ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג חשוון תשפ"א | 31.10.20
מה דעת הרבי על האינטרנט?

האם יש לאינטרנט מקום בחיינו, כיהודים חרדים וכחסידי חב"ד, ומה דעת רבינו זי"ע? מאת הרב מנחם מענדל קפלן (עלה במחשבה)
הרב מנחם מענדל קפלן
בשנים האחרונות הפכה רשת האינטרנט לחלק בלתי-נפרד מחייהם של רבים מאיתנו; רבים מכדי שניתן יהיה להצדיק התעלמות והימנעות מדיון מהותי בנושא מקומו של האינטרנט - אם אכן יש לו מקום - בחיינו כיהודים שומרי תורה וחרדים לדבר ה' בכלל, וכחסידי חב"ד ליובאוויטש האמונים על שיטת רבנו זי"ע בפרט.

ידוע לכל כי הרבי - כמו כל גדולי ישראל בדורנו - שלל תכלית שלילה את הצפייה בשידורי הטלוויזיה, ואף את החזקת המכשיר בבית. ואכן, מכשיר זה הוא בבחינת בל ייראה ובל יימצא בבתי יראי ה' בכלל וחסידים בפרט. מה נשתנה - אם נשתנה - דין האינטרנט מדין הטלוויזיה?

לאמיתו של דבר - ובניגוד לחוגים אחרים המרבים להשתמש בביטויים דוגמת "המכשיר הטמא" וכדומה - הרבי לא פסל מעולם את מכשיר הטלוויזיה כשלעצמו או את הטכנולוגיה שמכוחה הוא פועל. נהפוך הוא: גישתו הידועה של הרבי היא שתכליתם ומטרתם של פלאי הטכנולוגיה היא כדי שישמשו לענינים של קדושה, ובפרט - להפצת התורה והיהדות. ואכן, גם שידורי הטלוויזיה נוצלו פעמים רבות, בידיעתו ובברכתו של הרבי, למטרה זו.

הטלוויזיה - כמו כל דבר אחר בעולמנו - נמסרה לידו של האדם, והוא המחליט בבחירתו החופשית אם להשתמש בה לטובה או לרעה. למרבה הצער, הטכנולוגיה המסויימת הזו משמשת בימינו בעיקר לשידור תכנים שאינם ראויים. התכנים הם הפסולים, איפוא, לא הכלי.

דומה שהבחנה זו - בין הכלי ובין התכנים המועברים באמצעותו - חשובה עוד יותר ככל שהדבר נוגע לרשת האינטרנט ולהתחברות אליה.

הטלוויזיה, אחרי ככלות הכל, נועדה כל-כולה לשם בידור, והיא אינה משמשת כמעט לשום מטרה תועלתית שהיא. במקרה הטוב ביותר - כאשר התכנים המשודרים בה הם "נייטרליים" כביכול - הצפייה בה היא בזבוז זמן שניתן לנצלו למטרות ראויות יותר.

האינטרנט, לעומת זאת, הוא כלי שימושי מאין כמוהו: שפע של מידע נחוץ, שבעבר היה צורך לטרוח רבות כדי להשיגו - נמצא כיום במרחק של הקלדת מלה ב"גוגל"; רכישות וסידורים שדרשו בעבר כיתות רגליים בין חנויות ומשרדים - מתבצעים בהקלקת עכבר; הקשר בין ידידים ובני משפחה המפוזרים על-פני הגלובוס - מעולם לא נשמר כפי שהוא נשמר כיום, בזכות הדואר האלקטרוני ותוכנות המסרים המיידיים למיניהן; וכל זאת מבלי להזכיר את הפצת היהדות והמעיינות, שהאינטרנט העניק לה תנופה רבתי.

אין בדברים אלה כל כוונה להקל ראש בסכנות הטמונות בחיבור חופשי ופתוח לרשת האינטרנט, ואין כל ספק שהמצב הקיים בתחום זה הוא בעייתי. אך עם זאת, דומה שהפתרון הראוי אינו שלילה מוחלטת של כלי חשוב זה. יש לעמול ולמצוא פתרונות שימנעו את החשיפה לסכנות אלו, מבלי שהדבר יפגע בשימושיה החיוביים של הרשת, ובודאי לא בעיקרי שבהם - הפצת המעיינות חוצה.

ד' באלול תשס"ה
הגב לכתבה

תגובות
9
1. לא הבנתי
מה המסקנה?
ט' באלול תשס"ה
2. היתממות מוחלטת מן המציאות.
דבריו על השימוש באינטרנט הן היתממות מוחלטת שכן עד כה אין אפשרות לסגירה הרמטית של תכנים שאינם רצויים לצפיה בהם.

למה הדבר דומה לאחד שאומר לבנו לילך בשדה מוקשים באמרו שעצם ההליכה על אדמה אינה פסולה ומותרת ויש לחלק בין הליכה לבין מה שיכול להיווצר כתוצאה מאותה הליכה.

לע"ד, יש חילוק עצום בין השימוש בטכנולוגיה של טלוויזיה לבין השימוש בטכנולוגיה של אינטרנט. בטלוויזיה השימוש הפשוט הוא פסול ואין אדם שיכול להביא במסגרת הקיימת תכנים ראויים, א"כ הוא אינו מכניס את המכשיר לביתו. משא"כ באינטרנט אפשרי הדבר וכאשר מכניסים תכנים ראויים וטובים לתוך אינטרנט והאינטרנט נכנס לביתו, איתו נכנסים גם תכנים פסולים שכן עד כה אין סגירה הרמטית של תכנים שכאלו מתוך קו האינטרנט.
י"ג באלול תשס"ה
3. לא כל הרוצה ליטול את ה' יטול
הרי ידוע ומפורסם בשער בת רבים כמה חללים הפילה ר"ל,ואשר רבני ומשפיעי אנ"ש אסרו זאת בתוקף,כמובן שליח לא יכול בלי זה,אבל מכאן עד לימוד זכות ברבים על "שרץ" זה הדרך רחוקה,ואולי הכותב הנכבד חי ב"אצילות"?
י"ד באלול תשס"ה
4. לתת לחתול
לתת לחתול לשמור על החלב...
כ"ב באלול תשס"ה
5. מי שמך להיתיימר ולהגיד את דעת הרבי - לא פחות
כ"ב באלול תשס"ה
6. מה דעת הרבי על אינטרנט?!
איך אפשר לכתוב כזו כותרת, בזמן שלא היה אינטרנט לפני ג' תמוז, זוהי אינה דעת הרבי אלא דעת הכותב בלבד,
אולי יש באינטרנט דברים טובים, אבל הדברים הלא טובים הינם גרועים בהרבה יותר מסרט בטלוויזיה.
סיפורים על אנשים שנפלו בגלל אינטרנט מצויים, סיפורים על אנשים שנפלו עקב צפייה בטלוויזיה - לא ידועים.
כ"ב באלול תשס"ה
7. קשוט עצמך.....
אני אינני מבין את זעקת האלו שמתלהמים נגד דברי קפלן איך בדיוק פרסמתם את תגובתכם לכתבה מה יש לכם אינטרנט בבית???? ר''ל אם כן אז איך אתם מעיזים להגיב על דברים אלו שכאילו הרבי אינו מרשה זאת וכיוצ''ב בעוד שאתם בעצמכם מצ'וטטים ר''ל וקצרה היריעה מלהכיל את הפקפוק הרב בתגובותיכם
ג' בתשרי תשס"ו
8. במילים פשוטות
אינטרנט זה דבר טוב אבל לא בבית.
י"א בתשרי תשס"ו
9. אינטרנט כמוהו כספרי' ציבורית
ובדיוק כפי שבספרי' ציבורית יש אוצרות גדולים ביחד עם הרבה זבל כך גם באינטרנט.

השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו היא אם הוא רוצה להכניס את הספרי' הציבורית הגדולה בעולם לביתו!

השאלה הגדולה יותר היא כיצד ייתכן שבי"ס יהודי שהוקם על ידי שליח במקום שליחותו, ובו לומדים - בנוסף לילדים יהודים מהאיזור - גם ילדי שלוחים רבים, יתן שיעורי בית לתלמידים הכוללים חיפוש באינטרנט!
י"ד בחשוון תשס"ו