ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
שריפה בליובאוויטש!

היום לפני 108 שנים, בתאריך ט"ז בתמוז תרנ"ח, התפרסם בעיתון 'המליץ' דיווח על שריפה שפרצה בליובאוויטש (היו ימים)
מערכת שטורעם

ידועות הן השריפות שאירעו בליובאוויטש בתקופת אדמו"ר ה'צמח צדק' (כרם חב"ד, 2, עמ' 66. ב"מ 283, 287) ובימי אדמו"ר מוהר"ש (מאמרי תרל"ח בכ"מ. 'העבר', ב, עמ' 91).

והנה לפנינו דיווח אודות שריפה בתקופת אדמו"ר מוהרש"ב (שהוא עצמו לא היה בליובאוויטש באותה שעה).

בתאריך ט"ז בתמוז תרנ"ח התפרסמה בעתון 'המליץ' הידיעה הבאה:

untitled1_400

י"ז בתמוז תשס"ו