ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
"לשנה טובה – הוספות תשט"ו"...

אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור נמנו על רשימת הנמענים של מכתבי "שנה טובה" מאת הרבי בשנת תשט"ו. לצד השמות העיר הרבי בכתי"ק הערות
מערכת שטורעם

מנהג ישראל לאחל בחודש אלול 'כתיבה וחתימה טובה', והרבי נהג לאחל זאת בסיום אגרותיו (וראה בס' אוצר מנהגי חב"ד שבו נקבצו מנהגי רבותינו נשיאנו בנידון).

מלבד זאת, נוהג היה הרבי במהלך השנים לשלוח מכתבי שנה טובה לאישים שונים.

לפנינו רשימה שבראשה צוין "לשנה טובה – הוספות תשט"ו".

מדובר ברשימת אישים שהרבי הורה למזכירות לשלוח אליהם מכתבי שנה טובה, וצויינו בה שמותיהם ומקום מגוריהם. לצד השמות, ציין הרבי בכתיבת ידו הערות שונות, כגון "אלול" (כנראה הכוונה לשלוח את המכתב עוד בחודש אלול); "כללי" – לשלוח אל הנמען מכתב כללי; "לתקן" – מכתב שהיה צורך לתקנו; "צ"ל באנגלית", ועוד.

הרשימה כוללת שמות של אדמו"רים, רבנים, עסקנים, חסידים ואישי ציבור. ביניהם אנו מוצאים את "הרבנית אשכנזי" היא הרבנית אשת הר"ר מאיר אשכנזי ע"ה משאנחאיי-ניו יורק; האדמו"ר מבובוב; הרב אברהם יהושע ענגלארד האדמו"ר מראדזין; הרב חיים דובער גולעווסקי מצאצאי בית בריסק ומחבר הספר "להט החרב המתהפכת"; ר' חיים יצחק לאוואט מקנדה, מצאצאי רבי אברהם דוד לאוואוט, זקינו של הרבי; הרב חיים מילקובסקי שכיהן במשך תקופה קצרה כראש ישיבה ב-770; פרופסור טברסקי ממילוואקי, ועוד כהנה וכהנה.

ז' באלול תשס"ו
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה