ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג חשוון תשפ"א | 31.10.20
השפעה, לא הזדהות

המשמעות היחידה של הצבעה בבחירות היא ניסיון להשפיע על תוצאותיהן בדרך הטובה ביותר העומדת בפנינו (הרב מ"מ קפלן, עלה במחשבה)
כל אימת שמתקרבת מערכת בחירות בארץ-ישראל, שבים ומתעוררים הוויכוחים בקרב אנ"ש: האם להצביע, למי להצביע, מי היא "המפלגה החרדית ביותר", ועד כמה מותר לנו, כחסידי חב"ד, להביע תמיכה במפלגה זו או אחרת.

אחת השאלות השבה ועולה כמעט מדי מערכת בחירות, וכבר עלתה לדיון כאן, נוגעת למצב שבו המפלגה שלכאורה היא הראויה ביותר לקולותינו היא בעלת סיכוי קלוש, אם בכלל, לעבור את אחוז החסימה. האם להתעלם מכך ולהצביע עבורה בהפגנתיות, או שמא עלינו להיות פרגמטיים ולבחור במפלגה העדיפה מבין המפלגות שבהן יש לקולנו סיכוי להשפיע?

אין אנו רפורמים – טוענים הראשונים – ואיננו עוסקים בפשרות ובחיפוש אחרי "הרע במיעוטו". עצם העובדה שמפלגה פלונית היא הקרובה ביותר לעמדותינו ולעמדותיו של הרבי – מחייבת אותנו לתמוך בה ולהצביע עבורה, ואל לנו לעשות שקר בנפשנו ולהצביע למפלגה אחרת שעמדותיה רחוקות מאיתנו.

ויש המוסיפים וטוענים: וכי למי נצביע – למפלגה פלונית, שאנשיה אמרו כך וכך או עשו כך וכך, או ישבו בממשלה שפעלה בניגוד מוחלט להוראותיו של הרבי?! הרי מוטב שלא להצביע כלל מלהצביע למפלגה כזו, קל-וחומר שכאשר ישנה אלטרנטיבה – ולו הפגנתית בלבד – עלינו להשתמש בה.

טענות אלה נובעות, לעניות דעתי, מגישה מוטעית לכל נושא ההשתתפות בבחירות על-פי דעת רבנו זי"ע.

לדעתם של הטוענים כך, משמעותה של הצבעה בבחירות היא תמיכה והזדהות, ולו חלקית, עם המפלגה ועם מטרותיה. מכך נובעות המסקנות הבאות: (א) עלינו להצביע למפלגה שאנו יכולים להזדהות עמה יותר מכל מפלגה אחרת, (ב) בשום אופן אין להצביע למפלגה שאיננו יכולים להזדהות עמה מסיבה כלשהי.

ולא היא!

אילו היתה להצבעה בבחירות משמעות של הזדהות עם המפלגה שפתקה הוכנס למעטפה – אין ספק שלא היינו משתתפים בבחירות כלל. לא רק משום שאין בנמצא מפלגה שאנו יכולים להזדהות לחלוטין עם עמדותיה, אלא משום שאנו, כחסידי חב"ד, איננו יכולים עקרונית להזדהות עם שום מפלגה שהיא. כך קבע הרבי.

הסיבה היחידה לכך שאנו משתתפים בבחירות היא משום שהצבעה בבחירות אין פירושה הזדהות עם המפלגה שעבורה הצבענו. המשמעות היחידה של הצבעה בבחירות היא ניסיון להשפיע על תוצאותיהן בדרך הטובה ביותר העומדת בפנינו, ורק לשם כך אנו משתתפים בבחירות.

משום כך, כל עוד יש הבדלים כלשהם בין המפלגות המתמודדות בבחירות (אלו מביניהן שעתידות לעבור את אחוז החסימה) – עלינו לבחור בפחות גרועה מביניהן, תוך סתימת האף במקרה הצורך. גם אילו היו מתמודדות שתי מפלגות בלבד, מרצ וחד"ש למשל – גם אז היה עלינו לדון מי מביניהן היא הפחות גרועה, ולהצביע עבורה.

אין בידינו לבחור באפשרות של "שב ואל תעשה" ולא להצביע כלל – או להצביע למפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה, פעולה השקולה לחלוטין לאי-הצבעה מבחינת ההשפעה על התוצאות – משום שגם על-ידי אי-הצבעה אנו משפיעים על תוצאות הבחירות: אנו גורמים לכך שקולנו יתחלק בין כל המפלגות – גם מפלגות השמאל והמפלגות הערביות, למשל.

לסיום, הצעה למי שעדיין לא השתכנע: ביום הבחירות, אנא קח דף נייר, רשום עליו "ברוך מרזל" (או כל שם אחר שיעלה בדעתך), והשלך אותו לפח האשפה בביתך. לא חבל על הזמן והטרחה שתשקיע רק כדי להשליך פתק זהה לפח האשפה שבקלפי?

י"ח בטבת תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
3
1. כל מילה - יהלום!
צו לעקן די פינגער.
כ' בטבת תשס"ו
2. וכש"השפעה" דורשת שינוי....
במקרה שבכדי להשפיע צריך לגרום להגדלת כוחו של הליכוד, בכדי שהוא יהיה המפלגה הגדולה... ולאו דווקא למפלגות ימין (שבלא ליכוד גדול) יהיו הפגנה בכנסת... ותו לא...
כ"ג בטבת תשס"ו
3. המפלגה החרדית ביותר היא אגודת ישראל
כל פרשנות אחרת היא "פשעטל".

נ.ב. האם כת"ר מתכוון להגיע ארצה כדי לקיים את הוראתו המפורשת והברורה של הרבי? או שמא זוהי מצווה שאפשר לקיימה על ידי שליח...

כ"ג בטבת תשס"ו