ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
עד טיפת הדם האחרונה

פרק מסעיר בתולדות הרבי הריי"צ נ"ע הקשור בהתוועדות י"ט כסלו אחת מיוחדת • הרב משה מרינובסקי, ליובאוויטש שבליובאוויטש
הרב משה מרינובסקי

מאז גאולת רבנו הזקן ממאסרו בי"ט כסלו תקנ"ט ועד היום הזה מתוועדים חסידים בחג הגאולה בכל קצווי תבל, כאשר ההתוועדות העיקרית היא, כמובן, זו שבמחיצת רבותינו הק' לדורותיהם. בליובאוויטש, למשל, היה י"ט כסלו אחד הימים הבודדים בשנה בהם התוועד הרבי הרש"ב נ"ע עם הציבור. על התוועדויות י"ט כסלו אצל הרבי נשיא דורנו – קצרה היריעה מלספר.

ואולם, יש פרק מסעיר בתולדות הרבי הריי"צ נ"ע שקשור בהתוועדות י"ט כסלו אחת מיוחדת.

הכוונה לי"ט כסלו תרפ"ד ברוסטוב. למרות שהימים היו ימי אימה ופחד. הגפא"ו והייבסקציה כבר סימנו את הרבי כמטרה והצרו את צעדיו עד אשר כעבור כמה חדשים אכן נאלץ לעזוב את העיר ולעקור ללנינגרד, עם זאת בהתקרב י"ט כסלו הגיעו אורחים רבים ונכבדים ונערכה התוועדות רבתית, כפי שמתאר בזיכרונותיו הרה"ח ר' לייב כהן ע"ה: "החגיגה היתה על צד היותר טוב והיו גילויים נעלים מאדמו"ר נ"ע ואדמו"ר דבר אז הרבה...".

בין הדברים אמר הרבי (להלן, בתרגום מאידיש):

"ברצוני לעשות 'שמשים', שיהיו מסורים ונתונים אל הכוונה הזו – לפעול עם הזולת בכל העני נים. פשוט לצאת אל הרחוב ולקרוא להתפלל... עיקר הכונה של יהודי הוא לעשות עוד יהודי...

"שמש הוא שילך בכל העיר שנמצא ויסדר שיהיו קביעויות ללימוד בבית המדרש, שיהיו מקוואות, יאסוף נערים וישכור מלמדים עבורם".

כמה מבין החסידים הנוכחים נענו לקריאה מיד ואמרו שהם מקבלים על עצמם להיות 'שמשים'. לכל אחד מאלה אמר הרבי: אני עושה אתכם כריתת ברית, ונתן לו כוס 'משקה' וברכו בהצלחה במעשיו.

זמן מה לאחר מכן, במהלך חורף תרפ"ד ביקר הרבי במוסקווה שם ערך אסיפה מיוחדת עם עוזריו הקרובים, המסורים במיוחד לעבודת החזקת היהדות במסירות נפש ברוסיה ושם קיבלה אותה כריתת ברית תוקף מיוחד במינו, אפשר לומר מזעזע.

וכך מספר הרבי בעצמו בהתוועדות י"ג תמוז תמוז תרצ"ב שהתקיימה בדרוזדניק שבפולין:

בחרתי שמונה [ובמקום אחר: תשעה] נערים תמימים, אנשים עם מוח ולב בריאים ועם ידיים ורגליים. הזמנתי אותם למוסקווה לאסיפה ונשבענו שבועה כי יהיה מה שיהיה, יהיו מוכן ומזומן ללכת עד טיפת הדם האחרונה...".

ושוב, בשנת תש"ב (בארה"ב) מספר הרבי:

"... התאספו במוסקווה תשעה תמימים תלמידי תומכי תמימים ואני הייתי העשירי וכולנו נשבענו למסור את הנפש על תורה עד טיפת הדם האחרונה.

"באותו מעמד חילקנו את העבודה במדינה לכל אחד לחוד והיתה לכך השפעה גדולה על המדינה ונוסדו מאות תלמודי תורה וחדרים...".

*

מי היו אותם תשעה תמימים שנשבעו וכרתו ברית למסירות נפש עד טיפת הדם האחרונה?

שאלתי על כך מספר חסידים מבוגרים ואיש לא ידע למנות אותם, למעט העובדה שכולם ידעו לומר שאחד מהם היה השד"ר הרה"ח ר' בן ציון שם טוב ע"ה.

מעניינת תגובתו של אחד מאותם מבוגרים: כשאני הייתי ילד ברוסיה לא דיברו על דברים כאלה, מקסימום התלחשו, וגם זה זה בשום אופן לא בנוכחות ילדים...

(מקורות: ספר השיחות תר"פ – תרפ"ז עמ' 55 ובמקומות שנסמנו בהערות שם. תולדות חב"ד ברוסיה עמ' נה. ושניהם מעירים כי בחלק מהמקורות מסופר שהארוע היה שנתיים קודם לכן, בתרפ"ב).

י"ט בכסלו תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
9
1. משה
אומרים שהרב יעקב זכריה מסקאליק המכונה ז'וראביצער היה ביניהם
י"ט בכסלו תשס"ז
2. מה עם ר' סימון יעקבשווילי (יעקבסאהן)
י"ט בכסלו תשס"ז
3. עוד כמה שהיו בכריתת ברית
ר' שמחה גרודצקי ויש אומרים גם בנימין, בכלל לא דיברו ע"ז כי אמרו שהי' זה ענין עצמי ואין אותיות ע"ז....
אומרים שכולם נפטרו בסמיכות לי"ב תמוז, ואכן אלו שאנו יודעים נפטרו בסמיכות (ב"צ שמטוב נפטר ביום ה' תמוז וכן בנימין גרודצקי וכו')
יש פרק שלם על זה בתולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית חבל שלא עיינו בו קודם הכתבה
י"ט בכסלו תשס"ז
4. אכן חבל
חבל שהמגיב לא שם לב שתולדות חב"ד ברוסיה כן מצויין בין המקורות לסקירה
י"ט בכסלו תשס"ז
5. כריתות ברית
ר' לייזר ננס ע"ה סיפר לי שהוא הי' א' מהם
י"ט בכסלו תשס"ז
6. ןיודע
יודעים מי הם!!!!!!!!!!!
וליובאוויטש לא נוסדה אתמול
י"ט בכסלו תשס"ז
7. ben yehuds
binyominson
כ' בכסלו תשס"ז
8. איטשקע ליימא'ס
כפי המסופר במשפחה, החסיד יצחק יעקב מינקביץ -המכונה בפי חסידים איטשקע ליימעס- היה א' מהעשרה, ונפטר ח' תמוז תש"י.
ומ"כ בצפת סמוך לאח רבינו.
כ' בכסלו תשס"ז
9. ר' איטשע רסקין הי"ד
איך האב אמאל געהערט, איך ווייס ניט אויף וויפיל קען מען גלויבען צו דעם. אז ר' יצחק - איטשע - רסקין הי"ד פון לנינגרד איז געווען אויך פון די צעהן תמימים.
כ"א בכסלו תשס"ז