ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
"אין זה נהוג כלל בבית הרב"

מענה לשלוחים בירושלים; עידוד לרב גץ ותשובה למי שאסף חתימות. מענות ויומנים חדשים נתפרסמו ב'תשורה' של חתונת משפחות פרוס - גרונר
מערכת שטורעם

ב'תשורה' חדשה שהופיעה אמש בחתונת משפחות פרוס (לוד) - גרונר (קרית-גת), נדפסו מסמכים ומכתבים חדשים מבית גנזיו של סב הכלה חבר המזכירות הרה"ח ר' יהודה לייב גרונר.

בתחילתה נדפסו מענות של הרבי בכתיבת ידו הקדושה על גופי מכתבים שונים, וביניהם: על מכתבו של השליח הרב יוסף יצחק הכהן ריבקין (כיום בכרמיאל) משנת תשל"ה, שדיווח לכ"ק אדמו"ר בשם חבריו השלוחים לישיבת תורת אמת בירושלים על ביצוע השליחות שהוטלה עליהם בחודש אייר תשל"ה בכותל המערבי. הרבי כתב על גוף המכתב מענה ארוך (שנדפס גם בלקוטי שיחות חי"ב עמ' 234).

במכתב נוסף - כולו בכתב יד קודש - שממוען אל רב הכותל, הרב מאיר יהודה גץ ע"ה, מביע הרבי את צערו על השמועה שגורמים לו עגמת נפש "בשביל ענין שאני באמצע"...ומעודד אותו בתפקידו האחראי.

לאחד שביקש מהרבי את חתימתו הקדושה בכדי לצרפה לאוסף חתימות גדול שברשותו, כתב הרבי: "ממזכירות: כמפורסם אין זה נהוג כלל בבית הרב".

ב'תשורה' נדפסו גם קטעי יומנים של סב הכלה הרב גרונר משנת תשי"ד ומחודש תשרי של שנת תשל"ח. היומן משנת תשל"ח נדפס השבוע בשבועון 'כפר חב"ד'.

י"ב בחשוון תשס"ז
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה
 
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה
 
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה
 
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה