ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג חשוון תשפ"א | 31.10.20
מבט אחר על הציון הקדוש
מבט אחר על הציון הקדוש צילום: ישראל ברדוגו
לא לתת לו להשתלב

"לעינינו גדל דור, שאינו מכיר ג' תמוז אחר. בעיניו זהו סדר התאריכים החב"די הטבעי. ואל נא נרמה את עצמנו" (הרב מ"מ קפלן, עלה במחשבה)

ב"ה, ערב ג' תמוז – – –

לפני ימים ספורים חגגנו את יום כ"ח סיון, יום בואו של כ"ק אדמו"ר זי"ע "איש וביתו" לחצי כדור התחתון, ובעוד ימים אחדים נחגוג את חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז.

לפני שתים-עשרה שנה הופיע ביניהם אורח בלתי-קרוא, בלע באכזריות יום שנחוג קודם לכן כחג גאולה בזכות עצמו, ותפס את מקומו, מטיל את צילו הכבד על כל הימים שלפניו ושלאחריו.

בתחילה הוא לא השתלב. כולנו התקוממנו נגדו. תחילה סברנו שנוכל להדוף אותו החוצה ביתר קלות, אך גם משנוכחנו שהמשימה קשה משחשבנו, לא השלמנו עם קיומו. לא התעלמנו ממנו –בעולמנו אין מקום ללוקסוס של התעלמות מהמציאות – אך בשום אופן לא ראינו בו חלק אינטגרלי ממהלך החיים הסדיר. הוא היה אסון שנפל עלינו מבחוץ, והיה ברור לנו שהוא אינו צריך להיות כאן, גם כשעמדנו בפניו חסרי-אונים.

שתים-עשרה שנה חלפו מאז אותו יום מר ונמהר, ואט-אט הוא מאיים להשתלב בלוח-השנה.

לעינינו גדל דור צעיר, צעיר אף מאתנו, שאינו מכיר ג' תמוז אחר. דור שמאז עמדו על דעתו החסידית ברור לו שאחרי יום הבהיר כ"ח סיון בא יום ההילולא ג' תמוז, ואחריו חג הגאולה י"ב תמוז. בעיניו זהו סדר התאריכים החב"די הטבעי, בדיוק כמו שאחרי יום ההילולא ב' ניסן בא יום ההולדת י"א ניסן, ואחריו יום ההילולא י"ג ניסן.

ואל נא נרמה את עצמנו – ההתייחסות הזו חודרת לאטה גם לתוכנו, הבוגרים יותר, אלו שעדיין זוכרים כביכול. הזמן עושה את שלו, הזכרונות הולכים ומתעמעמים, והמציאות המרה הולכת ותופסת את מקומם, כאילו כך היה מעולם. כאילו כך צריך להיות.

כנגד מגמה זו עלינו לעמוד כחומה בצורה. אל לנו להניח לג' תמוז להשתלב בלוח-השנה שלנו, כיום הילולא נוסף על ימי ההילולא האחרים שהלוח החב"די משופע בהם. נזכיר לעצמנו, למוחותינו וללבבותינו, שיום זה הוא התגלמותו של מצב בלתי-טבעי, בלתי-אפשרי ובלתי מתקבל על הדעת, שאנו מתפללים בכל יום ויום לסיומו המהיר.

ועד אז – – – עד אז נוסיף מדי ג' תמוז לקיים בדאבון לב את מנהגי ההילולא, לבוא כולנו כאיש אחד אל אהלו הקדוש של רבנו זי"ע, להשתטח על הציון ולחלות את פני הקודש, ולהחיות בלבנו מעט מזעיר געגועים לזמנים אחרים.

ועל משקל פתגמו הידוע של הרה"ק מרוזין זצוק"ל, נאמר אף אנו: אם אנו לא נניח לג' תמוז להשתלב בלוח השנה שלנו, אולי יגמול לנו הקב"ה מדה כנגד מדה ויוציא אותו משם – – –

ב' בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. ומה למעשה?
ג' בתמוז תשס"ו