ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג חשוון תשפ"א | 31.10.20
כן - לאחדות, לא - לפשרנות

"הרבי הבחין - אבחנה דקה - בין אחדות ופשרנות * מן הראוי שנשי חב"ד יתעשתו". הרב מנחם מענדל קפלן מגיב לבנימין ליפקין (עלה במחשבה)

עם כל הציניות שניחנתי בה למיטב אבחנתו של ידידי ר' בנימין ליפקין, לא יכולתי להישאר שווה-נפש למקרא טורו האחרון, המעלה על נס את "מופע האחדות הנפלא", כפי שבחר לכנות את "כינוס נשי ובנות חב"ד באה"ק", וכל-כך למה? – על שום שהתקיים בדרך שאפשרה (כביכול) את השתתפותן של נשי חב"ד יחד עם נשי התנועה המשחיתאית.

לעניות דעתי, קשה להעלות על הדעת עיוות חמור יותר של מושג האחדות כפי שהוא מוכר לנו ממשנתו הבהירה והזכה של כ"ק אדמו"ר זי"ע.

הבה ונתעלם לרגע מן העובדה - שצויינה כבר על-ידי כמה מן המגיבים - שברמה העקרונית אין המדובר כלל בפשרה בין שתי הגישות, אלא בכניעה מוחלטת לדרישותיהם של המשחיתים: ההכרזות המבזות את שם קדשו של אבינו רוענו זי"ע נכנסות בדלת הקדמית, ואילו הוויכוח וה"פשרה" כביכול עוסקים רק ברמת מספר הפעמים, כמות הפיקסלים וגובה הדציבלים.

הבה ונניח לרגע שאכן היתה כאן פשרה ראויה לשמה, שבה ויתר כל צד על חלק מעקרונותיו המובהקים על-מנת להביא לידי כינוס "מאוחד"; האם "אחדות" זו היא האחדות שלאורה חינך אותנו הרבי?!

כל מי שלמד אי-פעם ולו פרק אחד ממשנתו של רבנו זי"ע יודע שהרבי הבחין - אבחנה דקה, אך חדה וחותכת כאזמל מנתחים - בין אחדות ובין פשרנות. בין "כולנו בני איש אחד נחנו" ובין "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים". כן - לאחדות בין יהודים; לא - לפשרנות בין שיטות.

אילו היה הכינוס מתנהל בהתאם לרוח חב"ד ולעקרונותיה, ללא דריסת רגל לדעות פסולות, מושחתות ומשחיתות - אזי ניתן היה, בשם האחדות, להזמין אליו גם נשים מחוץ לחב"ד, ואפילו אלו שפרשו מחב"ד ופועלות נגדה במשך שאר ימות השנה; אז ניתן היה להכריז כי אכן "מופע אחדות נפלא" לפנינו, הגורם נחת-רוח לאבינו רוענו הנמצא עמנו "יתיר מבחיוהי".

אבל כינוס שכל כולו אינו אלא פשרנות ופסיחה על שתי הסעיפים, שבו ניתנת דריסת רגל רשמית לאנשים ולגופים המפיצים דעות פסולות ונלחמים כל ימות השנה נגד רבנו זי"ע ושלוחיו - האם לכינוס כזה "מופע אחדות" ייקרא?!

*

אין לי כל ספק שהדברים האמורים ידועים גם למארגנות הכינוס, ושאף הן אינן שבעות רצון מדרך הפשרנות שהן נוקטות בה. דא עקא, שבפניהן עומדת מטרה נוספת: על-מנת לכסות את ההוצאות חייבות הן למלא את האולם, והן סבורות שאין דרך אחרת לכך מלבד דרך הפשרנות.

ובכן, גם לכך יש פתרון. מן הראוי שנשי חב"ד יתעשתו ויודיעו למארגנות הכינוס, שכל עוד יתקיים הכינוס בצורה זו - יהיה עליהן להסתפק בהשתתפותן של נשי המשחיתים בלבד. כך ייאלצו המארגנות, כבני דורו של אליהו הנביא בשעתו, לבחור בין אחת האפשרויות; וכאז כן היום תישמע ברמה קריאת-הקודש האמיתית, צלולה ונהירה: "ה' הוא האלוקים"!

י"ד בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
44
1. הפתרון הקל
תסלח לי מנדי, אבל זוהי הסתכלות ילדותית. אין דבר קל מלנתק, לפלג ולחצות לשניים. אך עם יד על הלב: אם אחד האחים למשפחת קפלן היה הופך למשיחיסט, האם הייתם מנדים אותו או שמא הייתם עושים הכל על מנת לשמור על הליכוד המשפחתי והייתם מנסים למצוא ולהדגיש את המשותף, מתוך מגמה שלטווח ארוך ייושרו ההדורים?

האם למשל, כ"ק אדמו"ר שסבל ממעללי רשד"ב וולפא, זרק אותו מד' אמותיה של ליובאוויטש על מנת שלא יפגע בהפצת המעיינות, או שמא הוא ביקר אמנם את מעשיו בפומבי ובצורה חריפה אך בד בבד עודד אותו לחיוב (ללימוד או"ה, לחזרת דא"ח וכו', והדברים מפורסמים)?

לזרוק, לחתוך, לשבור ולשפוך את מי האמבטיה ביחד עם התינוק, את זה עושים היטב גם ילדים קטנים. מאנשים בוגרים מצפים להתמודד עם קשיי המציאות ש - מה לעשות - הם מורכבים ומסובכים מכדי לפתור אותם בהקשה על קלידי המחשב.
י"ד בתמוז תשס"ו
2. ואז יעשו את הכנס בחדר שני
צודק הרב קפלן. צריכים לתת לשפויות לערוך כנס נפרד.

אך דא עקא, יצטרכו להעביר את הכנס לחדר שני של בית הכנסת.
י"ד בתמוז תשס"ו
3. התפעלות??? מוחין!!!
קשה לי להאמין שכתבת מתוך מוחין, ובד בבד נזכרתי בסיפור המפורסם שקרה בתשעה באב אצל אדמו"ר הזקן בשעה שר' שלמה קרלינר ביקר אצלו, ובעת הקינות ור' שמואל מונקס התנהג כפי שהתנהג ור' שלמה נפגע מזריקת "בערעלע" והגיב: צוליב אזעלכע יונגע לייט איז חרוב געווארן דער בית המקדש (=בגלל אברכים כאלו נחרב בית המקדש) למחרת אחרי הקינות הלכו אדמו"ר הזקן ור' שלמה ליער ושם הוא שומע קול בוכים, כשהתקרבו למקום מה רואה ר' שלמה לא פחות ולא יותר אותו ר' שמואל יושב וקונן על חורבן ביהמ"ק, והפטיר ר' שלמה: אט צוליב אזעלכע יונגעלייט וועט דער ביהמ"ק אויפגעבויט ווערן (=בגלל אברכים כאלו יבנה ביהמ"ק) ע"כ תוכן הסיפור.
וכאן הנני פונה אילך מענדל: כבר הגיע הזמן שיוכלו להגיד עליך "אט צוליב אזלכע יונגעלייט וועט דער ביהמ"ק געבויט ווערן..."
י"ד בתמוז תשס"ו
4. עדיפה הפשרה על פני כל מריבה
בתור משתתפת בכנס ואחת ששיכת לצד השפוי אני סבורה שעדיפה הפשרה הזו על פני כל מחלוקת!
אמנם, קוממו אותי אקטים מסוימים בכנס אבל זה היה במינון לא גדול
י"ד בתמוז תשס"ו
5. האחדות
האחדות כאחדות היא הדבר היפה ביותר שהרבי מליובאוויטש היה רוצה לראות בכל כינוס שהוא. השאלות הנוספות במה להתפשר ובמה לא - אינן גורעות כהוא זה מעוצמת האחדות. וידוע המשל עם שבירת עלומת השיבולים.

היפה אצלהן שהם לא עושות את זה כהתחשבנות, איפה 'מתפשרים' ואיפה לא 'מתפשרים'. האחדות קיימת שם מעל לכל ויכוח כזה או אחר. וישנם ויכוחים.
י"ד בתמוז תשס"ו
6. בקשה
יש לי רק שאלה אחת, כבוד הרב קפלן, מה אתה כן מוכן לעשות בשביל האחדות, להיגרר לקיצוניות ולפסול יוזמה של השני זה הכי קל. על מה אתה כן מוותר?
י"ד בתמוז תשס"ו
7. ללמוד מצא"ח
אולי כדאי שילמדו מצא"ח איך מארגנים אירוע מביאים גם מה שמכונה משיחסטים ולא מתפשרים על שום דבר והאולם מלא. לפחות בתמונות זה נראה מלא
י"ד בתמוז תשס"ו
8. אחדות עם מי?
עם מי בדיוק אתה רוצה אחדות, הרב קפלן שליט"א.

עם הקיצונים שבמחנה הצר והקטן שאתה נמנה על חבריו?

זאת אחדות?!

דו מאכסט ליצנות, צי וואס?
י"ד בתמוז תשס"ו
9. אחדות ע"פ חסידות
אחדות השפויים עם המשחיתים צריכה להיות כמו האחדות של חב"ד עם כלל ישראל, עם החילונים, עם המתנגדים ועם הציבור החרדי והחסידי.
בלשון החסידות: "עמהם באחדות ולא עמהם באצילות" (לקו"ת). אנחנו אמנם באחדות, אבל אנחנו כאן (באצילות) ואתם שם (בבי"ע, מקום השועלים).
י"ד בתמוז תשס"ו
10. גילוי נאות - קשרי משפחה
גילוי נאות:
הרב מנחם מענדל קפלן, הוא גיס של מנהלת "נשי חב"ד" - הגב' שרה זילברשטרום.

ואם למרות עובדה זו, הוא מרשה לעצמו לבקר בחריפות את הנושא - הרי זו הוכחה שזעקתו נובעת ממניע אובייקטיבי לחלוטין.


י"ד בתמוז תשס"ו
11. יישר כח !
יישר כח גדול לרב קפלן על הכתבה !
נדמה לי שפעם הראשונה שאני שומע ממישהו דברים ברורים וחד משמעיים.
טועים המגיבים השונים, ואני חושב שאם לא היו פוסחים על שני הסעיפים קהל הנשים באולם היה גדול יותר ולא קטן יותר כפי שהם חושבים, וראיה לדבר הוא הכינוס הגדול של צא"ח ביום ההילולא ג" תמוז האחרון בכפר חב"ד.
בהזמנות אכן נדפס שזהו יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש !(לא של הרבי מבעלז ולא של הרבי מסאטמר). אך אם זה יום הילולא מדוע לא כותבים זי"ע ?
ואילו בניין ה 770 יהיה פתוח ביום הגדול והקדוש ג" תמוז ??? האם מישהו יודע מה זה יום גדול וקדוש ?
זוהי הסיבה שקהל "כל כך גדול" השתתף באירוע על אף ההכנות והפרסומת הרחבה.
המשיחיסטים בודאי לא יבואו ואילו ה"שפוים" כמונו גם לא מצאו לנכון לבוא למעמד זה.
על זה אכן נאמר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים !
והדגש שבפסוק הוא עד מתי ?
י"ד בתמוז תשס"ו
12. בזכות
והרי נאמר בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל.ואין שום פקפוק בהצלחת הכינוס לקירוב וזרוז התגלות הרבי ומהן ילמדו
י"ד בתמוז תשס"ו
13. מאוד ילדותי
מאוד ילדותי
י"ד בתמוז תשס"ו
14. מי שמך???

מי אתה שתחליט מי הוא זה שראוי לשאת את שם חב"ד עליו ומיהו 'משחית'.
לליובאוויטש יש בעל בית אחד ויחיד הרבי ומבלעדיו אין לאף אחד אחר הכוח או היכולת לקבוע מי חב"דניק ומי לא. אולי גם תורה לנו מיהו יהודי ומי לא מי צדיק ומי רשע. לפי דבריך תנועת חב"ד התכווצה והיא מונה כמה עשרות פנאטים נוטפי שנאה ומחרחרי ריב ומדון.
י"ד בתמוז תשס"ו
15. בעיית המגיבים
נדמה לי שישנה פה בעי' יסודית בהשקפת המגיבים שממנה יוצא התגובות השונות, והוא: מה כל כך רע במה שעושים המשיחיסטים?

אם הבעי' הוא שהם שוטים חסרי דעת נטולי הבנה, האם לא כדאי לוותר ע"ז בשביל האחדות?

אפי' את"ל שבעייתם הוא שעושים חילול ליובאוויטש ובזה נגרע בהצלחת הפצת היהדות בכלל והחסידות בפרט, מדוע הם חשובים יותר מאחינו המשיחיים? ובלשון הגמ' "מאי חזית דדמא דידך (הפצה שלך) סומק טפי..."?

אלא האמת הוא שלא אחד משני האלו היא הבעי' האמיתית של המשיחיים.
דאם כי שניהם אמת לא בגלל זה כדאי לרחקם מאתנו כמטחווי קשת.
הבעי' הוא שדעותם הם היפך התורה!

בוודאי יתפלאו חלק מהקוראים: האומנם?! הלא להם מקורות מפורשים לכל אשר יאמרו? ואפי' אם תחלוק אליהם בפירוש שיחה זו או אחרת, הלא להפ משפט הבחירה איזה מהן שירצו?

על זה אען ואומר: כל מי שיכול לחשוב שהעיקר הגדול בדתינו הוא משיחיותו של איש מסויים, רחוק הוא מהשקפת היהדות והחסידות!

וכך הולכים וגדלים רבבות ילדים, בחשבם אשר זו (ועוד עניינים כמותו) היא עיקר הדת; והשאר (לימוד התורה, שמירת המצוות, עבודת התפילה ושאר עיקרי דתינו) הוא פרט בהתקשרות ל"מה"מ"!!

ואין אני טועה לומר שמחלה זו מיוחדת לעדת ה"משיחיים", אלא יודע אני שיש משיחיים בשני המחנותושניהם צריכים לרחק.

או אז יתאפשר תקנת הבעי'!
י"ד בתמוז תשס"ו
16. תוספת לתגובה 1
רציתי להוסיף משהו לתגובתי הראשונה.

שמעתי פעם מאחד מותיקי עסקני חב"ד בארה"ק, כי הרשד"ב וולפא היה מתלמידי ה"קבוצות" הראשונות שנסעו לרבי. כדרכו בקודש, הוא התחכם ולא חזר במועד שבו היה אמור לחזור לארץ, דבר שהרגיז את שלטונות הצבא וסיכן את הרשיון לקבוצות הבאות.כאשר דווח על כך לרבי ע"י הנהלת הישיבה בארץ והועלתה סברה לזרוק אותו מן הישיבה בניו יורק, שלל זאת הרבי מכל וכל, בנימוק ש - אדרבה -כל עוד שהוא ישאר שם, תהיה עדיין שליטה ובקרה מסויימת על מעשיו.

והוא הדין לנידון דידן.

ואם בנשי ובנות חב"ד עסקינן- משהו נוסף באותו ענין.

כידוע, לבושתנו וחרפתנו, לבנות ונשי חב"ד יש הרבה מה לשפר בנושא הצניעות, בהשוואה לחוגים חרדיים אחרים. תופעה מבישה זו, מרחקת יהודים חרדים רבים מהתקרבות לחסידות חב"ד, לא פחות מן המשיחיסטים.

האם מישהו הציע או אף חשב אי פעם להכריז על כל אותן נשים ובנות כעל מי שמחוץ למחנה, חלילה (ולא רק בגלל העובדה שיהיה אפשר לכנס את כל המתבדלות בעזרת הנשים ל"חדר שני"...) ?!

הלא בודאי שהפתרון לכך הוא בכיוון ההפוך, של אימוץ וקירוב חזק יותר, במטרה להשפיע עליהן לשנות את לבושיהן.

אז מדוע באשר לאותן שמביישות אותנו בתחומים אחרים, הנך כל כך נחרץ להבדל מהן ולהוציאן מחוץ לתחום?

ושמא תאמר שלא הרי אידיאולוגיה מעוותת כהרי כשלון בהנהגה חסידית - להווי ידעו לך שגם כאן שורש הבעיה הוא בתפיסת זהות מעוותת של אותן בנות ונשים, הרואות את עצמן כייצור כלאיים הנע בין חרדיות מינוס לחרד"ל פלוס.
י"ד בתמוז תשס"ו
17. לוי
כל מילה פשוט אמת לאמיתה
י"ד בתמוז תשס"ו
18. צודק!
שמואל מספר 15 צודק!

הרב קפלן גם צודק.

אסור לנו לחנמך את הנוער במחשבה, שעיקר היהדות הוא האמונה באיש מסויים שהוא יהיה המשיח.

אני סבור, שבגלל החינוך הקלוקל שניתן בבתי הספר לבנות בארץ, נשות חב"ד אינן מצליחות להבין ש"משיחיות" אינה כלל וכלל הקצנה של עמדות הרבי אלא היפוכה המוחלט של עמדת הרבי.

להגיד ש"האמונה" בדברים אלה היא רק הקצנה של "חסידישקייט" זה כמו להגיד שבעצם סטמר הם יותר חסידיים מחב"ד בגלל זהירותם בצניעות, ואנשי הציונות הדתית הם יותר חסידייים מחב"ד בגלל מסירותם לענין שלימות הארץ. ובעצם המשיחיות גרועה מזה, שכן ההקפדה של הנ"ל בענינים אלה יש בה מרכיב חיובי. אבל ההנחה הטפשית והפסולה, שהאמונה בשמיחיותו של אדם מסויים היא עיקר היהדות - היא היפך היהדות והיפך החסידות.
י"ד בתמוז תשס"ו
19. מאיר
לפי דבריך ושיטתך, אם תתחיל ללמוד את השיחות של הרבי בו הוא מדבר אודות "התקשרות" ובפרט השיחות של השנים הראשונות (שכנראה ברור שלא למדת) היית אומר אותו דבר על הרבי עצמו.
י"ד בתמוז תשס"ו
20. באהבת חינם ולא חלילה להיפך

מעדיפה שידונו אותי אחרי מאה ועשרים על שנכשלתי באהבת חינם ולא בשנאת חינם,בפשרנות ולא בפלגנות.
ובכלל ממתי מלחמה ביחי זה אחד מעיקרי הדת,ששומר נפשו ירחק. הרי יש ווידאו בו רואים בלי חוכמות ובלי פרשנויות את הרבי בעצמו מעודד את שירת יחי וכל אחד יכול לראות בעצמו.אז במי ובמה,למען ה'נלחמים? ומאין החוצפה לטעון שמבזים בזה את כבוד רוענו...ובשם טענה חסרת בסיס זו עוד להצדיק את ההפלגנות.
ובנוגע לכמות המשתתפות שיכולה הייתה להיות גדולה יותר.בניורק התפצלו לשני ארגונים ולא ראינו שהצליחו בכך להביא קהל גדול ההיפך הוא הנכון,אז חדל לך מטענות סרק היפוטטיות שאין להן כל אחיזה במציאות.בינתיים מה שמרחיק אנשים זה התבטאויות חסרות אחריות ומצערות כמו שלך.
י"ד בתמוז תשס"ו
21. פרובוקטור

נראה שהכותב ביקש לעשות פרובוקציה.שכן אין בדבריו שום טיעון ענייני שיבאר את חטאם הגדול של נשי ובנות חב"ד.או מהיא אחדות אמיתית לשיטתו.
י"ד בתמוז תשס"ו
22. מחלוקת לשם שמים שסופה להתקיים...
ברצוני לרענן להרב קפלן את הזיכרון שגם קורח היה קנאי גדול והכול בשם התורה והקדושה,כמו כן השבטים מפרשת השבוע פרשת פנחס שהיו מבזים לפנחס ושוב גם כן באמצעות פלפולים תורניים וד"ל
י"ד בתמוז תשס"ו
23. תגובה ליצחק קראוס
עוד מבין בעניני חב"ד!
י"ד בתמוז תשס"ו
24. תעזבו את הנשים בשקט!!!
מה יש לכם מהנשים, גם כשיש אחדות אתה צריך לנסות ולהיתגרות בם? הנח להם ותמצא לכתוב על נושאים יותר רציניים שיכבדו אותך.
י"ד בתמוז תשס"ו
25. הכלל הוא שקיצוני זה פסול
בושה לאתר שלא לוכח אחריות על תוכן הכתבות
עד שיש משהוא שיש בו אחדות אמיתית גם זה לא טוב ?
ואליכם קוראים אני פונה
הכלל הוא -מי שקיצוני הוא לא בסדר לכאן או לכאן שיפטו אתם
בכינוס היו מרבני חבד ומי אתה מר קפלן ליפסול או לא ליפסול?
אני זוכר בצפת שבישיבה שאבא שלך ז'ל עשה תנאים על היחי אבל לא שלל אז יש לך ממי לילמוד
י"ד בתמוז תשס"ו
26. הרב קפלן גאון אבל ...
דטרויט העביר אותו מדעתו
שהרי אף לדבריו "אילו היה הכינוס מתנהל בהתאם לרוח חב"ד ולעקרונותיה, ללא דריסת רגל לדעות פסולות, מושחתות ומשחיתות - אזי ניתן היה, בשם האחדות, להזמין אליו גם נשים מחוץ לחב"ד, ואפילו אלו שפרשו מחב"ד ופועלות נגדה במשך שאר ימות השנה; אז ניתן היה להכריז כי אכן "מופע אחדות נפלא" לפנינו"- עכתד"ק"
ותמה תמה אקרא הרי זה זה מה שהיה גם בכינוס. דיעות פסולות לא נאמרו , הנהגות פסולות נעשו , אך כל זה רק ע"י אותן שאחזו בכך גם בלי שום קשר לכינוס . למה הדבר דומה ?- נניח שבאו נשות הליטאים אך בהפסקות/ביניהן/בהסעות דברו דברים נגד חב"ד וכי לכן לא נזמין אותן לכינוס בפעם הבאה??????
י"ד בתמוז תשס"ו
27. גילוי נאות 2 - קשרי משפחה
בהמשך לתגובה 10 עוד גילוי נאות אחד:
הכותב הינו בנו של הראי"ל קפלן ז"ל שמצבתו חוללה בידי משחיתים. אז גם אם הוא מדובר קצת חריף מדי, אל תדין את חברך.
י"ד בתמוז תשס"ו
28. ל1
אם בן למשפחת קפלן היה הופך ח"ו למשחית היו אוהבים אותו אהבת נפש, ומנדים את מעשיו, וק"ו שלא נותנים לו במה באירועים משפחתיים.

ובנוגע לבנות ישראל הכשרות שלא הולכות כ"כ בצניעות, דבר שמרחק הרבה אנשים מדרך החסידות,
הם לפחות אינם חושבות שהם מקרבות את הגאולה בכך, הם מבינות שזה דבר מקולקל ואין להאריך בדבר המצער...

אבל אותם משחיתים בטוחים שחילול שם ליובאוויטש שהם עושים, גורם להפצת המעניינות ומזרז את הגאולה!

אז אדרבה הם מוזמנים לכנס באותה מידה שמוזמנים הבנות ש..וכו'
אבל לתת במה למעשים שמחללים את שם ליובאוויטש? לתת במה לאותם אנשים שנלחמים, כן נלחמים, בשלוחים של הרבי?

האם אתה חי באטמוספרה אחרת? אתה לא רואה את כל אותם שלוחים בפלורידה בארץ ובכל מקום אחר בעולם שביום בהיר אחרי 5 או 10 שנות שליחותם במקום מסוים, נוחת להם פתאום מטאור משחית, ומכריז בעיתונים שהוא הוא שליח הרבי מליובאוויטש למקום זה?

אף אחד לא זורק אותם מד' אמות של ליובאוויטש, אבל אסור לאף אחד לתת במה למעשייהם המשחיתים!

החותם באהבה ובדמע
שליח שסובל
י"ד בתמוז תשס"ו
29. הקץ לקיצוניות...

שמעתי מאחד מחשובי העסקנים בארה"ק,ששמע מראש ישיבה בולט בארץ,שאמר כך:'תשעים אחוז מאנ"ש הם בצד השפוי של המפה(בלי להכנס לדקויות),ישנם חמש אחוז קיצוניים מכל צד והם אלו שעושים את כל הבלאגן.
יש כאלה שנמנים על אותם חמש אחוזים הקיצונים מהצד השמאלי של המתרס וכמו שהקיצוניות המשיחית היא מסוכנת ובלתי נסבלת כך גם דעותיהם הקיצוניות,הן מסוכנות ובלתי נסבלות.ודי לחכימא ברמיזה...
ט"ו בתמוז תשס"ו
30. תגובה
ראשית, אני רוצה להביע כאן הזדהות כנה עם סבלך, עם האהבה ועם הדמע.

אך לגופו של ענין, אתה טועה.אם בן למשפחת קפלן היה הופך למשיחיסט, לא היו מושיבים אותו בחדר אחר כאשר כל בני המשפחה מתאספים יחדיו, ואף היו מחליקים קצוות ונותנים לו מקום מסויים, על מנת שלא לדחות אותו מחיק המשפחה. נכון שלא היו נותנים לו בימה להשמיע את דעותיו, אולם גם בכנס נשי ובנות חב"ד לא מוקצית בימה לציבור ההזויות לפרסום חלומותיהן.

באשר לבנות ולנשים - למאי נפק"מ מה הן חושבות? אם בשורה התחתונה זיהויין כבנות חב"ד בלבוש בלתי צנוע מרחק יהודים מחב"ד, הרי שלכאורה היה צריך להעיף אותן מקרב שורות חב"ד על מנת שלא תחשבנה כחלק מחסידות חב"ד. מעבר לכך - הן אמנם לא סבורות שבכך הן מקרבות את הגאולה, אולן הן עושות זאת במודע מתוך מגמה מכוונת שלא להיות מזוהות כחרדיות במושג המקובל של המילה. ואעפ"כ, לא עלה על דעת איש לקיים שני כנסים נפרדים. לנשים המקפידות על צניעות ולכאה שאינן מקפידות ומחללות את שם ליובאוויטש בהופעתן.

באשר ל"פטריות" (כפי שמכנים אותם בארה"ב) - מה הקשר לנדו"ד? וכי מדובר על נשים שמעוניינות להתחרות בארגון נשי חב"ד? אדרבה. מדובר בנשים שמקבלות את הארגון, ובאו לכנס שאורגן על ידו. בסך הכל הן תולות שלט הזוי במקום לא מרכזי ומכריזות הכרזות חסרות טעם. איש לא נתן להן במה ממוקדת, ובתמונות וחומרי הפרסום של הכנס הן אינן באות כלל לביטוי.

צריך להבין שקיצוניות אחת מולידה את הקיצוניות האחרת. כל זמן שנשתדל להחליק פה ושם ולשמור על מסגרת כללית, הם ירגישו מחוייבים במידה מסויימת. אולם ברגע שהם יידחקו החוצה, הקיצוניות שלהם תגבר עשרת מונים, ונמצא שם ליובאוויטש מתחלל.

לא צריך להיות ילדים קטנים ולראות את המציאות בצבעי שחור ולבן בלבד של טובים ורעים. המצב הרבה יותר מסובך ומורכב, וצריך לנהוג בבגרות ובחכמה.

אם למישהו יש אח עם פיגור שכלי ל"ע, הוא אינו מחסל אותו ר"ל, כשם שלאידך הוא אינו מעניק לו בימה ומיקרופון. אך אי אפשר להמלט מלטפל בו ולהעניק לו הרבה תמיכה וחום. נכון שזה לא בדיוק מוסיף כבוד להופיע בחברתו, אולם חייבים לסמוך על האינטיליגנציה של האחרים שידעו להבחין בין המטפל למטופל,
ט"ו בתמוז תשס"ו
31. הכותב לא השיג את מטרתו: מחלוקת...
בחיים אבל בחיים לא קראתי מאמר משונה שכזה שמבוסס כביכול על תורת כ"ק אדמו"ר נשי"ד.


אם צעירי חב"ד בארה"ק ערכו כינוסים משותפים,

אם ארבעת מזכירי הרבי קיימו כינוס אחדות ענק בקראון הייטס,

אם ר' מאיר הארלינז מצליח כל שנה לארגן ב-770 כינוס משותף לכולם,

מי אתה ר' מענדל קפלן (עם כל הכבוד ראוי לך!!) שמעז לפסול יוזמות לאחדות???

הלוואי וכולנו, אנ"ש והתמימים נקח דוגמא מהנשים!!

הרי הרצון להיות כולנו בני אב אחד משותף לכולם, האמונה ב"והוא יגאלנו" שייכת לכלל אנ"ש,

ועפ"ז צריך לפעול!!!
ט"ו בתמוז תשס"ו
32. מתי "זרקו"
1 כותב כי הרבי "זרק" את הרשד"ב ולפא מחב"ד. אולי הוא מתבלבל בין אישים. הרבי לא זרק ח"ו מעולם את הרשד"ב. אגב. אילו היה הרשד"ב מופיע בכנס, היה יוצק בו קצת תוכן!
ט"ו בתמוז תשס"ו
33. מחרחרי ריב
האם משהו מהוגי הדעות או המגיבים נכח בכנס? יש לכם מושג על מה אתם מדברים?
התשובה לשתי השאלות היא "לא".
ט"ו בתמוז תשס"ו
34. למגיבה 33: שידוך טוב בקרוב
ובעזרת השם כשתתחתני תחלקי עם בן זוגך חוויות מהכנס של נשי חב"ד. כך שגם אם הוא לא יהיה נוכח בכנס - יהיה לו מושג על מה הוא מדבר.
ט"ו בתמוז תשס"ו
35. תשובה ל - 32
מדוע אינך קורא נכון את מה שכתבתי?

כתבתי שם שכ"ק אדמו"ר לא זרק את הרשד"ב וולפא מליובאוויטש למרות שביקר אותו על מעשיו בפומבי ובצורה חריפה ביותר.

אוי. שוב המשיחיסטים והבנת הנקרא...

ט"ו בתמוז תשס"ו
36. על מה אתה מדבר?
על מה אתה מדבר?
הייתי בכנס ולא שמעתי הכרזה אחת המבזה כביכול את כ"ק אדמו"ר.
יתכן שכינוהו משיח, והיו שהכריזו יחי נתלו גם שלטים עם גרסת "יחי אדונינו" מפורטת. לעניות דעתי, גם אם אתה לא חושב שהרבי שלך משיח, זה לא נחשב כינוי מבזה. הייתי בכנס ואני לא יודעת על מה אתה מדבר ואם היו כינויים מבזים ספר לנו על זה.
הכינוס היה כל כולו כינוס של נחת לכ"ק אדונינו מורינו ורבינו.
כן גם מנשים אפשר ללמוד...
ט"ו בתמוז תשס"ו
37. ל1
אם בשבילך כיתובית 'יחי' על ההזמנה, ואמירת יחי על הבמה, רשמית מטעם מנהלי האירוע זה משהו שולי,
אז בשבילך בדיוק מיועד המאמר שלמעלה, אתה צריך להבין שלהתפשר ולהחליק קצוות לא יכול להגיע רק מצד אחד ולדידי, כתיבת יחי על ההזמנה לאירוע זה התפשרות רק מהצד האחד!
ט"ז בתמוז תשס"ו
38. ל - 37
לא ידעתי שכתבו על ההזמנה יחי. אם אכן זה כך, הצדק אתך. זה מבחינתי קו אדום.

כוונתי היתה לתליית שלט "יחי" בתוך האולם במיקום בלתי בולט, שלא יראה בצילומים ובפרסומים, וכן להכרזת "יחי" באולם, ע"י מי שחפצה בכך.
י"ז בתמוז תשס"ו
39. גם קרליבך
גם קרליבך חשב כמו רבים מהמגיבים פה שצריך בשביל האחדות של עם ישראל לוותר קצת על התורה.
וככל הידוע בגלל זה הוא נזרק מחב"ד ששיטת חב"ד היא מקרבן לתורה ולא את התורה אליהם כמו שקפלן כתב.
י"ז בתמוז תשס"ו
40. לא לפשרנות
צודק הרב קפלן בדבריו, ותיתי לו על שהעלה נקודה חשובה זו.
שהרי בתקופה של חושך שיכסה ארץ, חשוב מאד להציב גבולות ברורים בין אחדות לפשרנות.
י"ז בתמוז תשס"ו
41. הייתי שם וחשתי חוסר התחשבות מוחלט ברגשותי
גם אנו, נשות חב"ד,שליחות בערי הארץ, רוצות כינוס שבו יתחשבו ברגשותינו. כינוס שאליו נוכל להביא קרובות שאינן חבדיות לעת עתה. למה ליבי צריך להצבט בכל הכרזה? בכל שירת יחי? איך יקבלו את זה? מה יגידו אח"כ? וכו'. הרב קפלן צודק מאוד בגישתו! אין להתפשר על האמת המוחלטת! ובפרט לא ע"ח חילול ה'... למה מארגנות הכינוס כ"כ מפחדות? הן חושבות כל הזמן איך לרצות את המשיחיסיטיות, אך לא חושבות שאולי זה חוסר התחשבות בנשות חב"ד ובפרט השליחות... חבל! והלוואי שיושפעו במשהו ממאמר זה ובכך יקדשו שם שמיים! (זה לא סותר את העובדה שנהניתי מנושא הכנס ומהאופן שבו הדברים הועברו ועל כך- יישר כוח!)
י"ח בתמוז תשס"ו
42. המוותרים גרועים מן המשחיתים עצמם
פוק חזי מאי עמא דבר:
מילא המשיחיסטים שוטים והוזים בהקיץ צריכים מקסימום כדור טוב נגד הזיות ואשפוז לפרקים במוסד תואם, אבל בעצם כל חב"ד על רבניה משפיעיה ושלוחיה תומכת בהם ובשיטתם בסתר לבבה ולראיה שלא כותבים זי"ע שלא מוחים כנגד "יחי" ו"שליט"א" - ולהם לא עומד הטיעון לקולא על טירוף הדעת.

רבותיי,
אחדות לא עושים על חשבון רבנו זי"ע ולא על חשבון חב"ד!
אחדות מזוייפת זו גם לא הועילה למתן את טירופם של המשחיתים בכהו-זה והחמור מכל - "אחדות" זו היא המתכון הבטוח לבידודה המוחלט של חב"ד מהקונצנזוס האורטודוכסי.
כ"א בתמוז תשס"ו
43. הרב קפלן צודק במאה אחוז
אין דבר נשגב מן האחדות, אך האם יש מקום לבזות את הרבי בשם האחדות? איזו מן שטות זו? הרי המשחיתים מנסים לכבוש את ליובאוויטש השפויה, כפי שחב"ד מנסה לכבוש את העולם, מבחינתם היכולת שלהם להכריז ולהתבטא כאוות נפשם ובחופשיות בכנס רשמי של חב"ד באה מאותו מקום שחבדני"ק שפוי חושב תניא בלכתו ברחוב, הם משוכנעים שבכך הם "מתקנים" אותנו.. אני לא ממש משוכנע שצריך לתת לכך מקום, והרב קפלן צודק לפי דעתי
כ' באלול תשס"ו
44. להציל את חבד
התקרבתי מאד לחבד כי המאמרים של כל האדמורים והדרכותיהם והניגונים והשיחות הם העמוקים ביותר והמתוקים ביותר והאמיתיים ביותר שיש בעם ישראל כואב לי מאד שכשאני בא לדבר עם חברים חילונים על חבד חבד נתפסת בעינהם כמשהו מאד זול רחמנא לצלן וזאת תוצאה של חשיפה ממושכת לססמאות המשיחיסטיות בראש חוצות
לעניות דעתי הדרך היחידה לעצור זאת הייתה צריכה להיות ביותר אגרסיביות מצד הרוב הדומם אבל כנראה שהחרדה האיומה מפני מחלוקת וחילול שם שמים מנעה זאת אולם יכול להיות שזאת טעות יכול להיות שלאחר ג תמוז אין מי שיקבל החלטה אמיצה במצבים מורכבים מאד- כתפיים רחבות. כי במצב הזה אולי עדיף היה מלחמה זמנית קצרה ואגרסיבית כדי להציל את כל היקר והחשוב.מרוב השאיפה להסתיר את הכל גם מהותה של חבד האמיתית הפכה להיות מוסתרת מעיני הציבור.
היום כל אחד נותן פרשנויות לשיחות של רבי ודברים שפעם היו מובנים מאליהם כגון גם בתקופת הבחירות וכו היום נתונים למחלוקת. באופן אישי אין לי ספק שאת דעתו האמיתית של הרבי בכל הנושאים המדוברים אפשר למצוא אצל מקורביו האמיתיים כגון הרב יואל כהן הרב גרונר וכו. לדעתי הדרך להציל את חבד היא לפסול באופן רשמי כל אלמנט משיחסטי - זאת אומרת לא לפרסם את הגופים והארגונים הללו בשום מסגרת חבדית לא להכיר בהם כארגונים חבדיים להודיע זאת בראש חוצות לא לאפשר קיום של בתי חבד ברוח זאת וכו מלחמה זאת תגרום אולי להולדה של תנועה חדשה ופילוג רשמי אבל לפחות תישמר תנועת חבד הישנה והטובה על נכסיה המפוארים ותהייה זמינה ורלוונטית לעם ישראל שזקוק לה כל כך.

שנה טובה לכלל ישראל
כ"א באלול תשס"ו