ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
כשהרבי ברך את עצמו

מדור חדש בעריכתו של הרב משה מרינובסקי: על ספרים, אירועים ואישים בתולדות חב"ד" • והשבוע, סקירה על תולדות הפ"נ (היו ימים)
הרב משה מרינובסקי

לפחות מאז ימי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע יש בידינו עדויות ותיאורים על כך שבערב ראש השנה נהגו בליובאוויטש שכל אחד ואחד מוסר בעצמו 'פדיון-נפש' לרבי.

פדיון-נפש הוא בקשה כתובה אל הרבי לעורר רחמים רבים על הכותב על המצטרך לו בגשמיות וברוחניות, ואם בערב ראש השנה עסקינן – במיוחד לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

אל הפ"נ נהוג לצרף דמי פ"נ והכסף הוא, בעצם, ה'פדיון' עבור הנפש.

כך נהג גם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ וכך נהג גם הרבי בכל ימי נשיאותו. למרות יוקר וקוצר הזמן בערב ראש השנה, עמד הרבי בעצמו בפתח חדרו, נשען מעט על מזוזת הפתח וכל אחד ואחד ניגש אל הקודש ומסר את פ"נ בעצמו לידיו הק' של הרבי וזכה להתברך ב"כתיבה וחתימה טובה" מפה ק' (בערב יום כיפור, בעת חלוקת הלעקאח, היה נוסח הברכה "שנה טובה ומתוקה").

כשנאספה בידיו הק' של הרבי כמות הגונה של פני"ם היה התור נעצר לרגע קט והרבי היה פונה אל פנים החדר, מניח את הפני"ם שבידיו במקום המוכן לכך וחוזר ומתייצב בפתח החדר.

הדבר היה מתנהל בבוקר, מיד לאמירת הסליחות, קודם תפילת שחרית ובעת הצורך נמשך גם מאוחר יותר, לאחר התפילה, קודם נסיעתו של הרבי לאוהל.

בשנים האחרונות, החל משנת תשל"ח, כאשר מצד אחד נעשה מאמץ להקל מעל הרבי במידת האפשר את טורח עבודת הק' ומצד שני קהל אנ"ש והתמימים המקומיים והאורחים הלך וגדל – החל הרבי מקבל פני"ם גם ימים אחדים שלפני ראש השנה, אף בהם בבוקר לאחר הסליחות. הרבי בעצמו הודיע על כך כמה פעמים בהתוועדות השבת שלפני ראש השנה וגם מטעם המזכירות ו'ועד המסדר' היו מעוררים את הציבור שנמצא ב-770 לא לדחות את מסירת הפ"נ עד ערב ראש השנה אלא לנצל את ההזדמנות ולהקדים, כך שבערב ראש השנה עצמו ימסרו את הפ"נ רק אלו שלא היו בבית חיינו בימים הקודמים.

יש לציין כי מאז שנפסקה היחידות הפרטית גם לאורחי תשרי (היינו משנת תשמ"א) היתה זו אחד ההזדמנויות הבודדות לגשת אל הרבי ולהתברך מפיו (ורק בשנים מאוחרות יותר היו חלוקות דולרים לרוב במהלך ימי תשרי).

פרט לפ"נ זה יש גם "פ"נ כללי" וגם פ"נ שנוהגים לקרוא על הציון הק' (ראה על כך ב'אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי בערכו ובמקורות נוספים).

אין אתנו יודע מה וכיצד עשה הרבי עם כל פ"נ אך זאת ידענו שרבים וטובים קבלו מכתבי ברכה לשנה החדשה ובהם אישור על קבלת הפ"נ, פ"נים רבים נלקחו על ידי הרבי לאוהל, וכמה חבילות היו אתו עמו בבית הכנסת בעת תפילות היום של ראש השנה ועל הבימה בעת התקיעות.

*

ונחתום בקטע נדיר על מסירת וקריאת פ"נ מרשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע מערב ראש השנה תרס"ו (רשימה מופלאה שהקריאה בה מרטיטה את נימי הנפש ויישר-כוחם של המוציאים לאור את "דבר מלכות" שהדפיסו אותה כעת לזיכוי הרבים):

"... כשתי שעות אמרתי תהלים והכנתי עצמי לכתוב הפ"נ שלי ובשעה תשיעית בערך עמדתי בתוך כל החסידים שעמדו לחכות לפתיחת הדלת מחדרו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לקבל פתקי פ"נ של ערב ראש השנה. כשפתח הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק דלת פתחו וקבל את פתקי הפ"נ  בגמרו רמז לי לכנוס לחדרו – החדר שהי' מקבל ליחידות – ישב לו במקום קדשו וקרא הפ"נ כשעיני קדשו זולגים דמעות יורדים על לחייו הקדושים ונופלים על בגדו, ובגמרו לקרוא ברך אותי, את רעייתי ואת בנותינו בברכה משולשת ובהיותי מזכיר תמיד בפ"נ שלי את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ואת כבוד אמי מורתי הרבנית הנה בצירוף הברכה אשר ברך אותנו כולנו ברך את עצמו ואת כבוד אמי הרבנית.

כ"א באלול תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
2
1. זוכר הנשכחות
בשנות הכ"פים עד תשל"ח הי' הרבי מקבל פ"נים רק לאחר התפלה בער"ה שבד"כ הי' מתקיים ללא זמן קבוע (סליחות התחיל ב6:30 ולפעמים התחיל שחרית ב8:30) אלא לאחר שחזר מהמקוה ואז הי' קבלת פדיונות פעם יחידה. כל השינויים והוספות התחילו לאחרי תשל"ח.
כ"ב באלול תשס"ו
2. מרגש
ישכויח
כ"ב באלול תשס"ו