמי בגלל שרוחניות לא יכלה לחדור לתוך הגשמי רק משה רבינו בזמן מ"ת ע"י שעליונים ירדו למטה גרם לזה שהרוחנית חודרת גם לחפץ הגשמי שגם הוא נהיה קודש.

אנו יכולים לראות במחוש, ע"י מספר דוגמאות, איך הרבי הוריד את השכינה – אלוקות - למטה בארץ.

לדוגמא מבצע מזוזה. זה שמזוזה שומרת על הבית הרי לא חידוש של הרבי, בכל הדורות הרי ידעו את גודל מעלת המזוזה שהיא שומרת על הבית, שד"י – שומר דלתות ישראל, אבל לפני חמישים שנה כשפרצו לבית של יהודי, דבר ראשון הוא היה מתקין סורגים, מתחבר לחברת שמירה ולבסוף היה בודק את המזוזות, כי זה שהמזוזוה שומרת על הבית היה רק באחד הרקיעים. היום, כאשר בבית של יהודי מתרחשת גניבה, הדבר הראשון שהוא עושה, זה לקחת את המזוזות לבדיקה, ורק אחר כך הוא בודק את הסוגרים וחברת השמירה.

זה נפעל על ידי שהרבי הוריד את המושג של מזוזה שומרת על הבית, למטה בארץ, כלומר הרבי לא השאיר את 'שומר דלתות ישראל' כדבר רוחני – ברקיע, אלא הורידו למטה, והורדה זו השפיעה על כל עם ישראל, מבני ברק עד הונלולו, למטה בארץ.

מספרים על יהודי שחי בקהילה רפורמית בארה"ב והיו לו שני בנים ובת, כשהבן הראשון גדל, הוא החל לחפש אחר משמעות לחיים ולא עברה תקופה ארוכה והוא החל לשמור תורה ומצות, האב ההמום הלך להתייעץ עם ה'ראביי', וזה יעץ לו כי יניח לילד לנפשו, בתקווה שהוא יצא מזה לאחר תקופה קצרה, נחתה על האב מכה בשנית, בנו השני 'ירד מהדרך' והחל אף הוא לשמור תורה ומצוות, האב המזועזע מיהר לראביי בשנית כשגם הפעם יעץ לו הראביי כנ"ל. מספר חודשים חלפו בלבד, והנה בתו הקטנה של היהודי החלה לקיים אורח חיים דתי. האב שלא ידע לשית עצה בנפשו אץ אל הרב בשלישית, ותינה באוזני הרב את מר גורלו, ה'ראביי' אמר לאב שיביא את ביתו לפגישה איתו, והוא ינסה לשכנע אותו בצדקת דרך הרפורמים, לאחר מספר שעות של ויכוח בה הוכיח הראביי את בורותו בכל הקשור ליהדות, זימן הראביי את האב השבור ואמר לו "שמע נא, המצב ממש ממש קשה, נראה שקללה רובצת על הבית שלך אין לי עצה לזה אולי.... צריך לבדוק את המזוזות שלך...

אותו ענין רואים גם במבצע משיח האמונה בביאת המשיח, איננה חידושו של הרבי, זה הרי מהי"ג עיקרים אעפ"כ עד הרבי האמונה במשיח הייתה ברקיע השביעי מקסימום ברקיעי הראשון, אבל זה לא היה מעולם למטה בארץ, כדבר ממשי שיתרחש היום, כמו שמספרים על ר' יואל שפעם הוא עמד בתחנת האוטובוס, ולצידו המתין חסיד סאטמר, לאחר המתנה ממושכת, פלט הסאטמרי לר' יואל, "אוי, משיח עוד יבוא לפני האוטובוס", ענה לו ר' יואל בתמימות, מה הפלא מי אמר שהאוטובוס בכלל יגיע, וזה שמשיח יבוא בכל רגע הרי זה מפורש בתורה!.

לפני מספר שנים כשהשתתפתי בכינוס השלוחים העולמי, ביקש מנהל 'אהלי תורה' ממספר שלוחים שיעברו בין הכיתות וידברו עם הילדים ויחזקו את הקשר שלהם עם הרבי, אף אני הוזמנתי לדבר לפני מספר כתות של ילדים, כתה הראשונה שנכנסתי היתה כיתה ג', בין הדברים דיברתי עם הילדים על דברי הרבי כי צריכים להתכונן בכל רגע לביאת משיח, וכי ממש עכשיו משיח יכול לעמוד בפתח, והוספתי להם, אתם הרי יודעים שכשמשיח יבוא, יעלו כל היהודים הפזורים בכל הארצות בחו"ל לארץ הקודש, ומדובר הרי במליוני יהודים!! והיות ויקח קצת זמן להורים שלכם למצוא דירות לכולם, אז אני מזמין אתכם, ורק אתכם לביתי למספר ימים, עד שיצליחו לארגן לכם דירות.

מיד כשסיימתי את דברי הרים ילד אחד את ידו ואמר לי "כבוד הרב, אז מה הכתובת שלך?" אתם קולטים? לאותו ילד היה ברור כשמש כי בעוד מספר שניות משיח יכול להתגלות ולגאול אותנו, והוא חשב לעצמו, משיח יגיע הרי בעוד מספר שניות, ובאולם למטה מתכנסים להם אלפיים חמש מאות שלוחים כן ירבו, וכשמשיח יבוא יהיה פה בלאגן שלם, איך אני אוכל למצוא את הרב סלאווין ולבוא לביתו? הרי הוא לא נתן לנו את הכתובת שלו!!!

סיפור כזה לא היה יכול להתרחש לפני שלושים שנה. רק לאחר שהרבי החדיר בנו אלוקות, שמשיח זה לא משהו ערטילאי ושמימי משהו אי שם ברקיע השביעי, זה משהו שיכול להתרחש בכל רגע ורגע, שכינה בתחתונים, ואמונה כזו בביאת משיח נאו החדיר הרבי בכל אנשי הדור.

האמת היא שאותו דבר רואים גם בלימוד תורת החסידות של הרבי, הרבי לקח את המושגים הכי נעלים בחסידות והסבירם בשפה פשוטה באידיש ואפילו באנגלית וכו', וכן בכל ענין בחסידות הרבי מצא מקור בנגלה, ועד שישנם הרבה ענינים במשנה ובגמרא שהרבי הראה שבלי חסידות אי אפשר להבין אותם.

זה הכוונה "הוריד את השכינה למטה בארץ". בארץ ולא רק לארץ.

ואנו, על ידי עבודה זו מתקשרים לרבי.

לחיים חסידים.

ז' בשבט תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
11
1. לחיים, לחיים ולברכה!
לר' וועלוול
לחיים ולברכה
התוועדות חסידית אמיתית
הצלחה רבה בכל מעשיך ובמיוחד בהנהלת מוסדות אור-שמחה ישיבת הבוכרים
ז' בשבט תשס"ז
2. שפתיים יישק
כל מילה פנינה.

תענוג לקרוא את הדברים.
ז' בשבט תשס"ז
3. Rabbi Slavin Very nice!
i am a old studend if yours its nice to here a vort from you.

i have one thing to ask you this vort is from reb yoel correct its from kfar chabad magezein so why dont you thnk him ? and also you got to come up wiht your good ones! good shabbos an old student!
ז' בשבט תשס"ז
4. אחחח תענוג
היה מה לחזור בשולחן שבת.
ישכוח לאכסניה, מערכת 'שטורעם', על הפנינה הנחמדה.
ט' בשבט תשס"ז
5. לרב סלאווין
ישכויח על נקודה.
עכשיו בהחלט 'יושב' טוב יותר המושג 'דירה בתחתונים' הנפעל על ידי הרבי.
ישכויח.
ט' בשבט תשס"ז
6. און טאקע פייו
ט' בשבט תשס"ז
7. ישכויח
הווארט של ר' יואל עם הסאטמרי חזק ביותר.
י"א בשבט תשס"ז
8. אהבתי
הכל מוצלח כרגיל אצל הרב סלאווין.
מה שהכי אהבתי זה את הסיפור עם הילד.
ט"ז בשבט תשס"ז
9. טוב מאוחר מעולם לא
ווארטים חשובים! וכפי שהגיבו לפני זה מפשיט את הענין של דירה בתחתונים!.
תודה.
י"ט בשבט תשס"ז
10. והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה.
רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצווה קלה כבשחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה. (פרקי אבות פרק ב משנה א).

הנה פרקי אבות זה מילי דחסידותא, זאת אומרת לפנים משורת הדין (ראה הביאורים של הרבי לפרקי אבות בתחלתו), ולאור זאת לכאורה קשה להבין את המשפט האמור " והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה". אם נאמר שמדובר במצוה מפורשת, איך אפשר להציע למי שהגיע לדרגה של "מילי דחסידותא" שיעשה חשבון האם זה משתלם לו או לא, הרי כל מצווה זה שווה הכול, וכמאמר הבעש"ט ז"ל הידוע שאפילו מלאך מיכאל – הגדול שבמלאכים - היה נותן את כל עבודתו והשגתו באלקות עבור מצות צצית אחת מארבע ציציות שיש לכל אחד מישראל (קיצורים והערות לתניא ע' מו. וראה הערת הרבי על זה שם ע' קנ), ואם בעבירה ממש חס וחלילה איך אפשר חס וחלילה לחשב את השכר שבזה, הרי אפילו בעבירה קלה האדם נפרד מהקדוש ברוך הוא כמו בעבודה זרה ממש וכמו שכתוב בתניא.

אלא על כורחנו מוכרח לאמור שלא מדובר על מצוה ממש ולא על עבירה ממש, אלא על דברים שיש בזה צדדים לכאן ולכאן: שישנם טיעונים לפרש שזו מצווה ויש טיעונים מנגד שזו עבירה, ואין אנו יכולים כל כך בקלות לברר ולהוכיח האם זוהי מצווה או עבירה. ועל זה באה ההוראה הברורה מרבינו הקדוש לראות את התוצאות "והווי מחשב..".

וזהו בדיוק המקרה של השאלה הידוע האם להמשיך לפרסם על הרבי שהוא המשיח או לא. מצד אחד היו דיבורים מפורשים של הרבי ש"מי שעושה את זה הוא נלחם בי", ומצד שני היו דברים שהיה נראה כאילו הרבי מסכים לזה. ולכן יש הרבה שנבוכים בזה, ולא יודעים "איזו היא דרך ישרה". ולכן ברור ביותר שהמענה לזה הוא "והווי מחשב".

והחשבון בזה הוא כדלהלן: ידוע מה שכתוב ברמב"ם בהלכות מלכים ומלך המשיח: וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדרים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים , ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סידור הוית דברים אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדת. וידוע גם מענה הרבי "אין מצווה כלל לחפש מיהו המשיח". ולכן גם אם יש כאלו שלדעתם בכל זאת יש איזשהו עניין להראות באצבע מיהו המשיח, גם לדעתם לא מדובר על מצווה מפורשת, ובטח שלא מדבר בחובה, רק רשות וכמה פעמים רשות. זוהי "שכר מצווה" אם נאמש שזוהי בכל זאת משהו מעין מצווה, אבל מנגד יש את "הפסד עבירה" - חילול השם שזה יותר גרוע גם מעבירות שיש בהם עוון כרת ומיתות בית דין, וכידוע שעל עבירות עם כרת ומיתות בית דין ייסורים רחמנא ליצלן ממרקין, ואילו על זה גם ייסורים ר"ל אינם מועילים, כידוע, ה' ישמרנו. ויש גם את המענה של הרבי ""מי שעושה את זה הוא נלחם בי" רחמנא ליצלן.

ולסיום בואו נאמר "ונסלח לכל עדת ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה".
כ' בשבט תשס"ז
11. תודה
תודה רבה להרב סלאווין על הדברים המובאים.
בהחלט התוועדות חסידית!!1
כ"ח בשבט תשס"ז