ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
סודו של הברדיטשובער

הרבי הרש"ב העניק הסבר למנהגו של הרה"ק מברדישוב ללמד זכות על כל אדם והרבי הריי"צ נ"ע סיפר עליו סיפור בב' נוסחים • הרב משה מרינובסקי
הרב משה מרינובסקי

אתר זה מתכבד במדורו של הרב יהושע מונדשיין, 'סיפורים וגלגוליהם'. בדרך כלל המדור מצביע על סיפורים הזויים ובדויים שהם חסרי שחר ומצוצים מן האצבע, ולפעמים מספר כיצד סיפור כזה או אחר 'התגלגל' ושינה את צורתו.

לפנינו דוגמא לסיפור השגור בפי העולם אשר הרבי הריי"צ נ"ע סיפר באחת השיחות ולאחר מכן הביא לו גירסא אחרת, מהימנה יותר ועם מסר עמוק יותר.

וזה דבר הסיפור כפי שהוא שגור ומוכר:

הרב מברדיטשוב פגש אפיקורס לתורה ומצוות, קרא לו בשמו ואמר לו: אני מקנא בך. שאל הלה: במה? וענה לו הברדטשובי: מפני שעברת עבירות רבות, וכאשר תעשה תשובה, הרי יהיו מכך מצוות, כי על-ידי תשובה הרי נעשו כזכיות, במילא יש מה לקנא בך.

לעג האיש לרבי לוי יצחק מברדיטשוב ואמר: מחר יהיה לכם עוד יותר במה לקנא בי (כיון שיעבור עבירות נוספות).

כך מספרים העולם, אבל קבלה בידינו בנוסח אחר ור' לוי יצחק מסיראטין (נכדו של רלוי"צ, חתנו של האדמו"ר מלאדי) מספר שלא כך היה המעשה:

ר' לוי יצחק מבארדיטשוב הלך בדרך ופגש אפיקורס לתורה ומצות, ואמר לו: עשה תשובה, כי תשובתך תהיה מאוד נעלית, כיון שעברת עבירות רבות ועל-ידי תשובה זדונות נעשו לו כזכיות. ונתן לו תשובה קלה – חרטה על העבר וקבלה על העתיד, לימוד וקיום המצוות, הנחת תפילין ועוד דברים מעין אלה.

ענה הלה: רבי, בעוד כמה ימים תוכלו לקנא בי, כי אז התשובה תהיה נעלית עוד יותר – וזאת, מפני שכבר התעורר לצאת ממצבו, אלא שביקש ליהנות עוד כמה ימים מהעולם שבו היה שרוי.

ענה לו ר' לוי יצחק כי מחשבה שכזו נקראת "אחטא ואשוב" ו"אין מספיקין בידו לעשות תשובה", ואמר לו: בחן את עצמך (במקור "בארעכן זיך"), והלך לו.

לאחר זמן היה אותו אדם לאחד מגדולה התורה והמצוה בברדיטשוב.

*

את הדברים הללו סיפר הרבי הריי"צ נ"ע באחת מהתוועדויות ל"ג בעומר (תרצ"ט, ספה"ש תרצ"ו – ש"ת עמ' 300 ואילך, מהנחה בלתי מוגה), בתוספת ביאור על דרכו זו של רבי לוי יצחק מבדיטשוב ללמד זכות גם על מי שאינם נוהגים כשורה, באומרו:

מישהו סיפר לאבי ש'חפשים' נועדים על ציון הרשב"י ואינם מניחים תפילין. הגיב על כך אבי ואמר – אילו היה היום הרב מברדיטשוב, הוא היה עושה מזה מנורה תלויה ("א גאנצן היינג-לייכטער"). פרט לכך שהיה מלמד זכות על מישהו, היה פועל עליו שיעשה תשובה, כי בכל אדם יש טוב ולא טוב, ולימוד זכות היינו שמביטים על הטוב ומסירים את ההעלם וההסתר של הלא טוב, ואצל הרב מברדיטשוב היתה התגברות של הטוב על הלא טוב, היינו שהטוב יעלים על הלא טוב...

ט' בטבת תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. בארעכן זיך
"בארעכן זיך" - תחשוב בדבר.
י' בטבת תשס"ז