ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
משמעותם של נישואי תערובות

'שטורעם' ממשיך לפרסם שביבים מתוך הכרך הבא של 'אגרות קודש', והפעם מענה חריף של הרבי, משנת תשל"ג, להורים שבתם רצתה להנשא לגוי
מערכת שטורעם

מדור "הכתב והמכתב" ממשיך לפרסם שביבים – באדיבות מערכת "אוצר החסידים" – מתוך הכרך הבעל"ט בסדרת "אגרות קודש" של הרבי הכולל את מכתביו ומענותיו של הרבי בשנת תשל"ג, והפעם מענה של הרבי משנת תשל"ג להורים שבתם ביקשה להנשא בנישואי תערובות.

בתשובתו מבאר הרבי להורי הבחורה את המשמעות של נישואי תערובות ומשתמש בביטויים חריפים בנידון זה; הן במישור הפרטי והאישי – נישואין כאלו הם אסון לשניהם, והם סותרים ליחס הוגן שאמור להיות לאחד כלפי השני; והן במישור הכללי – נישואין אלו הינם סיוע למטרתו של הצורר היטלר ימ"ש שביקש לחסל את עם ישראל.

הרבי מציע להורים לעשות את כל התלוי בהם שלא להניח לבתם להרוס את חייה האישיים ולא להזיק לעם ישראל בכללותו, ובד בבד מציע ש"אולי כדאי שתסע לאהקת"ו". במענה לבקשת ההורים לדבר עם הרבי פנים אל פנים – "אין כל צורך כלל".

פענוח כתיבת ידו הקדושה של הרבי:

נישואי תערובות – זהו:

1) אסון בפועל – לשניהם. ובאם יש איזה יחס הוגן מזו לזה (ולא רק חשק זמני – שבודאי יחלוף) לא ימשיך את השני לחיי אסון תמיד כל הימים (אפילו באם השני רוצה לאבד עצמו לדעת).

2) זהו סיוע ישיר למטרת היטלער ימ"ש – לחסל את עם בנ"י (אלא שנעשה "בכפיפת משי").

ע"פ הנ"ל מובנת דעתי – שעליהם (בתור הורים ובתור בנ"י בכלל) לעשות כל התלוי בהם שלא להניח בתם תי' להרוס, ר"ל, את חיי', ולהזיק את כל עם בנ"י ג"כ.

אולי כדאי שתסע לאהקת"ו.

לדבר אתי פא"פ – אין כל צורך כלל.

י"א בחשוון תשס"ז
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה