ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הגאון רבי דוד צבי חן זצ"ל ('הרד"ץ')
הגאון רבי דוד צבי חן זצ"ל ('הרד"ץ')
החברא קדישא חזרו מהבטחתם

עדות אותנטית על ההתרחשויות סביב קבורת הרד"ץ חן • מה אירע כשהח"ק חזרו בהם מהבטחותיהם? • לרגל יום פטירתו של הרד"ץ
מערכת שטורעם

ביום הראשון של חנוכה חל יום פטירתו של הגאון החסיד המפורסם רבי דוד צבי הירש חן זצ"ל מצ'רניגוב ('הרד"צ').

בערוב ימיו – בשנת תרפ"ו – עלה הרד"ץ לארץ הקודש והתיישב בירושלים. דבר בואו לעיר נודע בעוד מועד וכמה מגדולי וחשובי העיר נסעו ליישוב מוצא כדי לקבל את פניו, ואילו שאר התושבים ערכו לו קבלת-פנים חמה בשערי העיר עצמה. רק במשך תקופה קצרה זכה הרד"ץ לחיות בעיר הקודש, שכן לאחר תקופה קצרה נפטר.

עדות אותנטית על הלוויתו של הרד"ץ חן ז"ל והתרחשויות שקדמו לה אנו מוצאים בספר 'המשפיע', בתוך פרק זכרונותיו של בנו של הרה"ח הרש"ז האוולין ע"ה.

לפי דבריו, נערכה לגאון הלוויה ענקית שנטלו בה חלק קהל עצום של הרבה רבבות, וזאת למרות שמדובר היה ביום שישי ערב חנוכה אחרי הצהרים וגשמים הרבה ירדו באותו יום. בין הצועדים בהלויה היו גאוני וצדיקי הדור, כמו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל והרב הראשי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

הררש"ז הבלין ע"ה סיכם עם החברא קדישא כי יש לקבור את הרד"ץ לצד קברו של הגאון בעל ה'תורת חסד' מלובלין זצ"ל, אולם ברגע האחרון חזרו בהם הח"ק מהבטחותיהם וחצבו קבר לרד"ץ לצד קברו של הרה"ח ר' חיים אליעזר הכהן ביחובסקי ע"ה, ומכיון שאותו היום היה, כאמור, יום שישי ערב חנוכה וגשמים חזקים ניתכו, פנה הרב הבלין אל הרב זוננפלד שיפסוק, והוא פסק כי יש לקבור אותו במקום שחצבו את הקבר לצד הרח"א ביחובסקי, "ואני שמעתי" – מספר הכותב – "איך שהרב פסק והוסיף כי בודאי הצדיקים הגדולים השלימו ביניהם בעולם העליון (כי היו סכסוכים בעניני הכולל בין חסידי ליובאוויטש לחסידי קאפוסט ובברוסק)"...

כ"ז בכסלו תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. מי יודע היכן בדיוק גר הרד"ץ חן בירושלים
י"ד במנחם-אב תשס"ז