ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22  
 
הרב אלי וולף
עודכן לאחרונה בט"ז אלול תשס"ח
מציג 1 עד 18 מתוך 18 | 
רשאין ויכולין
על משל "המלך בשדה" של רבנו הזקן, מוסיף אדמו"ר מוהריי"צ שלא רק "רשאין" לגשת אל המלך, אלא גם "יכולים". מה משמעות התוספת הזו * ומה לא קרה בשעות הקטנות של הלילה ליד חדרו של הרבי
ט"ז אלול תשס"ח למאמר המלא
לחוש "אבינו",לחוש "מלכנו".
ט"ז אלול תשס"ח למאמר המלא
לצאת מה"כלים"
וכאשר "עמדו למעלה", כאשר האדם יוצא מהרגילות שלו, כאשר הוא מתעלה מעצמו – אזי "נדמה להם למטה", הוא זוכה לראות אותו למטה, לראות את ההשפעות והברכות. אבל אם מצב זה מביא אותו למצב רוחני של "עמדו למטה", שהוא יורד מרמת ההתקשרות שלו שעד עתה, שהוא יורד ברמה הרוחנית ביחס לזמן ש"המלך היה בעיר" – אזי "נדמה להם למעלה". הוא לא רואה את הברכות הנשפעות כאן למטה, והוא חושב ש"המלך יצא מהעיר",
כ"ד אב תשס"ח למאמר המלא
שליח, הזהר מה"קלוגינקער"!
תפקידם של השלוחים הוא, לבצע רק את מטרתו של המשלח, לא משהו אחר שלא ממין הענין, תהא חשיבותו אשר תהא. הם "שלוחים", ותפקידו של שליח – לבצע רק את מה שהטיל עליו המשלח. ובמידה והוא סוטה מנקודת השליחות שהמשלח הטיל עליו, במידה והוא עוסק בדברים אחרים – אזי מאבד הוא את התואר "שליח". ייתכן והוא עושה דברים חשובים, אולי אפילו הכרחיים. אבל אלו דברים שלא קשורים לעבודתו כ"שליח", אלו דברים שהוא עושה מדעתו האישית בלבד, לא כ"שליח" של הרבי
כ"ד אב תשס"ח למאמר המלא
דעם רבי'נס קינדער
הם הילדים של הרבי, כל אחד מהם. כל אחד מהילדים שלנו, מהילדים הללו, הוא "דעס רבי'נס א קינד", וככזה יש להתייחס אליו
כ"ד אב תשס"ח למאמר המלא
רצוננו לראות את מלכנו
ד' בסיון ב'תמ"ח. ד' סיון ה'תשס"ח: תאריך אחד, שלושת אלפים שנה ואותה ציפיה וכמיהה: רצוננו לראות את מלכנו!
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
כשאבא קורא
אם אתה חש במצוקה, אם מישהו התבטא כנגדך בביטוים של היפך הברכה, אם אתה צריך עידוד - תהיה "בן" של אבא. בן אוהב
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
יודו לה' חסדו
הנקודה המרכזית של הפרק החדש הזה הוא "צריכין להודות". לחוש את הצורך בהכרת תודה
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
אנו כפרתך
"מעשה רב" של הרב מארלאו בניחום אבלים אצל הרבי והלימוד האקטואלי • "יש מחויבות לדאוג שהרבי לא יישב עם עיניים אדומות"
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
תקפו של נס
כשאתה רואה את אותם מאות הבחורים, חיים עם הרבי בעיצומו של החושך הכפול של "הלילה ההוא" - זהו תוקפו של נס
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
להיות "חכם לב"
כאשר בונים מכון ומשכן לו ית', אזי "לא ניכר שוע לפני דל" • מסר מפרשת השבוע: גם שליח שתחת שליח מיוחס לא פחות
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
מעשה חשב
לעתים יש לחשוב, מה העיקר, ומה הטפל, ומה טפל באמת. האם מצלמה דיגיטאלית היא חלק מהמצווה?
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
מכלל שהוא צריך לפרט
לקראת י' שבט, הרבי מלמד אותנו פרק בהתקשרות. את 'באתי לגני' חובה ללמוד בעיון. אבל במקביל תתמקדו גם בפרטים
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
"משפטים", או "נעשה ונשמע"
חובה לזכור, אחרי כל ההבנה וכל הרגש שיש לנו, עלינו להניח את "האדם" שלנו בצד, ולעשות את העבודה באופן של כי "לא אדם הוא"
י"ז אב תשס"ח למאמר המלא
ביצים וגבינות לבנות
מילים נפלאות שכתב הרבי לחסיד בשנת תשי"א. ימי בין המצרים, "מקל שקד" של ירמיהו הנביא, וביאור לוויכוח הגדול בין רבי יהושע בן חנניא וחכמי אתונה
ט"ז אב תשס"ח למאמר המלא
דלעת אינה ירק
"כל מילתא דצריך שליחא לאמלוכי עלה, לאו מיניה הוא". אם כשהדבר מגיע לפתחנו אנחנו חושבים רגע, האם לשם זה הרבי שלח אותנו לעיר, האם זו המטרה שלנו בשליחות, באם זה "מילתא דצריך שליחא לאמלוכי עלה" - אזי "לאו מיניה הוא". זה דלעת ולא ירק
ט"ז אב תשס"ח למאמר המלא
"חסידים" או "מרגלים"
פרשת המרגלים, יום מאסרו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, והשתטחות על הציון. כדי לא להיות "לולב", "מרגל", חובה ללמוד מכלב
ט"ז אב תשס"ח למאמר המלא
לא כהתה עינו
לא כהתה עינו - דמותו הקדושה, ציור פניו, הם עומדים לנגדינו כל העת. הרבי עומד כנגדינו "דמות דיוקנו של אביו נראית לו"
ט"ז אב תשס"ח למאמר המלא
מציג 1 עד 18 מתוך 18 | 
יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם