ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
"דידן נצח במהרה בימינו"

הגהות למאמר ד"ה "מים רבים" משנת תשי"ז. המאמר מסתיים בתיבות: "כי דידן נצח במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו" (הכתב והמכתב)
מערכת שטורעם

ביום הבהיר ה' טבת, הוא היום אשר בו "דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל העמים בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאנו אשר בספרית "אגודת חסידי חב"ד" ליובאוויטש, מפרסם 'שטורעם' קטע מעלי ההגהה של הרבי על מאמר ד"ה מים רבים משנת תשי"ז.

המאמר מסתיים בתיבות: "כי דידן נצח במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו".

ה' בטבת תשס"ז
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה
 
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה