ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
הרבי בהתוועדות
הרבי בהתוועדות
הכנות למתן תורה, תשמ"ח

שנת תשמ"ח הייתה שנה של אורות וצללים גם יחד. הרב משה מרינובסקי, על הוראה מיוחדת הקושרת בין כ"ב שבט לר"ח סיוון (עלה במחשבה)

שנת תשמ"ח בבית חיינו היתה שנה של אורות וצללים גם יחד ושל הרבה רגשות מעורבים.

מצד אחד נרשמו בה אירועים כואבים. בראש ובראשונה, הסתלקות הרבנית נ"ע. צערו של הרבי נגע עמוק בנפשם של החסידים והכל חשו את הכאב בעוצמה רבה. במהלך אותה שנה פסקו גם 'גילויים' מסויימים שבעבר הורגלנו בהם, החל מההתוועדויות הפומביות הגדולות בימי החול. האחרונה מבין אלה היתה, כזכור, בט"ו בשבט.

מצד שני, היתה זו שנה שבה ההתוועדות בשבת קודש הפכה לדבר של קבע, שנה שהרבי השמיע בה שיחות קודש רבות ושנה שנערכו בה שוב ושוב מעמדים של 'חלוקת דולרים' ושנה של כמה וכמה הוראות ו'מבצעים' חדשים כמו, למשל, מבצע יום הולדת וההכרזה על 'שנת הבנין'.

בסך הכל הימים שמכ"ב שבט ואילך, עם היותם כואבים ומצערים מאד, היו ימים של התחזקות והתעצמות רגשי ההתקשרות לרבי ואולי מותר להתבטא אפילו ימים של התקרבות לרבי במובנים מסוימים שלא נודעו עד אז. דבר שבא לידי ביטוי, במידה רבה, בעצם העובדה שכולנו הפכנו ל'בני בית' בביתו של הרבי ברח' פריזדנט.

וכי תאמרו מה ענין כ"ב שבט אצל ראש חודש סיון?

התשובה היא שאחת מההוראות המיוחדות של אותה שנה שנאמרו באותה אוירה לא שגרתית באחת משיחות הק' הרבות של אחרי תפילת ערבית בביתו של הרבי, קשורה גם קשורה בראש חודש סיון.

כזכור, מאז כ"ב שבט תשמ"ח נאמרו רק מעט מאמרי חסידות בהתוועדויות. וגם ה'מאמר כעין שיחה' שאפיין הרבה מהתוועדויות השבת היה נדיר מאד. ואולם בראש חודש סיון כן היה מאמר. הדיבור-המתחיל שלו היה "בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני".

בשיחה שנאמרה לאחר מכאן הורה הרבי כי במסגרת ההכנות לחג השבועות, זמן מתן-תורה מחדש בכל שנה ושנה, "כדאי ונכון שילמדו גם הדרוש בחדש השלישי בתורה אור (הנזכר לעיל), ולהתחיל בזריזות – בראש חודש עצמו, ובאופן דמוסיף והולך בימים שלאחרי זה.

"ובודאי יפרסמו זאת על מנת שיעשו כן בכל מקום ומקום, ולהדגיש שענין זה שייך לכאו"א מישראל, האנשים, הנשים והטף" (התוועדויות תשמ"ח ח"ג).

אין צריך לומר שעוד באותו לילה התקיימו ב-770 שיעורים במאמר זה וכך בוודאי נעשה גם במקומות אחרים.

משנה לשנה ההוראה הולכת ומתפשטת ורבים רבים כבר עשו לעצמם מנהג של קבע להציב את הלימוד של מאמר זה במוקד ההכנות הרוחניות לחג השבועות.

ומי שיעשה זאת בתוספת לימוד המאמר של הרבי שנאמר יחד עם ההוראה, הלוא הוא 'בחודש השלישי' תשמ"ח תבוא עליו ברכה כפולה ומכופלת.

ויהי רצון שנזכה כולנו לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

כ"ז באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
2
1. יישר כח לרב מרינובסקי
על שיודע לשים דגש על ענינים שאסור לנו -כחסידים- לעבור מבלי לשים לב אליהם.
כ"ח באייר תשס"ו
2. ישר כוח
יפה מאוד דודי היקר. טוב לראותך כותב ומפרסם.
לדעתי ומסתמא לדעת כל המשפחה תתחיל לפרסם את הטורים האלה ברבים, עד כדי הוצאת ספר לאור. ודאי שהרבה ירצו ויקנו.
א' בסיון תשס"ו