ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
מעלתו של נר חמישי דחנוכה

לרגל יומא טבא של נר חמישי דחנוכה, מפרסם 'שטורעם' את הגהותיו של הרבי בכתי"ק על שיחת נר חמישי של חנוכה משנת תש"מ (הכתב והמכתב)
מערכת שטורעם

לכבוד יומא טבא של נר החמישי של חנוכה, שהוא מועד אצל כללות עדת החסידים לחוגיהם וגווניהם מדור דור, מפרסם 'שטורעם' את הגהותיו של הרבי בכתב ידו הקדושה על שיחת נר ה' דחנוכה אור לכ"ט כסלו ה'תש"מ.

בה נתבאר, בין השאר, מעלתו של נר החמישי של חנוכה שחל תמיד בכ"ט בכסלו – ערב ראש חודש טבת.

כ"ח בכסלו תשס"ז